Wednesday, August 24, 2016

ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ေမွ်ာ္ကိုးမည္ေလာ….

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္


ကမာၻ႔နိုင္ငံအသီးသီးမ်ားအနက္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စိတ္ထားမြန္ျမတ္ၿပီး အလွဴအတန္းတြင္ ရက္ေရာၾကေလသည္။ ထိုအထဲတြင္မွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ  ကၽြန္ေတာ္တို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း စိတ္ထားမေနာျဖဴကာ အလွဴအတန္းျပဳရာ၊ ကုသိုလ္ျပဳရာတြင္ အင္မတန္မွ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကသည္။
မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔လိုအပ္ေသာ လမ္းတံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ျပဳျပင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ရန္အတြက္လည္း အမ်ားအလုပ္ဟုသေဘာထားၿပီး ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္အားေပးကာ ကိုယ္အားျဖင့္ အလွဴျပဳၾကသည္။ မိမိတို႔ရပ္ရြာေဒသတြင္ မိသားစုတစ္စုစုမွ အိမ္အသစ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္လည္း စိတ္ပူစရာမလို ၎ရပ္ရြာေဒသရွိလူမ်ား ၀ိုင္း၀န္းကူညီတည္ေဆာက္ေပးၾကရာ တစ္ရက္နွစ္ရက္တည္းျဖင့္ အၿပီး ေဆာက္နိုင္သည္။ ေငြအားမလွဴနိုင္ေသာ္လည္း လုပ္အားျဖင့္လွဴျခင္းပင္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ေဆာက္ ရာတြင္လည္း သူ႕ထက္ငါဦးေအာင္ လွဴၾကသည္။ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္လည္း တခ်ိဳ႕ကဆန္လွဴ၊ အခ်ိဳ႕က ဟင္းသီးဟင္းရြက္လွဴ စသျဖင့္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ေစတီတည္မည္ဆိုကလည္း မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို သြားေရာက္လွဴသည္။ ရွင္ေလာင္းပြဲမ်ားလည္း အႀကီးအက်ယ္လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ 
ထုိနည္းတူပင္ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံအနွံ႔အျပားတြင္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈေၾကာင့္ အိုးအိမ္ကို စြန္႔ခြာကာ ေရေဘးႀကံဳေတြ႔သူမ်ားကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းၾကသည္။ ထိုသို႔လွဴဒါန္းရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းျဖင့္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ စုေပါင္းကာလွဴဒါန္ျခင္း၊ ေစတနာအရင္းခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လွဴဒါန္းျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကို အမ်ားအျပားေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ဤကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေစတနာထက္သန္စြာျဖင့္ အလွဴအတန္းျပဳၾကေၾကာင္းထင္ရွားေလသည္။
သို႔ေသာ္ ကမာၻေပၚတြင္ မိမိ၏ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို မလိုလားသူဟူ၍ရွိမည္မထင္။ ရဲရင့္စြာအသက္ကို စြန္႔သူမ်ားပင္လွ်င္ တမလြန္ဘ၀အက်ိဳးေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္ရစ္မည့္ ဂုဏ္သတင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း လိုလား၍ အသက္စြန္႔ ၾကေလသည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကိုျပဳလွ်င္ ေသလြန္ၿပီးေနာက္ အက်ိဳးထူးခံစားရမည္ဟူေသာ အစြဲသည္ လူတိုင္းနီးပါးႏွင့္ ဘာသာတရားတိုင္းတြင္ရွိၾကသည္။ အသိပညာနည္းေလေလ ထိုအယူသီးမႈျမင့္မားေလေလ ျဖစ္နိုင္သည္။
၎အယူအစြဲမ်ားသည္ မည္သည့္ဘာသာတရားတြင္မဆို ရွိၾကေလသည္။ ၾကြယ္၀သူတို႔၏ စိတ္၌လည္းေကာင္း၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးသူတို႔၏ စိတ္၌လည္းေကာင္း ေရွးကျပဳခဲ့ေသာကုသိုလ္၏အက်ိဳးဟု ပံုေသမွတ္ထင္ကာ တိုး၍တိုး၍ ေပးကမ္းတတ္ၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေပးကမ္းျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ကိုယ္က်ိဳးကို ရႈျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ကိုယ္က်ိဳးကို မၾကည့္ပဲ တာ၀န္ရွိရွိ ၀တၱရားေက်ေက် သေဘာထားကာ ရက္ေရာစြာ စြန္႔ႀကဲသူနည္းပါးေလသည္။
ေရွးကျပဳခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ယခုဘ၀တြင္ ခံစားရသည္ဟူေသာအယူသည္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားတြင္ အျခားဘာသာမ်ားထက္ ပို၍ယဥ္ေက်းသည္ဟုဆုိရမည္။ ဤဘ၀၌လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀အတြက္လည္း ေကာင္း လွဴသူေတြမ်ားစြာရွိေလသည္။ ဒါနေတာ ဟူေသာစကားျဖင့္ “ဤဘ၀၌သာသနာကို လွဴသမွ်သည္ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ရွိရန္စုမိ၏” ဟူေသာအေဟာမ်ိဳးသည္ ေရွ႕အဆက္ဆက္ကပင္ေဟာၾကားၾကေလသည္။
စိတ္သေဘာထားျဖဴသူ ဥာဏ္အဆင့္အတန္းျမင့္သူျဖစ္လိုက ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲရာ၌ ေနာင္က်ိဳးကိုမေမွ်ာ္အပ္ေပ။ အလွဴလုပ္ပါက ေသလြန္သည့္အခါ ခ်က္ခ်င္း နိဗၺာန္ေရာက္မည္၊ လွဴဒါန္းလွ်င္ စီးပြားျဖစ္ကာတိုးတက္မည္ ဟူေသာ အစြဲကိုေရွာင္ရွားသင့္သည္။
ယခုအခါသည္ ေငြေၾကးရွားပါးေသာအခါျဖစ္၍ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ လိုအပ္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာေခတ္မ်ိဳးတြင္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္းအလုပ္မ်ားကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ျပဳသင့္သည္။ မိမိဂုဏ္တက္ေစရန္ ရွိရင္းစြဲကိုလဲလွယ္ကာ အေပၚရံအသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ဇိမ္ခံအသံုးအေဆာင္မ်ားကို ပံုေအာကာ လွဴျခင္းထက္ လက္ရွိသဘာ၀ေဘးႀကံဳေတြ႕ေနရေသာသူမ်ား အမွန္တကယ္ အခက္အခဲ ေတြ႔ေနရသူ မိဘမဲ့မ်ားကို ေပးကမ္းျခင္းကသာ၍ မြန္ျမတ္ေလသည္။
အက်ိဳးမဲ့ျဖဳန္းတီးျခင္း၊ ပကာသနအတြက္ ေပးကမ္းျခင္း၊ ေသၿပီးေနာက္ အမွန္ျပန္ရမည္ဟုထင္စြဲျခင္း၊ မိမိတတ္နိုင္သည္ထက္ ပိုမိုကာ ဂုဏ္ၿပိဳင္၍လွဴျခင္း စသည့္အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း အလုပ္မ်ားကို နည္းေစလ်က္ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္သာ ရက္ေရာစြာအကုန္ခံသင့္ေပသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အလွဴအတန္းရက္ေရာသည္ဟူေသာ ဂုဏ္တစ္ခုအတြက္လည္း မလွဴအပ္ေပ။ နယ္ဖက္ေဒသမ်ားတြင္ အလွဴအတန္းအႀကီးအက်ယ္ျပဳသူမ်ားေလသည္။ ထိုသို႔အလွဴေပးနိုင္ရန္ ေငြကိုအတိုးျဖင့္ ေခ်းယူကာ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ အမွန္တြင္ ထိုသို႔မလုပ္သင့္ေပ။ မိမိတတ္နိုင္သည့္ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ပါကလည္း အလွဴ အထေျမႇာက္နိုင္ေလသည္။
ကုသိုလ္မွာ ေစတနာသာ ပဓါနျဖစ္ရာ ပကာသနနွင့္ စြန္႕ႀကဲျခင္းသည္ အက်ိဳးမဲ့ျဖဳန္းတီးျခင္းျဖစ္မည့္အျပင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို ရွာႀကံေသာစိတ္ယုတ္ကိုလည္း အားေပးရာေရာက္သျဖင့္ ယဥ္ေက်းေသာစိတ္ ေစတနာစိတ္ ျဖင့္သာ ေပးကမ္းျခင္း၌ ျပဳရန္လိုေလသည္။

ခြန္႐ိႈင္းကို
Powered by Blogger.