Tuesday, May 24, 2016

ပအို၀္းေဒသရွိ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ သားသမီးပညာေရး အားေပးမႈတြင္ မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္းမ်ားလိုအပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၅) ရက္
ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး အမ်ားဆံုးေနထိုင္သည္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား မ်ားစြာကြာျခားခဲ့ပါသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ စနစ္ဆိုးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္သည္ ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ပညာသင္ယူခြင့္မရရွိခဲ့ေပ။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားသည္ ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ေရာက္ၿပီး ပညာေရးကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ယူခဲ့ၾကရသည္။ သင္ၾကားသင္ယူမႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားသင္ယူခြင့္မရရွိဘဲ ေစာ္ဘြားမ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ သင္ၾကားသင္ယူခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးသင္ၾကားေပးပါက ေစာ္ဘြားမ်ားမွ သင္ၾကားေပးသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ သင္ၾကားသည့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကိုလည္း စာေပသင္ၾကားခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းကို သမုိင္းစာေပအရ ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ အျခားေျမျပန္႔ေဒသတြင္ရွိသည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္၍ ပညာကိုသင္ယူခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကို ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔ၿပီးေသာ္လည္း ေဒသတြင္း၌ ပညာေရးသင္ယူေလ့လာရန္ အဆင္ေျပမႈမရွိခဲ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းဆရာ/မလံုေလာက္မႈမရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မၾကာမီကာလတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားက မိမိတို႔၏သားသမီးပညာေရးအတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားသာမက မိန္းကေလးမ်ားကိုလည္ းပို႔ေဆာင္ၾကပါသည္။ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားမဟုတ္ဘဲ သူမ်ားအိမ္တြင္ ပို႔ေဆာင္ေနၾကသည္အတြက္ ကံေကာင္းသည့္ကေလးမ်ားသည္ အိမ္ရွင္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး လြတ္လပ္စြာပညာေရးကို သင္ယူခြင့္ရရွိေသာ္လည္း ကံမေကာင္းသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ကံမေကာင္းစြာပင္ ပညာသင္ယူခြင့္မရရွိဘဲ အိမ္ေဖာ္အေနျဖင့္သာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ ငယ္ရြယ္ခ်ိန္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မိခင္ဘာသာစကားသာ နားလည္ၿပီး ဘာသာစကားအခက္အခဲမ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာကေလးမ်ားသည္ ေျမျပန္႔ေဒသတြင္ေနထိုင္ရာ၌ ေပ်ာ္ရြင္မႈ၊ အဆင္ေျပမႈမ်ား မရွိသည့္အတြက္ ျပန္လည္ထြက္ေျပးလာၾကသည္။ ေျမျပန္႔မွေတာင္ေပၚေဒသဇာတိေျမမ်ားသုိ႔ ျပန္လာရန္ မသိနားမလည္ေသာေၾကာင့္ ကေလးေပ်ာက္ေနသည့္သတင္းမ်ား အမ်ားဆံုးၾကားရ၊ ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ကာလျဖစ္ပါသည္။  ၂.၅.၂၀၁၅ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္မဂၤလာကားႀကီးကြင္း၌ ထြက္ေျပးေနသည့္ကေလးတစ္ဦးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ရံုးမွ ရံုး၀န္ထမ္းတစ္ဦးက သြားေရာက္ေခၚေဆာင္ၿပီး အေၾကာင္းအက်ိဳးေမးျမန္းကာ မိဘရွိရာသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္(၁၃.၅.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္လည္း ေက်းလက္ေတာရြာမွ ရန္ကုန္သို႔ပညာသင္ယူရန္ ပို႔ေဆာင္မည့္ကေလးငယ္တစ္ဦး ထြက္ေျပးေနသည္ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ ေတြ႕ရွိၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ေခၚေဆာင္ကာ မိဘရွိရာလိပ္စာရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရွာေဖြၿပီး ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ သတင္းလည္းၾကားသိခဲ့ရပါသည္။
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ငယ္ရြယ္ခ်ိန္တြင္ မိဘႏွင့္အတူေနထိုင္ပါက ဥာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပိုမို၍ေကာင္းမြန္သည္ဟု သုေတသနျပဳလုပ္မႈတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးကို အားေပးသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ေသာ္လည္း အားေပးမႈသည္မွန္ကန္မႈမရွိပါက အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းရရွိရန္ မလြယ္ကူလွပါ။
ယေန႔ေခတ္တြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသမ်ား၌ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ ပအို၀္းေဒသပညာေရးစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာတိုင္းနီးပါး မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားရွိေနၿပီးျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းအဆင့္အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိေသာ္လည္း အဆင္ေျပစြာ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ျမင္မိပါသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အဆင့္အတန္းကြာဟမႈမ်ားေၾကာင့္ဟုဆိုပါက မိမိအေနျဖင့္လည္း ျငင္းဆိုမည္မဟုတ္ေပ။ ငယ္ရြာခ်ိန္မူလတန္းအရြယ္တြင္ မိမိတို႔ေဒသတြင္း၌ ပညာသင္ယူေလ့လာပါက မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသ၏ ဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မိမိတို႔ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း သိရွိနားလည္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေဒသတြင္းရွိမိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားကို ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ေနၾကပါက ေဒသတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရနည္းပါးလာၿပီး ေဒသတြင္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ား အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရရွည္တည္တ့ံေအာင္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးေနရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စာသင္ေက်ာင္းအဆင့္ဆင့္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရရွိမွသာ အဆင့္အတန္းတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရေအာက္ နည္းပါးေနပါက ေရရွည္တြင္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းမည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတို႔သားသမီးမ်ား၏ပညာေရးအတြက္ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ေဒသမွ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ၾကသည့္အတြက္ မိမိတို႔၏ လူမ်ိဳးအမည္၊ မိဘအမည္၊ မိမိအမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္ စသည္မ်ားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိလာပါသည္။ ထိုသို႔ကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ားဆံုးရႈံးေနသကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး တကၠသိုလ္ပညာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာရန္ အထူးျပဳဘာသာရပ္/တကၠသိုလ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးေနမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနၾကရပါသည္။
ကေလးမ်ားပညာေရး သင္ယူေလ့လာခ်ိန္တြင္ မိဘႏွင့္နီးကပ္စြာ ေလ့လာသင္ယူပါက မိဘေမတၱာမ်ားကို ေႏြးေထြးစြာ ရရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ယူေနပါက မိဘေမတၱာမ်ားႏွင့္ကင္းကြာၿပီး မိဘ၊ ဇာတိရြာမ်ားႏွင့္ သံေယာဇဥ္နည္းပါးေနၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔သံေယာဇဥ္နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ားေတြ႕ဆံုလိုစိတ္နည္းပါးသကဲ့သို႔ ဇာတိရြာမ်ားသို႔လည္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိလိုစိတ္ နည္းပါးေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ေနပါက အိမ္ေထာင္ေရးမိသားစုဘ၀ တည္ေထာင္ခ်ိန္တြင္ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ ဖူးစာဆံုေတြ႕လြယ္သည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း မ်ားစြာေတြ႕ရွိေနၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ပညာတတ္လူငယ္မ်ား အရင္းအျမစ္ဆံုးရံႈးေနရၿပီး ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြာဟမႈအေျခအေနမ်ား ပိုမို၍ျမင့္မားေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာတတ္ေျမာက္ၿပီး  မိမိတို႔ေက်းလက္ေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ျပန္လည္အက်ိဳးျပဳသူနည္းပါးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပညာေရးသည္ ဇာတိေက်းရြာမ်ားမွအပ က်န္ေဒသမ်ားသို႔ ပညာမ်ားေလ့လာဆည္းပူးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္မိခင္ဘာသာစကား၊ မိခင္ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို အေျခခံသိရွိၿပီးသည့္အရြယ္မွ ဆက္လက္ေလ့လာပါက ပိုမို၍ေကာင္းမြန္မည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကို အေထြေထြဗဟုသုတမ်ားရရွိရန္အတြက္ စာအုပ္စာေပဖတ္ရႈသည့္ အက်င့္ေကာင္းရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးရန္လုိအပ္လွပါသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုး၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ရွိေနေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္ၿပီး မိမိတို႔သားသမီးမ်ား၏ပညာေရးအားေပးမႈတြင္ နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ အားေပးတတ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေသြာင္းထို 
(ခြန္ျဖားဗြာခမ္း)

Powered by Blogger.