Monday, June 20, 2016

လက္ဖက္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၀) ရက္လက္ဖက္မ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရာသီဥတုေအးေသာေဒသမ်ားျဖစ္သည့္  ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးစုိက္ပ်ဳိးသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ၎ေဒသရိွ လက္ဖက္ ေျခာက္မ်ားသည္မိမိေဒသတြင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္သာမကႏိုင္ငံျခားအထိ တင္ပို႔ႏိုင္ၿပီး ေက်ာ္ၾကားေသာ လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ မိမိတို႔သည္ လက္ဖက္ကိုေန႔တိုင္းစား၊ ေရေႏြးၾကမ္းကို ေန႔တိုင္းေသာက္ေနၾကေသာ္လည္း လက္ဖက္ထုတ္လုပ္ေသာပုံစံႏွင့္ လက္ဖက္ညြန္႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ခူးရမည္ကို သိၿပီးေသာသူမ်ား ရိွသကဲ့သို႔ မသိေသးေသာသူမ်ားလည္းရိွမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ဖက္အေၾကာင္းေလ့လာပါဦးစို႔။ လက္ဖက္ေျခာက္သည္ ေရႊဖီမိုးလြတ္၊ အလယ္အလတ္ရုိးရုိး၊ အၾကမ္းဟူ၍ သုံးမ်ိဳးခြဲျခားထားပါသည္။ ေရႊဖီမိုးလြတ္သည္ ရြက္ႏုမ်ားသာစုေပါင္းထားပါသည္။ အလယ္ အလတ္ရုိးရုိးသည္ ရြက္ႏု၊ ရြက္ၾကမ္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးေရာထားၿပီးအၾကမ္းသည္ အရြက္ရင့္အမ်ားစုျဖစ္သည္။ လက္ဖက္အေရာင္းအဝယ္သမားတို႔သည္ လက္ဖက္ညြန္႔ကေလးမ်ား သူအခ်ိန္ႏွင့္ သူထြက္လာေသာေၾကာင့္ ထြက္လာေသာလက္ဖက္ကို သူ႔နာမည္ႏွင့္သူေခၚေဝၚၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ လက္ဖက္ခူးခ်ိန္ အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါသည္။
လက္ဖက္ပင္သည္ မတ္လဆန္းခ်ိန္တြင္ ရြက္ႏုကေလးမ်ား စထြက္လာပါသည္။ ဤသည္ကို အခ်ိန္မီ လက္ျဖင့္ခူးၾကရပါသည္။ တစ္ခါခူးၿပီးလွ်င္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ရြက္ႏုထပ္ထြက္ပါသည္။ ဒုတိယ အႀကိမ္ခူးၿပီးခ်ိန္တြင္ ရြက္ႏုမ်ားထပ္ထြက္လာပါေသးသည္။ တစ္ပင္လွ်င္အနည္းဆုံး သုံးႀကိမ္ေလးႀကိမ္ ခူးႏိုင္ပါသည္။
သုိ႔ရာတြင္ အခ်ိန္မီမခူးႏိုင္ေသာရြက္ႏုကေလးမ်ားကို ရြက္ၾကမ္းျဖစ္လာကာ အဖူးဖူး၍ အသီးသီး လာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္အတြင္းခူးသင့္ေသာရြက္ႏုမ်ားကို အခ်ိန္မီခူးႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ ေနာင္ႏွစ္တြင္ အညြန္႔ေကာင္းေကာင္း ထြက္လာႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရြက္ႏုကေလးမ်ား ထြက္လာခ်ိန္ရက္ပိုင္းကေလးအတြင္းတြင္ အခ်ိန္မီခူးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ လက္ဖက္အညြန္႔ကေလး မ်ားကိုမတ္တတ္ရပ္ၿပီး လက္ျဖင့္ခူးရပါသည္။ လက္ျဖင့္ခူးရေသာေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္ေသာဆယ္ေက်ာ္သက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈရိွေသာလူမ်ားလည္း ခူးၾကပါသည္။
ေတာင္ကမ္းပါးေစာက္တြင္ တန္းစီစိုက္ထားေသာလက္ဖက္ပင္မွ အစီအရီထြက္ေနေသာ အညြန္႔ႏုႏု ကေလးမ်ားကို တစ္ပင္ခ်င္းစီခူးရၿပီး ထြက္သမွ်အညြန္႔မ်ားကိုအေပၚယံမွ အရြက္ႏုႏွစ္ရြက္ပါ အညြန္႔ကိုသာ ခူးေပးရပါသည္။ အရြက္ႏုႏွစ္ရြက္ထက္ပိုခူးမိပါက ရြက္ၾကမ္းမ်ားပါလာကာ လက္ဖက္ေကာင္းကို ရႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ လက္ဖက္ခူးခ်ိန္ နံနက္ခင္းခ်ိန္တြင္ အေစာသြားရၿပီး မိမိယူထားသည့္ လက္ဖက္ပင္တန္းကို တစ္ပင္ၿပီးမွ တစ္ပင္ကုန္စင္ေအာင္ ခူေပးရေသာေၾကာင့္ ေအာက္ဆုံးအကိုင္းအခက္မွစ၍ စတင္ ခူးေပးရပါသည္။ လက္ဖက္ခူးထည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်င္းတစ္ေပေလာက္ရိွေသာ ပလိုင္းကိုလြယ္ သြားရကာ လက္ဖက္ရြက္ႏုအညြန္႔ကေလးမ်ားကိုု လက္ထဲတြင္ စီထည့္ဆုပ္ညစ္ၿပီးမွ ပလိုင္းထဲသုိ႔ ထည့္လွ်င္ ပို၍ဆံ့မည္ျဖစ္သည္။
လက္ဖက္ကိုမနက္ခင္းခ်ိန္မွစခူးကာ ေန႔လယ္ခင္း (၁၂)နာရီအခ်ိန္ေရာက္သည့္အခါ မိသားစုအစုံအလင္ျဖင့္ ေန႔လည္စာကို ၿမိန္ရည္ယွက္ရည္ စားေသာက္ကာ တေရးတေမာအိပ္စက္အနားယူၿပီး လက္ဖက္ကို ဆက္၍ခူးၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ညေနခင္းခ်ိန္ (၅)နာရီခ်ိန္တြင္ အလုပ္သိမ္းကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး အိမ္ျပန္လာၾကပါသည္။ လက္ဖက္ခူးရာတြင္ လက္အဖ်င္းအသြက္လိုက္ၿပီး လက္ဖက္ရြက္အစိမ္း ပိႆာခ်ိန္ (၄)ပိႆာမွ (၈)ပိႆာအထိ ခူးႏိုင္ပါသည္။ ခူးၿပီးေသာလက္ဖက္မ်ားကို ေပါင္းအိုးထဲတြင္ ထည့္ၿပီး ေပါင္းေပးရပါသည္။ ေပါင္းၿပီးလွ်င္ ႏြမ္းေနေသာလက္ဖက္ရြက္ႏုကို ခင္းထားေသာဖ်ာေပၚတြင္ နယ္ေပး ရပါသည္။ လက္ဖက္ညြန္႔ကေလးမ်ား တြန္႔လိမ္သြားေအာင္နယ္ေပးရပါသည္။ နယ္ၿပီးေသာအခါတြင္ လက္ဖက္စိုလုပ္မည္ဆိုုပါက ၀ါးေခြထဲတြင္ထည့္သိပ္ေပးရပါသည္။ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္မည္ဆိုပါက ေနာက္ေန႔ၿခံထဲတြင္ လက္ဖက္ခူးမဆင္းခင္အခ်ိန္ ဖ်ာေပၚတြင္ ျဖန္႔ၿပီးလွန္းေပးရပါသည္။ ဤလက္ဖက္ေျခာက္သည္ တစ္ရက္တည္းျဖင့္ ေျခာက္ေအာင္လွန္းရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိုးရာသီ ျဖစ္ေနသည္ဆိုလွ်င္ မိုးမမိေအာင္ဂရုစိုက္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
လက္ဖက္ေတာင္သူမ်ား၏ဘ၀သည္ ေနပူႀကီးထဲမွ မတ္ေစာက္ေသာေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ပင္ပန္းစြာ လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ္လည္း စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ လက္ဖက္ၿခံသို႔ သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္သာမက လက္ဖက္ခူးခ်ိန္တြင္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးက်ီစယ္ကာ ေတးသီခ်င္းမ်ားသီဆိုျခင္းျဖင့္ အလြန္ပင္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းလွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္္ မိမိတို႔ေဒသရွိ လက္ဖက္ခူးခ်ိန္တြင္ လက္ဖက္ၿခံကိုသြားေသာ လက္ဖက္ခူးသမားမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အခ်ိန္မွန္မွန္ႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လုပ္သြားၾကပါသည္။

ဆားမူးေပး(စႏၱားခမ္း)


Powered by Blogger.