Thursday, June 30, 2016

ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းရမည့္ရတနာမ်ား(သို႔) ပအို၀္းေမာ္(စာေဟာဆရာ ဓမၼကထိက လူပုဂၢိဳလ္)မ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၁) ရက္

ဓါတ္ပုံ - ျပည္ေထာင္စုထဲကပအုိ၀္း

မိမိ ဤေဆာင္းပါးကိုေရးလိုသည္မွာ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ အေတာ္အတန္ၾကာလွပါၿပီ။ ဤေဆာင္းပါးကိုေရးရန္ မိမိကိုပိုမိုတြန္းအားေပးေသာအရာမ်ားကား အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ တစ္ခုေပၚတြင္ “ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား မေပ်ာက္ကြယ္ဖို႔ဆိုလွ်င္” ဟူေသာ စာပိုဒ္ေလးတစ္ခုကိုဖတ္လိုက္ရျခင္း၊ မိမိကုိယ္တုိင္က ညစဥ္ညတိုင္းအိပ္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ ၎အသံကိုနားမေထာင္ရဘဲ အိပ္မေပ်ာ္တတ္ေသာ အေလ့အထရွိျခင္းႏွင့္ ၀ါတြင္းကာလ၀င္ေတာ့မည္ ဟူေသာအသိစိတ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိတို႔မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္တာ၀န္ရွိၾကေသာ္လည္း အျပင္သာေရး၊ နာေရးပြဲမ်ားတြင္မဆိုထားႏွင့္ မိမိတို႔ေန႔တုိင္း ကိုယ္ႏွင့္မကြာ အၿမဲကုိင္တြယ္ေနသာ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား အတြင္းတြင္ပင္ ထည့္သြင္းကာ နားမေထာင္လုိၾကေတာ့ေပ။ ဤသို႔ထည့္သြင္းနားေထာင္လွ်င္ ေခတ္မမီသည့္အျပင္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေနေသာသူဟု အေျပာခံရမည္ကိုစိုးရြံ႕ၾကေသာ အခ်က္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကာလရွည္ၾကာစြာထိန္းသိမ္းလာခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ မ်က္စိေရွ႕တြင္ျမင္ေနရက္သားႏွင့္ လံုးလံုးႀကီးေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံတစ္ခုကား ပအို၀္းရိုးရာအေခၚအေ၀ၚ ျဖစ္သည့္ “ပအို၀္းေမာ္” ဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ “ေမာ္” ဟူေသာအသံၾကားလွ်င္ စာဖတ္သူမ်ားသည္လည္း ၾကက္သီးထေနလိမ့္မည္ဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ ထင္ျမင္မိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေနၾကသည္မွာ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားထဲတြင္ “ေမွာ္ဆရာ” ဟူေသာ မေကာင္းဆိုး၀ါးသာျဖစ္မည္ဟု ေတြးျမင္မိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤစာလံုးႏွစ္လံုး၏ အဓိပၸါယ္ကို စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကြဲကြဲျပားျပား ျမင္တတ္လာေအာင္ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ဒီစာလံုးႏွစ္လံုးသည္ အသံထြက္ခ်င္း တူေသာ္လည္း စာလံုးေပါင္းမတူျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိအခ်က္အေနျဖင့္ အဓိပၸါယ္၏ ကြဲျပားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ “ေမာ္”သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ားကို သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ေဟာၾကားျဖန္႔က်က္ေပးေနေသာ  လူပုဂိၢဳလ္မ်ား (စာေဟာဆရာ)ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔ဇာတ္ကားမ်ားထဲႏွင့္ ၾကားဖူးေလ့ရွိေသာ “ေမွာ္ဆရာ”သည္ကား မေကာင္းဆုိး၀ါးသာျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အဓိပၸါယ္မ်ားသည္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားကြဲျပားသြားၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္သုိ႔ေျပာင္းသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အျခားေသာညီေနာင္ ဗုဒၶဘာသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ားကို သံဃာေတာ္မ်ားကသာ ေဟာေျပာ ျမြက္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္မွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ားကို သံဃာေတာ္မ်ားကသာမက “ေမာ္”  ဟူေသာ တရားေဟာဆရာမ်ားသည္လည္း ေဟာၾကားျဖန္႔က်က္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ “ေမာ္”  ဟူေသာ တရားေဟာပုဂၢ္ိဳလ္မ်ားသည္လည္း တရားေဟာရာတြင္ေတာ္သကဲ့သို႔ ဟာသ ဖြဲ႕ေျပာရာတြင္လည္း အင္မတန္ေတာ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာ့အၿငိမ့္တြင္ လူရႊင္ေတာ္မ်ားသည္ တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္း၍ မရပါ။ အျပန္အလွန္မွီခိုေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပအို၀္း လူမ်ိဳးတုိ႔၏ “ေမာ္”   ဟူေသာတရားေဟာဆရာသည္ ဟာသေျပာရာတြင္ ျမန္မာ့လူရႊင္ေတာ္ကဲ့သို႔ အကူအညီမလိုအပ္ဘဲ တစ္ေယာက္တည္း ဟာသေျပာၾကားသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎ေမာ္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားထဲတြင္မိမိတို႔နားႏွင့္ နားေထာင္ဖူးၾကသည္ သာမက “သက္ႀကီးစကား သက္ငယ္ၾကား” ဆုိသလို ေရွးလူႀကီးမ်ား၏ေျပာၾကားပံုအရ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္းထင္က်န္ေနဆဲျဖစ္သည့္ “ေမာ္ေပၚ” ဟူေသာပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိတို႔မျမင္ဖူးၾကေသာ္လည္း ကက္ဆက္ေခြမွဖမ္းထားေသာ သူ႔အသံကိုယေန႔တုိင္ၾကားေနရဆဲ၊ နားေထာင္ေနၾကဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။ ၎၏ ေဟာေျပာခ်က္အရ ဟိုအရင္ခ်ိန္မ်ားတြင္ “ေမာ္” မ်ားေဟာၾကားမည့္ အဖိတ္၊ ဥပုသ္၊ လျပည့္လကြယ္ႏွင့္ သာေရးနာေရး ပြဲမ်ား သာမက မည္သည့္ပြဲတြင္မဆုိ နားေထာင္သူမ်ား (လူႀကီးလူငယ္မ်ား) ႏွင့္စည္ကားေနေလ့ရွိ သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ရွင္ျပဳပြဲမ်ား၊ စာဂအလွဴအတန္းပြဲႀကီးမ်ား သာမက ပအို၀္းရိုးရာ ကထိန္ခင္းသည့္ပြဲမ်ားတြင္ပင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသာ နားေထာင္ေလ့ရွိၾကၿပီး ေခတ္လူငယ္ နားေထာင္သူမ်ား မရွိသေလာက္နည္းပါးလာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု အေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ပအို၀္းရိုးရာေမာ္ဓေလ့ကို မိမိတို႔ပအိ္ု၀္းလူမ်ိဳး ကိုယ္တုိင္ မထိန္းသိမ္းလွ်င္ မည္သည့္အျခားလူမ်ိဳးမွ လာေရာက္ထိန္းသိမ္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။
ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစရန္ ပိဋကတ္စာေပမ်ားသည္ အဓိက အရင္းခံျဖစ္သည္။ သာသနာေတာ္ တည္တံ့ျပန္႔ပြားေစရန္အတြက္ ပရိယတၱိစာေပသင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေနေသာ သံဃာေတာ္တုိ႔၏ဂုဏ္ေက်းဇူးသည္ အနေႏၲာအနႏၲအဆံုးအစမရွိႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ ပါသည္။ သံဃာေတာ္တုိ႔၏ေနာက္တြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို တည္တံ့ျပန္႔ပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ ေမာ္(စာေဟာဆရာ ဓမၼကထိကလူပုဂၢိဳလ္)မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါကပင္ တရားေဟာကၽြမ္းက်င္ေသာ (လူပုဂၢိဳလ္ ဓမၼကထိကမ်ား) ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားထဲတြင္ “စိတၱသူၾကြယ္” သည္ထင္ရွား၏။ တရားေဟာ ကၽြမ္းက်င္သျဖင့္ “စိတၱသူၾကြယ္”အား ထူးခၽြန္မႈ “ဧတဒဂ္ဘြဲ႕” ကို ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္တုိင္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၁၆၀၁-ခုႏွစ္၊ သကၠရာဇ္ ၄၁၉-ခု၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၀၅၇-ခုႏွစ္တြင္ အရမဒၵမပူရ ပုဂံျပည့္ရွင္ အေနာ္ရထာမင္းက သု၀ဏၰဘူမိသထံုျပည္ ဘုရင္မႏုဟာကို စစ္ျဖင့္တုိက္ယူကာ ပိဋကတ္ သံုးပံုအစံုသံုးဆယ္ကို သံုးဆယ့္ႏွစ္စီးေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ထက္တြင္တင္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ဘုရင္မိဖုရား ႏွင့္တကြ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ပုဂံျပည္သို႔ေဆာင္ႏွင္း ခဲ့သည္မွာ ျမန္မာရာဇ၀င္သမိုင္းက်မ္းတုိ႔တြင္ ထင္ရွားပါရွိေလသည္။ ထိုသုိ႔ ဘုရင္မိဖုရားႏွင့္ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ား၊ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား မရွိေတာ့သည့္ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ပအို၀္း ျပည္သူတုိ႔သည္ သထံုျပည္မွ ကုိးအုပ္စုခြဲ၍ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။
ထိုအဖြဲ႕ကိုးဖြဲ႕တြင္ “ေမာ္ေထာ္ဖာ” ဦးေဆာင္ေသာ အုပ္စုသည္ ပခုကၠဴသို႔ေရာက္၍ အေျခစိုက္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ထိုအုပ္စုတြင္ ဦးေဆာင္ေသာ “ေမာ္ေထာ္ဖာ” သည္အသိပညာ အတတ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ ထိုစဥ္အခါကပင္လွ်င္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထြန္းလင္းျပန္႔ပြားရန္ သာသနာျပဳၾကေသာ (ဓမၼကထိကလူပုဂၢိဳလ္ စာေဟာဆရာ) “ေမာ္” ရွိခဲ့သည္ဟု သမိုင္းေျခရာခံ၍ သိရွိႏိုင္သည္။ ပအုိ၀္းေမာ္ (တရားေဟာဆရာ)သည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ လူမႈေရး က႑မ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္၍သာသနာျပဳသူမ်ားျဖစ္သည္။ ပအို၀္းတုိ႔ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး တို႔တြင္ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ တမလြန္ေလာကအက်ိဳးရွိေအာင္ ေက်းဇူးျပဳသူမ်ားမွာ ပအို၀္းေမာ္           (စာေဟာဆရာ) မ်ားျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ပအို၀္းေဒသအတြင္းရွိ ပအုိ၀္းေမာ္(စာေဟာဆရာ)သည္ အေရအတြက္အားျဖင့္ မနည္းလွေသာ္လည္း အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၀၀-ခုႏွစ္အထိ စုစုစည္းစည္းမရွိခဲ့ေပ။ စနစ္တက် အသင္းဖြဲ႕စည္း သင့္သည္မွာ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ျဖစ္သည္။ ပအို၀္းေဒသအတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သာသနာျပဳသီတင္းသံုးေနထုိင္၍ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီး စာသင္တုိက္ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲနရိႏၵ၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သည္္ အနာဂါတ္သာသနာ အက်ိဳး အရွည္ကိုေမွ်ာ္ကိုး၍ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ ဓမၼကထိက “ေမာ္အသင္း” ဖြဲ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း မိိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ ၁၉၇၄-ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ -ယဥ္ေက်းမႈမဂၢဇင္းတြင္ ခ်မ္းသာ(လြယ္တပ္)မွ “ပအိုိ၀္းေမာ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ” ေဆာင္းပါးေရးသား၍ “ပအို၀္းေမာ္” အသင္းဖြဲ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏႈိုးေဆာ္အသိေပး ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ၁၃၃၉-ခုႏွစ္၊ တေပါင္း လျပည့္ေန၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၇၈-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၃)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ခဲေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္ယာဆုိင္း၌ တေပါင္းလျပည့္ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္ကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့ရာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား(၈၈၆)ပါး၊ ပအို၀္းေမာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား(၁၃၆)ဦး၊ လူထုအင္အား(၃)သိန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းပြဲေတာ္တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအႏုပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားထဲတြင္ အပိုဒ္(င)၌ လက္မႈပညာႏွင့္ ႏႈတ္မႈပညာစာေဟာ(ေမာ္)ပညာရပ္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ပါရွိေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ “ပအို၀္းေမာ္အသင္း”ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္  ပအို၀္းေမာ္စာေဟာပညာရပ္မ်ာ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ရန္မွာ ၁၃၃၉-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ေနာင္ယာဆုိင္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္တြင္ အစျပဳႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။  ထို႔အျပင္ ၁၉၉၇-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁-၂)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာမြန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မက်န္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို ေခၚယူခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းမွ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ရာ ၎မ်ားအတြင္းတြင္ ပအို၀္းေမာ္ (စာေဟာဆရာ)အသင္း ဖြဲ႕စည္းရန္ပါရွိခဲ့ေလသည္။ ၁၉၉၉-ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ(၂၄)ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔အထိ ပအို၀္းေဒသအတြင္းရွိ ျမင့္မိုရ္ခမ္း(အေနာက္ပိုင္း)၊ ျမင့္မိုရ္ခမ္း (အေရွ႕ပိုင္း)၊ သူရိယခမ္း၊ ခြန္ျဖားဗြာခမ္း၊ စႏၲာခမ္း(၅)ေနရာခြဲ၍ ပအိ္ု၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ျဖားစင္းခံလွ၊ ျဖားေမာ္နႏၱာလူး၊ ျဖားခြန္မင္းေက်ာ္၊ ျဖားေမာ္ပဲ(ထီေဟာ္)ႏွင့္ ၀ိဓူရခြန္ထြန္း(ေတာင္ႀကီး)တို႔က စည္းရံုးေရးထြက္ၿပီးလွ်င္ ပအို၀္းေမာ္ပုဂၢိဳလ္(၃၁၉)ဦးတုိ႔ကို စည္းရံုး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၀-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၀)ရက္ေန႔၊ ၁၃၆၁-ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအတြင္းရွိ တုိင္း(ခမ္း) အလိုက္ ပအို၀္းေမာ္ ဦးစီးအဖြဲ႕၀င္(၄၁)ဦးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္(၃၁၉)ဦးတုိ႔ိကိုစုစည္းၿပီး ပအို၀္းေမာ္အသင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကာလ၏ျပည့္စံုေလ်ာက္ပတ္မႈ ကာလသမၸတၱိကို ေစာင့္ဆုိင္းရင္း ၂၀၀၀-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၀)ရက္ေန႔မွ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၁၉၇၈-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၃)ရက္ ေနာင္ယာဆုိင္းတြင္က်င္းပေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔မွစ၍ (၂၂)ႏွစ္ၾကာေညွာင္း သည္မွ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ပအို၀္းေမာ္အသင္းတြင္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟို) ဥကၠဌတစ္ဦးပါ၀င္ေသာ ပအို၀္းေမာ္နာယက(၃)ဦးႏွင့္ ပအို၀္းေမာ္အသင္းဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္မ်ားပါရွိေသာ အလုပ္ အမႈေဆာင္(၇)ဦးတုိ႔ကို ပအို၀္းေမာ္အသင္း ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို စည္းလံုးညီညြတ္စြာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္း တုိင္းရင္းသားတို႔သည္ ပင္ရင္းမူလေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ျပန္႔ပြားႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ “ပအို၀္းေမာ္” အသင္းကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ၍ မိမိအေနျဖင့္သာမက ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္စား၀မ္းသာပီတိျဖစ္မိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ ခရီးသြားလွည့္လည္ျခင္းျဖင့္ ေလာကအက်ိဳးသာသနာျပဳ ျခင္းကို မ်ားစြာလိုလား ႏွစ္သက္အားေပးေတာ္မူသည္။ “ပအို၀္းေမာ္(စာေဟာဆရာ)မ်ား” ဘ၀ သည္လည္း မိမိေနထုိင္ရာရပ္ရြာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အလွဴရွင္တစ္ဦးကျဖစ္ေစ အလွဴရွင္မ်ားစုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ ပင့္ဖိတ္သျဖင့္သြားေရာက္၍ တရားဓမၼမ်ားကို သၿဂိၤဳလ္ေဟာေျပာရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပအို၀္းေမာ္(စာေဟာဆရာ)မ်ား၏ ဘ၀သည္ခရီးသြား၍ သာသနာျပဳရသျဖင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကိုယ္တုိင္ လိုလားႏွစ္သက္ေသာဘ၀ျဖစ္မည္ဟု ယူဆ ယံုၾကည္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းေမာ္(စာေဟာဆရာ)မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ဘ၀ကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထား ႏုိင္ၾကပါေစ။ ပအို၀္းျပည္သူတုိ႔ကလည္း မိမိတို႔ အေလးဂရုျပဳ တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ရတနာမ်ားကဲ့သို႔ ပအို၀္းယဥ္ေက်းမႈဓေလ့တစ္ခုျဖစ္ေသာ “ပအို၀္းေမာ္(စာေဟာဆရာ)”မ်ားႏွင့္ ပအို၀္းေမာ္ပညာရပ္မ်ားကိုလည္း အေလးဂရုျပဳ တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးကာ အားေပးခ်ီးေျမွာက္ႏိုင္ပါေစ။ ထုိ႔အျပင္   ပအို၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ   “ပအို၀္းေမာ္ (စာေဟာဆရာ)” ဟူေသာ တရားေဟာေနၾကသည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ အေရအတြက္ပိုမိုမ်ားျပားလာေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ္ျငားလည္း လံုး၀မေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ားကုိ ေလးစားျမတ္ႏုိးတန္ဖိုးထားသူမ်ားပီပီ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ပအို၀္းမိဘ ျပည္သူမ်ားသာမက မိမိတို႔မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားတြင္လည္း တာ၀န္ရွိကိုယ္စီေနၾကၿပီဟု ပအို၀္း လူမ်ိဳးမ်ား၏ကိုယ္စား တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ကိုးကားခ်က္မ်ား -  ျပည္ေထာင္စုထဲကပအို၀္း
ခြန္ေယြးယဲင္(ခမ္းစႏၲာ;ေဟ့,)

Powered by Blogger.