Friday, May 20, 2016

မသန္စြမ္းႏွင့္ အနာႀကီးေရာဂါပညာေပးသင္တန္းကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၀) ရက္


ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ပအို၀္းအမ်ဳိသားအဖြဲ႕(PNO)ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္၉း၀၀နာရီ အခ်ိန္ မသန္စြမ္းႏွင့္အနာႀကီးေရာဂါပညာေပးသင္တန္းကို The Leprosy Mission Myanmar အဖြဲ႔ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔(PNO)ပါရမီလူမႈဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၊ ပအို၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)အဖြဲ႕တို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၿပီး ေမလ-၁၉ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
ထိုသို႔ မသန္စြမ္းႏွင့္အနာႀကီးေရာဂါပညာေပးသင္တန္းကို ေတာင္ႀကီး၊ ဟိုပံုး၊ ေက်ာက္တလံုး၊ ရပ္ေစာက္ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ပအို၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN) အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
၎သင္တန္းတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူႏွင့္အနာႀကီးေရာဂါ ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို ေက်းရြာမ်ားရိွ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ လွဳပ္ရွားသြားလာႏိုင္ခြင့္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၎သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။
အဆိုပါ မသန္စြမ္းႏွင့္အနာႀကီးေရာဂါ ပညာေပးသင္တန္းကို ေမလ-၁၉-မွ၂၀ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးေသာ သင္တန္းသားမ်ားအား ၎သင္တန္းအၿပီးမွာ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ေမလပိုင္းကုန္ေလာက္တြင္ ေက်းရြာမ်ားရိွမသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အနာႀကီးေရာဂါ ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို ကြင္းဆင္း စာရင္းေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရရိွလာသည့္လူဦးေရ စာရင္းအရ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းတို႔ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု  ပအို၀္းလူငယ္ကြန္ ယက္(PYN)အဖြဲ႕ ခြန္စိုးေမာင္ထံမွ ၾကားသိရသည္။
ယင္း မသန္စြမ္းႏွင့္အနာႀကီးေရာဂါပညာေပးသင္တန္းတြင္ လိြဳင္လင္-ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း The Leprosy Mission Myanmar အဖြဲ႔က သြားေရာက္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ခြန္ဗန္ထို(ခမ္းေကာင္)

Powered by Blogger.