Tuesday, July 5, 2016

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားအားဆက္စပ္ပတ္သက္သူ အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အတည္ျပဳျခင္း အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ သစ္ေတာသုေတသန ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၆) ရက္

၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇူလိူင္လ(၄)ရက္္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသိုလ္၊ သစ္ေတာသုေတသနဌာနခန္းမတြင္ “ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပုိင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာညြန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအေပၚအတည္ျပဳျခင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ” အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားတြင္ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ရာ        “ ယခုလိုအလုပ္ရံုေဆြးပြဲျဖစ္ေျမႇာက္ေအာင္ အဘက္ဘက္မွကူညီပံ့ပိုးေပးပါေသာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ASEAN Social and Forestry Network(ASFN) မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ SEARCA မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာကိုအသံုးျပဳေနသူမ်ားအဖြဲ႕မွ တက္ေရာက္ လာေသာတာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ေတာမူ၀ါဒမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ က်ယ္ျပန္႔ေသာအမ်ိဳးသားရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကို  အရည္အေသြး ျပည့္မွီေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပူးေပါင္း၍ အစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ ျပႆနာမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျပႆနာမ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္း မွေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၉၅-ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပုိင္ သစ္ေတာ တည္ေထာင္ျခင္းလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို ေရးသားထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သစ္ေတာသစ္ပင္ျပဳန္းတီးမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ကမၻာေပၚရွိမည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မဆို သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားကိုႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ကိုလည္း သိရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအမ်ိဳးသားအဆင့္ အတည္ျပဳေဆြးေႏြးပြဲမတုိင္ခင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ (CFI-2016) မူၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္  အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးထားၾကသည္ဟုသိရွိရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာအခ်က္မ်ားမွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ယခုအမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သူမနာ ကိုယ္မနာျဖစ္ေအာင္ အျပန္အလွန္ရင္းႏွွီးပြင့္လင္းစြာအေက်အလည္ တက္တက္ၾကြၾကြျဖင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေစလိုပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေဒါက္တာေသာင္းႏုိင္ဦး (ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ သစ္ေတာသုေတသနဌာန)က “ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာ လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားအားဆက္စပ္ပတ္သက္သူ အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ေမလမွဇြန္လအထိ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ တြင္ (၈)ေနရာက်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ(၈)ေနရာတြင္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ တက္ေရာက္သူမ်ားေဆြးေႏြးသည့္ ေမးခြန္ေပါင္း(၂၀၁)ခုရွိရာ ကြဲျပားေသာာေမးခြန္းမွာ(၁၅၁)ခု ရွၿပီး၊ တူညီေသာေမးခြန္းမွာ(၅၀)ခုရွိေၾကာင္း”ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒါက္တာအိအိေဆြလွိဳင္ က သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲပုံစံမ်ားကို ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာကိုအသံုးျပဳေနသူမ်ား(User Groups)ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားစုဟုေပါင္း(၄၃)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ကိုယ္စားအျဖစ္  ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာကိုအသံုးျပဳေနသူမ်ား(User Groups)အေနျဖင့္  ေညာင္ေရႊ-ၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ၿငိမ့္ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာမွတာ၀န္ရွိသူ(၁)ဦးႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွ (၂)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ေယြးယဲင္
ခမ္းစႏၱာ;ေဟ့,  

Powered by Blogger.