Sunday, May 22, 2016

ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည့္ ယေန႔ေခတ္ၿမိဳ႕ေပၚပညာတတ္ ပအို၀္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေတာရြာပအို၀္းလူငယ္မ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ  (၂၃) ရက္                                                                            

           


ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးလာၾကသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ကိုလိုနီေခတ္၊ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၊ စစ္အစိုးေခတ္မွ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလာေနသည္ကို စာဖတ္သူတိုင္း သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္မ်ားသည္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္တြင္ ''မဥ္;ထြဳမ္,လဲ့ဆာ မဥ္;လ်ာတဲ့သာ;'' ပအို၀္းစကားပံုကဲ့သို႔ ကာလ(၁၀)စုႏွစ္ေျမာက္မ်ားစြာ ခံစားေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ေနထိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ''ပတၱျမားမွန္က ႏြံမွာနစ္လည္းမညစ္'' ဟူေသာျမန္မာစကားပံုကဲ့သို႔ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေျပာင္းလဲလာမႈတို႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳး၊ ေဒသအတြက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚတြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား ၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္လွမ္းလာေနေၾကာင္းကို စာဖတ္သူတိုင္း သတိထားမိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခါစကာလတြင္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ၌ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကို အျပစ္တင္ေျပာဆိုေနၾကသည့္သတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့သည္ကို မိမိအေနျဖင့္ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္လာမိပါသည္။
ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ျပင္းထန္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ရွိၾကေသာ္လည္း ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မ်ားစြာကြာျခားလွသည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ထိုသို႔ေျပာဆိုရျခင္းမွာ မိမိအေနျဖင့္ေဖာ္ျပရမည္ဆိုပါက ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားထက္ အဘက္ဘက္မွ အခြင့္အေရး၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို၍အခြင့္သာၾကသည္ကို စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ျငင္းဆိုလိမ့္မည္ဟု မထင္ေပ။
ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပညာသင္ယူလိုၾကေသာ္လည္း စာသင္ေက်ာင္း လံုေလာက္စြာမရွိျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းရွိၿပီး ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား လံုေလာက္စြာ မရွိျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွိသည့္ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားလည္း ေက်းလက္ေတာရြာေဒသမ်ားတြင္ မေပ်ာ္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ေရာက္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းမဖြင့္ႏိုင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳေနၾကရပါသည္။ ဆရာ/မမ်ား ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းစြာ စာသင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ ဆရာ/မမ်ားအတြက္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ထင္း၊ အိမ္ယာ၊ ေရ၊ မီး စသည့္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလာက္လံုစြာရရွိေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးၾကရပါသည္။ ေက်းလက္ေတာရြာရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ အစိုးရပညာေရးကို ဘြဲ႕ရရွိသည္အထိ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ႀကိဳးစားသင္ယူေလ့လာခဲ့ၾကရပါသည္။
အစိုးရပညာေရးအျပင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားစာေပ တတ္ေျမာက္ေရးအတြက္လည္း တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ရြာအလိုက္ ပအို၀္းစာေပသင္တန္းအတြက္ ေငြေၾကးမ်ားကုန္က်ခံသကဲ့သို႔ အခ်ိန္မ်ားလည္းအကုန္ခံၿပီး ပအို၀္းစာေပမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူၾကပါသည္။ ပအို၀္းစာေပစာေမးပြဲကို ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ စုေပါင္းၿပီး ေျဖဆိုၾကသည္။ သင္တန္းေအာင္ပြဲတြင္လည္း ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအကမ်ား၊ ပအို၀္းေတးသီခ်င္းအဆိုမ်ား အပါအ၀င္ ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ႀကီးက်ယ္ခန္႔နားစြာ ထည့္သြင္းက်င္းပၾကေသးသည္။ ဤသို႔ပြဲမ်ားကိုႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပေနျခင္းေၾကာင့္ စတိတ္စင္မ်ားကိုလည္း ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အုတ္မ်ားျဖင့္ ႀကီးက်ယ္ခိုင္ခန္႔စြာ ျပဳလုပ္ထားေသးသည္။
ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ေျပာစရာမရွိပါ။ ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၀မ္းစာရွာေဖြစားေသာက္ေရးအခ်ိန္မ်ားထဲမွ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ အခ်ိန္မ်ားေပးၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္္။
ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမႇင့္မားၿပီး စီးပြားေရးတြင္လည္း ၿပီးျပည့္စံုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိေရာက္တြင္က်ယ္စြာ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ယူ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီလား ဆိုသည့္ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိလာပါသည္။
ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ သီတင္းကၽြတ္အခါသမယ၌ ၿမိဳ႕ေပၚရွိပအို၀္းပြဲရံုတစ္ခ်ိဳ႕၏ ပြဲစားစကားကို မိမိၾကားသိခဲ့ရသည့္အခါ မ်ားစြာ၀မ္းနည္းခဲ့ပါသည္။ ေျပာခဲ့သည့္စကားသည္ ''ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ နဂါးမဲ မထည့္ၾကပါနဲ႔ နာမည္ႀကီးတဲ့ ပါတီကို မဲထည့္ေပးပါ'' ဆိုကာ ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ က်န္ရွိေနသည့္ကုန္စည္ေဖာက္သည္မ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာပအို၀္းပြဲရံုတြင္လည္း ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွ ထြက္ရွိလာသည့္ၿခံထြက္သီးႏွံမ်ားကို သြားေရာက္ေရာင္းခ်ေပးသည့္အခါ ''မဲထည့္တဲ့အခါ နာမည္ႀကီးတဲ့ပါတီကိုပဲ မဲထည့္ေပးၾကပါ''  ထိုကဲ့သုိ႔လည္း ထပ္မံၾကားရခဲ့ေသးသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ေပၚပအို၀္းတစ္ခ်ိဳ႕သည္လည္း ''နဂါးမဲထည့္ရင္ ေဒသအတြက္ပဲျဖစ္မွာ ငါတို႔ၿမိဳ႕အတြက္ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မွာလဲ'' ဆိုၿပီး ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ၾကားရသည္။
တစ္ခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္ေတာရြာမွ ရြာသူႀကီးတစ္ဦး ေျပာဆိုသည့္စကားကို ျပန္လည္ ၾကားေယာင္မိပါသည္။ ''ငါတို႔ရြာဖက္မွာဆို စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီးသားပါ ၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ပအို၀္းေတြကသာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမရွိၾကတာ ၿမိဳ႕ေပၚမွာေနတာ ငါတို႔လူမ်ိဳးအတြက္ စံျပနာမူနာေကာင္းေတြျဖစ္ရမယ္ေလ အခုက်ေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚကပဲစၿပီး ကြဲၿပဲေနၾကတာ ငါတို႔ပအို၀္းေတြ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး စည္းလံုးမွာလဲ'' ဆိုသည့္စကားသည္ ေသခ်ာေတြးေခၚစဥ္းစားၾကည့္ပါက အနက္အဓိပၸါယ္နက္ရိႈင္းလွပါေပသည္။ ၁၉၅၄-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ ပအမဖအမႈေဆာင္မ်ားက ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(ပအမစ)ကို သီးျခားဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၅၆-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၆)ရက္ေန႔တြင္ ပအို၀္းအမတ္ဦးေအာင္သာ၊ ဦးပႏၱကံုး၊ ဦးခ်စ္ေဖႏွင့္ ဦးေမာင္ညြန္႔တို႔ကို မသမာသူလူသတ္သမားမ်ား၏ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ဟိန္ေမာင္၊ ဟိန္က်န္၊ ဟိန္ေပါင္းစင္ထြန္း စသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း (ပအမဖ)လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေထြးလံု ပင္ေလာင္းတစ္ဦးသာရရွိခဲ့သည္ကို သမိုင္းစာမ်က္ႏွာအရ ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။
ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနႏိုင္ၿပီဆိုကာျဖင့္ ေက်းလက္ေတာရြာေလး၏ အေျခအေနမ်ားကို ေမ့ေနၾကၿပီလား။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အထည္အလိပ္၊ အ၀တ္အစား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၿခံသံုးကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးမ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေရႊေငြရတနာေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ပြဲရံုလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အလွကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စာေရးကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊  အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စားေသာက္ဆိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဖိနပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ မီးဖိုေဆာင္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး စသည္ျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားစြာလုပ္ကိုင္မႈ ရွိၾကပါသည္္။
မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ေနသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚျပန္လည္သံုးသပ္မိပါက ပအို၀္း၀တ္စံုမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္သံုးသည့္ေဆးမ်ား၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၿခံသံုးကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေရႊေငြရတနာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စားေသာက္ဆိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အလွကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ မ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စာေရးကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဖိနပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ မီးဖိုေဆာင္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး စသည့္ကုန္စည္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ၀ယ္ယူအားေပးသည့္ ေဖာက္သည္အမ်ားစုမွာ မည္သူနည္း။ ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ပအို၀္းေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ အားေပးၾကပါ ဟူ၍ အခ်င္းခ်င္း ဦးစြာေမးျမန္းေျပာဆိုၾကပါသည္။ ၎ကဲ့သုိ႔ေသာ အားေပးမႈမ်ားကို ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား သိရွိပါသလား စသည့္ေမးခြန္းေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ ေမးစရာမ်ား မ်ားျပားစြာ ေပၚေပါက္လာပါသည္။
ပြဲရံုအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွ ထြက္ရွိလာသည့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ဂ်င္း၊ နႏြင္း၊ ပဲစဥ္းငံု၊ ပဲပုတ္၊ ေျပာင္း၊ ပန္းနမ္း၊ ဂ်ံဳ၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ သနပ္ဖက္၊ ပဲရာဇာ၊ ကုလားပဲ၊ အာလူး၊ ေျမပဲ စသည့္ သီးႏွံမ်ားကို ပြဲရံုမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္သာ ေက်းလက္ေတာရြာမွပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား လာေရာက္ေရာင္းခ်ေပးေနသည္ကိုလည္း သတိရေပးေစလိုပါသည္။
ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေက်းလက္ေတာရြာမွ ေျပာင္းေရြ႕ၿပီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါသည္။ ''ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ နဂါးကို မဲေပးၾကစို႔'' ဟူသည့္ေဆာင္ပုဒ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ ပအို၀္းနဂါးမဲကို မထည့္ေပးသည့္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထုိင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအား မိမိအေနျဖင့္အနည္းက်ဥ္းေျပာျပလိုပါသည္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမွသာလွ်င္ ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံမ်ားမွ ထြက္ရွိလာသည့္ ကုန္စည္သီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး ပြဲရံုရွိပြဲစားမ်ားထံသို႔ ကုန္စည္မ်ား မ်ားျပားစြာ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၿခံထြက္ကုန္စည္သီးႏွံမ်ား မ်ားစြာေရာင္းခ်ေပးႏိုင္မွသာ ပြဲရံုရွိ ပြဲစားမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းသကဲ့သို႔ ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ၀င္ေငြပိုမိုရရွိၿပီး သားသမီးမ်ား၏ပညာေရးကို ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ၀င္ေငြပိုမိုရရွိမွသာ ၿမိဳ႕ေပၚရွိပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား ေရာင္းခ်ေနသည့္ကုန္စည္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပန္လည္ ၀ယ္ယူအားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ကုန္စည္ေရာင္းအားတက္ၿပီး စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္လည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္မည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ထင္ျမင္မိပါသည္။
ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မဲေပးပံုေပးနည္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ေတာ့မည္မထင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ စာေစာင္၊ ဂ်ာနယ္၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၾကားသိေနရပါသည္။ ပညာေရး အေျခခံလည္းျမင့္မားေနသည့္အတြက္ မဲေပးႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္မတူႏိုင္ပါ။ စာေစာင္၊ ဂ်ာနယ္၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ မရရွိႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ားက ဦးစီးဦးေဆာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္မဲေပးႏိုင္ရန္ မဲေပးျခင္းသင္တန္းမ်ားကို ရြာတိုင္းတြင္ အခ်ိန္ေပးၿပီးေလ့က်င့္ေပးေနရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ မဲရံုတိုင္းနီးပါး နဂါးမဲ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္ နဂါးမဲ အျပတ္အသတ္ရံႈးေနသည္ကို မဲစာရင္းမ်ားအရေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။
၂၀၁၅-ခုႏွစ္ေရြးေကာက္္ပြဲတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နဂါးမဲ ၆၃၀ မဲျဖင့္ ေလ်ာ့နည္းကာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္(၁)ဦး ေလ်ာ့နည္းခဲ့ရပါသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္သည့္ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္၊ သနားညႇာတာစိတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ၿပီး လွည့္ၾကည့္လက္တြဲေခၚ ဦးေဆာင္သင့္ပါသည္။
၀တ္စားဆင္ယင္မႈတြင္လည္း ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပအို၀္း၀တ္စံုမ်ားကို ၀တ္ဆင္မွသာ တျခားေသာညီေနာင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ မ်ားကို သိရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ပအို၀္းအခ်င္းခ်င္းစကားေျပာဆိုဆက္ဆံသည့္အခါတြင္လည္း ပအို၀္း ဘာသာစကားျဖင့္ေျပာဆိုမွသာလွ်င္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ဘာသာစကားသည္လည္း လူသိမ်ားလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာေပသည္လည္း လြန္စြာအေရးႀကီးသည့့္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပအို၀္းစာေပကို တတ္ကၽြမ္းစြာ သင္ယူသံုးစြဲမွသာလွ်င္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏ စာေပမ်ားသည္ ျပန္႔ပြားမႈအားေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ပအို၀္းစာေပကို ဘယ္ေလာက္ထိ သင္ယူေလ့လာခဲ့ၿပီးၿပီလဲ၊ ပအို၀္းဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း ဘယ္ေလာက္ထိ ေျပာဆိုေနေသးလဲ ဆိုသည့္ေမးခြန္းလည္းေမးစရာ ထပ္ျဖစ္လာျပန္ပါသည္။
တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပအို၀္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ သား/သမီးမ်ားသည္ ဦးေဆာင္မႈအားနည္းသကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ အားေပးမႈတြင္လည္းအားနည္းသည္ကို မိမိေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ ေတြ႕ျမင္သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ပညာတတ္ၿပီး အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းလည္း နည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။
အိမ္ေထာင္ျပဳ မိသားစုဘ၀တည္ေထာင္ရန္ အသက္အရြယ္ေရာက္ရွိလာသည့္အခါတြင္ ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္လက္ထပ္ ၾကသည္မွာ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပညာတတ္ သား/သမီးမ်ားသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအခ်င္းခ်င္း တူညီသည့္ပညာအရည္အခ်င္း၊ တူညီသည့္လူေနမႈ အဆင့္အတန္း၊ တူညီသည့္ဂုဏ္ပကာသန မရွိၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္သာ မ်ားစြာ ဖူးစာေတြ႕ဆံုသြားၾကရသည္ဟု မိမိထင္ျမင္မိပါသည္။
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ပါက မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွ လူငယ္မ်ားသာ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚရွိပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပညာတတ္သား/သမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မႈ မရွိသေလာက္ရွားေနသည္ကို မိမိအေနျဖင့္ သတိထားမိပါသည္။ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိမဲရံုမ်ား၌ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ပညာတတ္လူငယ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမရွိသည့္အတြက္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွ ၿမိဳ႕ေပၚအထိ မဲရံုေစာင့္အျဖစ္ တက္ေရာက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္ သာဓကမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါေသးသည္။ လက္ရွိဦးေဆာင္ေနသည့္ အသက္ႀကီးပိုင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား မ်ားျပားစြာ ပါ၀င္ဦးေဆာင္ေသာ္လည္း အနာဂတ္အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေပၚရွိပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ သား/သမီးပညာတတ္မ်ား ၀င္ေရာက္တာ၀န္ယူဦးေဆာင္မႈ အားနည္းေနပါက အနာဂတ္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဆံုးရံႈးေနရသည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ၀မ္းနည္းစြာ ခံစားေနရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပညာတတ္ သား/သမီးလူငယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ သား/သမီးလူငယ္မ်ားအတြက္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ စံျပနမူနာေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ဦးေဆာင္ေပးရန္ ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္းေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေသြာင္းထို(ခြန္ျဖားဗြာခမ္း)

Powered by Blogger.