Monday, July 11, 2016

ဖက္ကြံေက်းရြာတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြက္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္က အလွဴေငြ(၁၀)သိန္းက်ပ္ ထည့္၀င္လွဴဒါန္း

ေတာင္ႀကီး၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၁၁) ရက္ေဒသဖြြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၀)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖက္ကြံဘုန္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္  ျပဳလုပ္ေသာ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္က ဖက္ကြံေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖက္ကြံေက်းရြာ၌ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတည္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြ(၁၀)သိန္းက်ပ္ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အဆိုပါ ဖက္ကြံဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဖက္ကြံေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ(၂၀၀)ေက်ာ္ ရိွေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;

Powered by Blogger.