Monday, July 11, 2016

လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၁၂) ရက္


အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာနည္းပါးေသာႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အစစ္အမွန္မရိွႏိုင္ေပ။ အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးလိုလွ်င္ လူတိုင္းစဥ္းစားတတ္ေသာဥာဏ္ ေ၀ဖန္တတ္ေသာသတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ႏိုင္ငံတြင္ စာအုပ္၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂဇင္း စေသာစာေပမ်ိဳးစံု မ်ားစြာလိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္၊ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရိွေစရမည္။ သတင္းစာတိုင္း၊ ဂ်ာနယ္တိုင္း၊ မဂၢဇင္းတိုင္းသည္ မိမိ၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခြင့္ရိွေစရမည္။
စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာမ်ားက ႏိုင္ငံ၏မ်က္စိကို ဖြင့္ေပးရန္တာ၀န္ရိွသည္။ ႏိုင္ငံ၏အလိုဆႏၵကို ေဖာ္ျပရန္တာ၀န္လည္းရိွ၏။ ႏိုင္ငံ၏အက်ိဳးကို ေမ်ာ္ကိုး၍ အရာရာတြင္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ညႊန္ျပ၊ ႏိုးေဆာ္၊ အသိေပးရန္ အေရးလည္း ရိွေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရဒီႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ စာေရးဆရာႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာႀကီး မ်က္ႏွာငယ္လိုက္၍ မ်က္ႏွာသာေပးသူကိုေပး၍ ဖိႏွိပ္သူကို ဖိႏွိပ္ထားလွ်င္ အမွားႀကီး မွားေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတြင္ ရွိသမွ် အယ္ဒီတာ စာေရးဆရာမ်ားကို မွ်မွ်တတလြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားရမည္။ စာေရးဆရာတိုင္း၊ အယ္ဒီတာတိုင္းသည္လည္း မိမိေရးသားလိုရာကို စည္းကမ္းဥပေဒရိွသည့္အတိုင္း လိုက္နာကာ ေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္အမႈကိစၥမ်ိဳးကိုမဆို လူအမ်ားသိေအာင္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေနရာတိုင္းတြင္ ေနရာေပးသင့္သည္။ ဓါတ္ပံုဆရာမ်ားကိုလည္း ၀င္ခြင့္ထြက္ခြင့္ျပဳသင့္၏ သုိ႔မွသာ ႏိုင္ငံတြင္းရိွလူမ်ားသည္ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သိရိွႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ သတင္းမ်ိဳးစံုသိရိွေသာေၾကာင့္ အမွားအမွန္ကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ အလင္းေရာင္ႀကိဳက္ေသာ၀ါဒျဖစ္သည္။ အသိတရားသာလွ်င္ အလင္းေရာင္ကို ေပးႏိုင္၏။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂဇင္းသည္ အလင္းေရာင္ျဖစ္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီ၏ မဟာမိတ္ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ စာေရးဆရာႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ထားရိွမွ ဒီမိုကေရစီအဟုတ္အမွန္ တူညီႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ “ငါသာလွ်င္ထင္ရာေရးမည္၊ သူမေရးရ၊ ငါေရးသည္သာအမွန္ျဖစ္သည္၊ သူေရးသမွ်အမွား၊ ငါသာသိသည္၊ သူမတတ္” ဟု သေဘာထားၿပီး သူတစ္ပါးကို ဖိႏွိပ္လိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီသေဘာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေပလိမ့္မည္။ သူမ်ားအမွားကို အေဆာတလွ်င္ ထုတ္ေဖာ္၍ မိမိအမွားေထာက္ျပျခင္းကိုမူ သည္းမခံႏိုင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာမလုပ္သင့္ေပ။
အစိုးရ၏အျပစ္၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္၏အျပစ္၊ သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္၏အျပစ္တို႔ကို ေဖာ္ျပရာတြင္လည္း သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အခ်ိန္ကာလအားေလ်ာ္စြာ မယုတ္မလြန္ အမွန္တရားမ်ားကို တရားသျဖင့္ ေဖာ္ျပရေပလိမ့္မည္။ အမ်ား၏ အက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ၏အက်ိဳးမ်ားကို မေမ့သင့္ေပ။ ႏိုင္ငံကိစၥ၊ ရပ္ရြာကိစၥအ၀၀တြင္ အမွန္ကိုသိေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီးမွ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးသင့္သည္။ အျပစ္တင္ေစာလွ်င္ အက်ိဳးမရိွ၊ ႏိုင္ငံအေပၚ ၊ အမ်ိဳးသားအေပၚတြင္ ဆရာလုပ္လိုသည့္ စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားထက္ ပိုမိုသိေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရေပလိမ့္မည္။ ဆရာလုပ္ႏို္င္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရေပလိမ့္မည္။ သတင္းေထာက္မ်ားကလည္း အမ်ားအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ သတင္းမ်ား ကိုသာ ေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေရးသားရာ၌လည္း ေဒါသမစြက္၊ ဘက္မလိုက္ဘဲ အမွန္တရားကိုသာ ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အမ်ားျပည္သူမ်ားသည္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္အမွန္တရားကိုသိရိွႏိုင္ကာ စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာ မ်ားသည္လည္း အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေနေသာ အရည္အေသြးျပည့္ သူမ်ားျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။
“ကေလာင္သည္ ဓါးထက္ပင္ တန္ခိုးရိွ၏” ဟူေသာ စကားပံုတစ္ခုရိွသည္။ ဤအတိုင္းဆိုလွ်င္ ကေလာင္ကိုင္သူတုိ႔သည္ မိမိ၏တာ၀န္ကို သိရန္အထူးပင္လိုအပ္ပါသည္။ ကေလာင္ထက္တုိင္း ေကာင္းသည္မဟုတ္။ ထက္ေသာ ကေလာင္ကို တရားသျဖင့္ အသံုးခ်မွ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း၏။ အတိုင္းအတာမရိွဘဲ ရမ္းသမ္းကာ ကေလာင္ ထက္ျမက္ေနလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံပ်က္စီးသြားေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ခြင့္ အခြင့္အေရးရိွေနသကဲ့သို႔ အမွန္တရားကို လက္ကိုင္ထားကာ ေရးသားထုတ္ေ၀ ေနေသာ ကေလာင္ရွင္မ်ားလည္း အထူးပင္လိုအပ္ေနေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

နန္းေဆာင္းေလေျပ (အြံအား)

Powered by Blogger.