Wednesday, August 17, 2016

စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္လုိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ လက္႐ွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုိင္ေနၿပီး စီပြားေရးလုပ္ငန္းတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္လုိသူမ်ားအား ရည္ရြယ္၍ အေျခခံစီးပြားေရးသင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္

စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္လုိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ လက္႐ွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုိင္ေနၿပီး စီပြားေရးလုပ္ငန္းတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္လုိသူမ်ားအား ရည္ရြယ္၍ အေျခခံစီးပြားေရးသင္တန္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာအျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
PNO Media
Powered by Blogger.