Friday, July 15, 2016

၀ါတြင္းအခါသမယႏွင့္ ေက်းရြာပအို၀္းတိုင္းရင္းသားဓေလ့

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၁၅) ရက္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မိမိလူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို အလြန္ပင္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးတန္ဖိုးတတ္သည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ လူႀကီး၊ လူငယ္၊ အရြယ္မေရြး အိမ္မွာေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ေတာင္ယာ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား တက္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ ခါး၀တ္ပုဆိုးကဲ့သို႔ ရိုးရာ၀တ္စံုကို ၿမဲၿမံစြာ၀တ္ဆင္ေနသည္ကို အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ေရရွည္တည္တံ့ရန္ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသည္  အသက္ေသြးေၾကာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေအာင္ အစဥ္ထာ၀ရေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေသာအားျဖင့္ ရပ္ရြာထဲတြင္ မိမိဘာသာစကား တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ေျပာဆိုၿပီး အ၀တ္အစားကိုလည္း ၿမဲၿမံေအာင္ ၀တ္ဆင္ၾကသည္ကို အမ်ားအားျဖင့္ ေက်းလက္ေနပအို၀္းလူမ်ိဳးသာရွိသည္ဟု ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ မွားမည္ မဟုတ္ေပ။
ဤသို႔ေျပာဆိုႏုိင္သည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေနထိုင္ေသာရြာသည္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္အတူတကြ ေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ အမ်ားစုမွာ ပအို၀္းစကားကို ေျပာတတ္ၾကပါသည္။
ပအို၀္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ေထရ၀ါဒဗုဘာသာကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ားလည္း အနည္းငယ္ရွိပါသည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးေနထိုင္သည့္ရြာတိုင္းသည္ ခန္းနားထည္၀ါၿပီး  ေရႊေရာင္၀င္းပေနသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ျမင့္ျမတ္လွသည့္ေစတီပုထိုးမ်ားကို ထင္ထင္ရွား ရွားေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပြဲလမ္းအလွဴသဘင္မ်ားကို ႀကီးက်ယ္ခန္းနား စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ၀ါတြင္းအခါသမယတြင္လည္း ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတက္ျခင္း၊ ဥပုပ္ေစာင့္ျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကန္ေတာ့ျခင္း၊ လျပည့္လကြယ္ေန႔တိုင္း ဆြမ္းေတာ္ရင္းၿပီး ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္မ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ားသို႔ ကပ္လွဴျခင္းမ်ားျဖင့္ အသီးသီး ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။
၀ါတြင္းကာလ လူပ်ိဳအပ်ိဳမ်ားသည္ အဖိတ္ေန႔ညတြင္ ဆြမ္းေတာ္ျပင္ရန္ တာ၀န္အသိစိတ္ျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ  ရြာရွိဘံုေဆာင္ (အမ်ားျပည္သူေဆာက္လုပ္ေပးသည့္အိမ္)ကို လာေရာက္ၾကပါသည္။ လူပ်ိဳမ်ားက မိမိတို႔ရိုးရာဓေလ့ျဖစ္သည့္ အိုးစည္၊ ဗံု၊ ေမာင္းမ်ားတီး၍ ေတးအလကာၤ ပအို၀္းအေခၚ (ေငါ၀္းတဲက္၊ ေငါ၀္းကဲး)ျဖင့္ သီဆိုၿပီး စကားရည္လု၍ ဆြမ္းေတာ္ကပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ အပ်ိဳမ်ားကလည္း  စကားအေခ်အတင္မ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ဓေလ့တစ္ခုရွိပါသည္။ ဆြမ္းေတာ္ ကပ္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုသည္မွာ လျပည့္လကြယ္ေန႔အတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရွိဘုရားမ်ားႏွင့္ ေစတီ ပုထိုးမ်ား ကပ္လွဴရန္ ဆြမ္းေတာ္ကို ယြန္းထည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆြမ္းအုပ္ထဲတြင္ အလွဆင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ၀ါးျခမ္းမ်ား၊ သစ္သီး၀လံမ်ား၊ ပန္းမ်ား၊ မုန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ားစသည္တို႔  ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။
လျပည့္လကြယ္ေန႔ျဖစ္သည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမေရြး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတက္ၿပီး ရဟန္း သံဃာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကို အထူးၾကည္ညိဳ ေလးစားစြာ နာယူျခင္း အျပင္ ဗုေ၀ယ်ာ၀စၥ၊ ဓမၼေ၀ယ်ာ၀စၥ၊ သံဃာ့ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားကို ေက်ပြန္စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းမႈမ်ားကို ေပၚလြင္ေစပါသည္။
ထို႔အျပင္  ဥပုပ္ေဆာက္ေသာ ဥပုပ္သည္မ်ားသည္လည္း လူပ်ိဳအပ်ိဳမ်ားက   ညေနခင္းပိုင္း အခ်ိန္ တြင္ ဂ်င္းႏွင့္ ထန္းလ်က္ကို ေဆးရည္အျဖစ္ႀကိဳခ်က္ၿပီး  တိုက္ေကၽြးျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ယူၾကပါေသးသည္။  ရံဖန္ရံခါတြင္ အခ်ိဳရည္မ်ားျဖင့္ တိုက္ေကၽြးပါသည္။ ဥပုပ္ထြက္ၿပီး ေနာက္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူငယ္မ်ားက ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းကပ္ျခင္း ဥပုဒ္သည္မ်ားကို ဧည့္လံေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္ အလွဴဒါနမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးတိုင္း နိာန္ကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေ၀ၾကပါသည္။
ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ၀ါတြင္းအခါသမယတြင္ လူပ်ိဳမ်ားက အပ်ိဳမ်ားကို ပိုမိုလွည့္လည္သည့္ ဓေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ လူပ်ိဳလွည့္သည့္ဓေလ့ကိုလည္း ထပ္မံတင္ျပလိုပါသည္။ လူငယ္မ်ား လူပ်ိဳ လွည့္ရာတြင္ မိမိရြာတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ လွည့္ေလ့ရွိ ပါသည္။ လူပ်ိဳလွည့္ စကားေျပာရန္မွာ မီးဖို နံေဘးတြင္သာ ၀ိုင္းထုိင္ၿပီး ဧည့္ခံစကားေျပာဆိုၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕လည္း ေန႔လည္ ယာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ လွည့္လည္ၾကသည္လည္းရွိပါသည္။ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳစကား ေျပာဆိုရာတြင္ ရိုးရိုးပအို၀္းဘာသာစကားျဖင့္လည္းေကာင္း စကားထာမ်ား၀ွက္၍လည္းေကာင္း ေျပာဆို သံုးႏႈန္းၾကပါသည္။
ေက်းရြာရွိ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏  ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ စည္းကမ္းတစ္ခုမွာ ည ၉နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ လူပ်ိဳမ်ားက အပ်ိဳမ်ားလွည့္လည္၍မရေၾကာင္း၊ ေဒသခံ လူပ်ိဳလိုက္ပါမႈမရွိပါက သူစိမ္းျပင္ပရြာရွိ လူပ်ိဳ မ်ားကို လက္ခံစကားေျပာ၍ မရေၾကာင္း၊  အပ်ိဳမ်ားက တံခါးဖြင့္မေပး၍ လက္ခံစကားေျပာခ်င္စိတ္မရွိသည့္  အခါတြင္ အတင္းေခၚ တံခါးဆြဲဖြင့္မႈ၊ ဆူညံမႈ ျပဳလုပ္၍မရေၾကာင္း စသည့္ရြာတိုင္းတြင္ လူပ်ိဳအပ်ိဳ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္းရွိေသာေၾကာင့္  ေလးစားဖြယ္ေကာင္းသည့္ ဓေလ့ တခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ လူပ်ိဳအပ်ိဳမ်ားသည္ စည္းကမ္းမ်ားေဖာက္ဖ်က္ပါက  ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေျပာဆို ျခင္းကိုခံရတတ္ၿပီး၊ ကာလသားေခါင္းေဆာင္ ကာလသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး လက္ခံမွသာ ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳၾကပါသည္။  ထို႔အတူ အပ်ိဳက လူပ်ိဳ၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကို လက္ခံသေဘာတူမႈရွိလွ်င္ ေရႊ (သို႔) ေငြသားမ်ားကို သစၥာ၊ ကတိ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႀကိဳတင္ ေပးတတ္ၾကသည္။  ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ နားေဖာက္ၿပီး ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းမႈ ျပဳလုပ္ ၾကသည္။ ေစ့စပ္ ေၾကာင္းလမ္းမႈ ေအာင္ျမင္သည့္အခါ အမ်ိဳးသားဘက္မွ သက္ဆုိင္ရာ လူႀကီးမိဘ မ်ားႏွင့္တကြ လာေရာက္တင္ေတာင္းမႈျပဳၿပီး  အမ်ိဳးသမီးဘက္မွလည္း သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးမိဘ စံုစံု လင္လင္ျဖင့္ လက္ခံမႈျပဳမွသာ မဂၤလာရက္ေကာင္း ရက္ျမတ္ကို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္လိုက္ၾကသည္။
၀ါတြင္းကာလတြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။ ဘုရားေတာ္က ေဟာၾကားထားျခင္း၊ ပညတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဗုဘာသာ အယူအဆအရ ၀ါတြင္းကာလတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကၿပီး၊ အိမ္ေျပာင္းေရြ႕မႈျပဳလုပ္ျခင္းလည္း မရွိၾကေခ်။ ၀ါတြင္းကာလတြင္ အလွဴအတန္းမ်ားျပဳလုပ္သည့္ကာလဟု မွတ္ယူၿပီး  ဘာသာေရးကို အေလးထားေသာ လျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ေရွာင္ၾကသည္။ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေက်ာ္ရက္မွ စ၍ ၀ါဆိုလျပည့္မတိုင္ခင္ ေန႔ရက္ မ်ားအထိ  မဂၤလာေဆာင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳမ်ားသည္ ဘိုးဘြာစဥ္ ဆက္အရ ၎အယူအဆကို ယေန႔ထိတိုင္ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာဓေလ့ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားႏုိင္ေအာင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပအို၀္းလူမ်ိဳးတိုင္းတြင္ တာ၀န္ အျပည့္ရွိေၾကာင္းဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ကိုးကား။ ။ ျပည္ေထာင္စုထဲကပအို၀္း
နန္းအြဥ္ရက္ခြိဳ,ခမ္းစႏၱား)

Powered by Blogger.