Monday, August 15, 2016

ပအို၀္းတို႔ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္စို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီး ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။  မြန္ဂိုမ်ိဳးႏြယ္မွာ ေပါက္ဖြားလာေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးတို႔သည္ ပင္းရင္းေဒသျဖစ္ေသာ မြန္ဂိုလီးယားကုန္းျပင္ျမင့္မွ မြန္-ခမာအုပ္စု၊ တိဗက္-ျမန္မာအုပ္စု၊ ထိုင္း-တရုတ္ အုပ္စုအျဖစ္ အုပ္စုသံုးစုခြဲၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားတို႔သည္ တိဗက္-ျမန္မာအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ ဤျပည္ေထာင္စုနယ္ ေျမေပၚတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာ ေသြးရင္းသားရင္း၊ ညီရင္းအစ္ကို မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ၾကေပသည္။  အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးကို သိမ္းပိုက္လိုက္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တို္င္းရင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္သို႔ သူ႔ကၽြန္ဘ၀ ေရာက္ရွိခဲ့ရပါသည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔သည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တစ္စုႏွင့္တစ္စု အဆက္အသြယ္ျပတ္ကာ သူ႔အေၾကာင္း ငါမသိ၊ ငါ့အေၾကာင္း သူမသိ ဘ၀သို႔ ေရာက္ခဲ့ကုန္၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲေတာ့မည့္အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္ကို အမ်ားသိရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔ခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္သစ္တည္ေထာင္လ်က္ရွိရာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္မွာ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈရရွိေရးအတြက္ အဓိကႀကိဳးပမ္းရမည္မွာ ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္မႈ တို႔ျဖစ္ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးအေၾကာင္းကိုတစ္ဦး ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔နားလည္သေဘာေပါက္မွသာလွ်င္ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
စည္းလံုးညီညြတ္မႈတည္ေဆာက္လိုေသာ္ တုိင္းရင္းသားအသီးသီးတို႔သည္ အျခားတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ေလ့လာသိရွိထားရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခင္ေလးစား ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားတတ္ၾကရန္လည္း အလြန္ပင္ လိုအပ္ေပသည္။  လူတစ္ဦးအသက္ရွင္ ေနထိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေသြးသားတည္ေဆာက္မႈသည္ အဓိက ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ေရရွည္တည္ တ့ံႏိုင္မႈသည္လည္း စာေပႏွင့္သမုိင္းသည္ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသကဲ့သို႔ မိမိ၏စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမ်ိဳးသမိုင္းကို မိမိ၏အသက္ကဲ့သို႔ ျမတ္ႏုိး တန္ဖိုးထားၿပီး ေရးသားေဖာ္ထုတ္ထားရန္ႏွင့္ ထိန္သိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးလွပါသည္။
ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားတို႔သည္လည္း အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရွးအက်ဆံုး အေျခခ်ေနထိုင္သည့္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္စာေပ၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား၊ ကိုယ္ပိုင္ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာျဖင့္ သီးသန္႔ရပ္တည္သည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ျမန္မာႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိခဲ့သည္။ ပုဂံေက်ာက္စာမွာ  ေတာင္သူဟု ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယခင္တြင္ ရွမ္းႏွင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးကို ေတာင္သူဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ေတာင္သူလူမ်ိဳးမွ ပအို၀္းလူမ်ိဳးဟုေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚရျခင္းမွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္(၄)ဦးတို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ပအို၀္းျပည္သူတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ပါ၀င္သည့္ဆႏၵျပပြဲတစ္ခု က်င္းပ၍ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္(၂)ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရထံ ေပးပို႔ေတာင္းဆိုရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္က အခ်က္နံပါတ္(၁) ျဖစ္သည့္ ေတာင္သူလူမ်ိဳးအစား ပအို၀္းလူမ်ိဳးဟုေခၚဆိုရန္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၿပီး ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတြင္ လူဦးေရအသင့္အတင့္ျဖင့္ ပ်ံႏွ႔ံစြာ အေျခခ်ေနထိုင္သည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။
 ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္ေသာ ဟိုပံုး၊ ပင္ေလာင္း၊ ဆီဆိုင္စသည့္ သံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ(၈) ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္  က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္လည္း ယခင္အႏုိင္ရထားသည့္ေဒသမ်ား၌ ထပ္မံအႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔ရရွိခဲ့သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ပအို၀္းလူဦးေရ အမ်ားဆံုးေနထိုင္သည့္ေဒသတြင္လည္း အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ တန္းတူအခြင့္အေရး ထပ္မံရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရေပဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအခန္းက႑တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးအခန္းက႑တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အသီးသီး၀င္ေရာက္ ေနရာယူမႈ ရွိေနသည္ကို အနည္းငယ္ ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ လူႀကီး လူငယ္မေရြး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအခန္းက႑တြင္ သိသိသာသာ ျမင့္မားလာေနသည္ကိုလည္း  ေတြ႔ရပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္သည့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း အသင့္အတင့္ ေပၚထြက္လာေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသာမက အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ ၀င္ေရာက္ေနရာယူမႈ အားနည္းေနေသးပါသည္။ ယေန႔ခ်ိန္တြင္  အမ်ိဳးသားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈက႑တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရေပဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံၿပီး လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္သည့္ ျဖားတန္ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လမ္းညြန္ခ်က္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အႀကံဥာဏ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဦးစြာ ရယူတတ္ၾကသည္သာမက အေလးထားလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ အေျမာ္အျမင္ရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳ ရင့္က်က္မႈအေပၚ မွ်ေ၀မႈကို ခံယူၿပီး  ဘာသာ တရား၏ အဆံုးအမႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ေမတၱာတရားေရွ႕ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္မွာ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ပင္ကိုယ္ဗီဇတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားတို႔သည္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ေရွးဦးစြာ ရန္လိုမႈ၊ ႏုိင္ထက္စီးႏွင္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္မွာ အလြန္ပင္ ၀န္ေလးလွပါသည္။ ပအို၀္းတို႔၏  မူလပိုင္ဆိုင္သည့္စြမ္းရည္သည္ သည္းခံႏိုင္မႈစြမ္းရည္မွာ အျမင့္မားဆံုးစြမ္းရည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရလွ်င္ မွားမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အတူတကြ ေနထိုင္သည့္အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးအေပၚ  ေသြးရင္းညီအစ္ကိုရင္းမ်ားသဖြယ္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံသကဲ့သို႔  ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအခန္းက႑တြင္လည္း အတူတကြ ၀ိုင္း၀န္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေနထိုင္ေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားမက တိုင္းတပါးေရာက္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး၊ က႑အသီးသီး၊ နယ္ပယ္အသီးသီး၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတုိ႔မွ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားအားလံုးတို႔ တစ္ေသြးတည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ၿပီး မိမိိတို႔၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို အေျခခံကာ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၊ ေဒသ၊ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္ရန္အတြက္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ၿပီး   “အတိတ္ကို အေၾကာင္းခံ၊ ပစၥဳန္ကို ဦးျပဳ၊ အနာဂတ္ကို ေရွ႕ရႈ” ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း မိမိ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့သည့္အရာမ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်၊ အနာဂတ္သာယာ လွပဖို႔ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ၿပီး ႏုိင္ငံ့အက်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအက်ိဳးအတြက္ ေအးအတူ ပူအမွ် ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းရင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ကုိးကား- တုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံစံမ်ား 
နန္းအြဥ္ရက္ခြိဳ,
ခမ္းစႏၱားPowered by Blogger.