Thursday, June 23, 2016

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္း၍ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕၊ ဟဲဟိုးမ်ိဳးပြားဥယ်ာဥ္ၿခံတြင္ တန္ဖိုးျမႇင့္အာလူးစိုက္ပ်ိဳးေရးကၽြမ္းက်င္သူ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၄) ရက္


ျမန္မာႏိုင္ငံ အာလူးထုတ္ကုန္အရည္အေသြး တိုးတက္ျမႇင့္မားရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး တန္ဖိုးျမႇင့္အာလူးစိုက္ပ်ိဳးေရးကၽြမ္းက်င္သူ သင္တန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕၊ ဟဲဟိုးမ်ိဳးပြားဥယ်ာဥ္ၿခံတြင္ ၂၀.၆.၂၀၁၆ရက္ေန႔မွ ၂၄.၆.၂၀၁၆ရက္ေန႔အထိ ဒုတိယအပိုင္းအေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
၎သင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္သည့္သင္တန္းသားမ်ားသည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ Winrock, Awba, Department of Agriculture(DOA), Diamond Star, Golden Lion, Shwe Kan Baw Za, DaNu, JJ Pun စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သင္တန္းသူ/သားေပါင္း (၃၃)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေပးသည့္ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ အာလူစိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာရွင္ Mr.Frank ter Beke ႏွင့္ Win Van Staveren  တို႔က အဓိကဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေပးၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံေရစင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္မွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ပါေမာကၡ ဆရာဦးတင္ညြန္႔တို႔ကလည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
သင္တန္းတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအာလူးစိုက္ပ်ိဳးမႈသမိုင္းႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ အာလူးစိုက္ပ်ိဳးပံုမ်ားအေၾကာင္း၊ အာလူးစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေျမျပဳျပင္ျခင္းအေရးႀကီးပံုအေၾကာင္း၊ မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးအေရးႀကီးပံုအေၾကာင္း၊ သိုေလွာင္မႈအေရးႀကီးပံုအေၾကာင္းႏွင့္ အာလူးတြင္ က်ေရာက္တတ္သည့္ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းကို အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာ၍ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။
သင္တန္းကို လြန္ခဲ့သည့္ ၂၃.၅.၂၀၁၆ မွ ၂၇.၅.၂၀၁၆အထိ ပထမအပိုင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး တတိယအပိုင္းကို ၅.၉.၂၀၁၆ မွ ၉.၉.၂၀၁၆အထိ လည္းေကာင္း၊ စတုတၱအပိုင္းကို ၁၀.၁၀.၂၀၁၆ မွ ၁၄.၁၀.၂၀၁၆ အထိလည္းေကာင္း (၄)ပိုင္းခြဲၿပီး ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္း ကာလ(၄)ပိုင္းအတြင္းတြင္ အာလူးစိုက္ေတာင္သူမ်ားအား အာလူးမ်ိဳးေစ့၊ ပင္ၾကားတန္းၾကား၊ ေျမျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ေျမၾသဇာသံုးစြဲမႈတို႔၏ အေရးႀကီးပံုအေၾကာင္းကို ေနာင္တရားၿမိဳ႕၊ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕၊ ပင္တယၿမိဳ႕တို႔တြင္ စမ္းသပ္စိုက္ကြက္မ်ားစိုက္ပ်ိဳး၍ လက္ေတြ႕ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိုစမ္းသပ္ကြက္မ်ားကို ၾသဂုတ္လတြင္ စိုက္ပ်ိဳး၍ ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ အာလူးစိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။

ခြန္ေက်ာ္;(ခါ;ျပစ္,ၿပံဳ;)

Powered by Blogger.