Wednesday, August 17, 2016

သစ္ေတာတကၠသုိလ္၊ ေရဆင္း ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ စိုက္ပ်ဳိးေရးသိပံၸ ပထမႏွစ္သင္တန္းသားသစ္ေခၚယူျခင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ေနျပည္ေတာ္ သစ္ေတာတကၠသိုလ္၊ ေရဆင္း ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူမႈကို(၁၀)တန္း ေအာင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား ေအာက္ပါ ေလွ်ာက္လႊာအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။


PNO Media
Powered by Blogger.