Tuesday, August 23, 2016

ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္


အလင္းေရာင္သည္ လူသားတိုင္းအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာအခန္းက႑တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ေနဆိုေသာ အလင္းေရာင္တစ္ခုေအာက္တြင္ သမုဒၵရာႏွင့္တူေသာဝမ္းတထြာကိုျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္၊ ပုပုရြရြမွအစ သတၱဝါ မွန္သမွ် သက္ဝင္လႈပ္ရွား ရွာေဖြစားေသာက္ၾကရသည္။
ဤသို႔ ရွာေဖြစားေသာက္အသက္ရွင္ၾကရာတြင္ အခ်ိဳ႕သည္ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕သည္ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္မရွိဘဲ သူတစ္ပါးအလင္းေရာင္ႏွင့္သာ အသက္ရွင္ ေနၾကရသည္။ သူတစ္ပါး၏ အလင္းေရာင္ႏွင့္အသက္ရွင္ေနရလွ်င္ သူတစ္ပါးေမွာင္ခိုင္းတိုင္း ကိုယ္ကေမွာင္ေပးရမည္။ သူတစ္ပါး အလင္းေပ်ာက္သြားလွ်င္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္သည္လည္း အလိုအေလ်ာက္ေပ်ာက္သြားႏိုင္ၿပီး နဂုိကတည္းက ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္မရွိသည့္အတြက္ အေမွာင္လူသားသာျဖစ္ရသည္။ အေမွာင္လူသားထံတြင္ ေနဆယ္စင္းထြက္သည္ျဖစ္ေစ အစင္းတစ္ေထာင္ထြက္သည္ျဖစ္ေစ သူ႔အတြက္သည္ ေမွာင္မဲေမွာင္ေနမည္။
အေမွာင္လူသားတစ္ေယာက္သည္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စကားေျပာရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း မွန္ကန္ေသာလမ္းမေပၚေရာက္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ သူ႔၏မိသားစုေနာက္လိုက္ေနာက္ပါတစ္စုတို႔ကလည္း အလင္းေရာင္အတုႏွင့္သာ အရာရာကိုအမွန္ထင္ခဲ့သည္။ သူမ်ားႏွာေခါင္းႏွင့္ အသက္႐ႈရေသာ ဘဝမ်ိဳးျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနအစင္းတစ္ရာသည္ ေလာကဓါတ္တစ္ေထာင္ကို အလင္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဝါးလုံးေခါင္းထဲမွာမသာႏိုင္သကဲ့သို႔ သူ႔၏ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စိတ္ႏွလုံးလင္းထိန္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေနအစင္းတစ္ရာ၏ေအာက္တြင္ အရာရာစမ္းတဝါးဝါးႏွင့္ေနရသူတစ္ဦးဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။
ဦးေႏွာက္ႏွင့္စိတ္ႏွလုံးအလင္းေရာင္ရရွိေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္အားမထုတ္ေသးသေရြ႕ ေနအစင္းတစ္ရာ၊ အစင္းတစ္ေထာင္သည္ မိမိအတြက္အက်ိဳးမျပဳႏိုင္။ ေန၏အလင္းေရာင္သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ အသိဥာဏ္ပညာမသင္ယူႏိုင္ေသာ မဆည္းပူးႏိုင္ေသာ အဟိတ္တိရစာၦန္မ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္။
Where there is will, there is way- ဆႏၵရွိရင္ နည္းလမ္းရွိသည္ဆိုသည့္အတိုင္း ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ကို အလိုရွိေသာသူသည္ ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ရရွိရန္ နည္းလမ္းရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ရရွိၿပီးေနာက္ အမ်ားအတြက္ ေလာကသားအတြက္ ကမာၻလူသားအတြက္ အလင္းေရာင္ရရွိေအာင္ ထပ္မံၿပီးနည္းလမ္း ရွာေဖြရမည္။ ဥပမာ- အမ်ားသိၿပီးျဖစ္ေသာ ‘ေသာ(စ္)မတ္အယ္ဒီဆင္’သည္ သူသည္ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ တီထြင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေလာကႀကီး၏ အေမွာင္ထုကိုခြင္းၿပီး အလင္းေဆာင္ႏိုင္ေစခဲ့့သည္။
မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ရရွိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ------။ အရည္အခ်င္းရွိေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ရရွိရန္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာေရာက္သည္။ မိဘ၊ ေရႊ၊ ေငြ ခ်မ္္းသာျခင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ အလင္းေရာင္မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္သည္ သူ၏ အရည္အခ်င္းစစ္စစ္ျဖစ္သည္။ သမၼတ အုိဘားမားသည္ “လူသားအားလုံးလက္ခံတာကလည္း ဤအရည္အခ်င္း တစ္ခုပင္ျဖစ္တယ္။ အသားျဖဴ၊ အသားမည္း၊ အရပ္ပု၊ အရပ္ရွည္၊ လူမ်ိဳးတူမတူ၊ ဘာသာအယူအဆတူမတူ အေရးမပါေတာ့” ဟုေျပာခဲ့ေသးသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္အစစ္သည္ မိမိ၏ အရည္အေသြးအရည္အခ်င္းပင္ျဖစ္သည္။ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ ဝယ္၍မရေသာအရာသည္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱပင္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လုပ္ ယူမွသာ သင္ယူမွသာ၊ က်င့္ႀကံမွသာ၊ ေလ့လာမွသာရရွိလာေသာအရာပင္ျဖစ္သည္။
ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ရွိေသာသူသည္ အရည္အခ်င္းရွိေသာသူျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္းရွိေသာသူမ်ားသည္ ေငြ ႏွင့္ ဂုဏ္အလိုအေလွ်ာက္ေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မည္။ အရည္အခ်င္းသည္ ဆင္းရဲသားတို႔၏ ထြက္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အတြက္ ဆင္းရဲတြင္းမွမနက္လိုပဲ၊ ဆင္းရဲတြင္းမွလြတ္ကင္းလိုလွ်င္ တစ္ျခားနည္းလမ္းမရွိပါ။ ျဖတ္လမ္းလိုက္လို႔မရပါ။ ၾကက္ကန္းဆန္အေတာ္တဆ သိန္းထီပဲေပါက္ပါေစ အရည္အခ်င္းမရွိလွ်င္ ေကာက္ရုိးမီးေလာင္သကဲ့သို႔ ခဏေလးအတြင္းသာေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္။
“ေလွကားကုိ ခုန္ဆင္းလို႕သာရတယ္ ခုန္တက္လို႔မရ” ဆိုသည့္အတိုင္း တက္လမ္းကို ခုန္တက္၍မရ တစ္ထပ္ခ်င္း စီတက္ရသည္။ တစ္ထပ္ခ်င္းစီတက္ႏိုင္ျခင္းသည္ အလင္းတန္းလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ သင္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ သူတစ္ပါးအလင္းေရာင္ကို အားက်ရုံႏွင့္မၿပီး မိမိအလင္းတန္းရွိေအာင္လည္း ရွာေဖြႀကိဳးစား အားထုတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ပါသည္။

မြဳိးပိုမူ (စႏၵာခမ္း)၊ ပင္ေလာင္း
Powered by Blogger.