Sunday, August 28, 2016

စုေပါင္းအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္ကို တြန္းလွန္ၾကစို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္

ပအို၀္းေဒသသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိလူငယ္မ်ားကို အဓိကၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ျပႆနာတစ္ခုမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး စြဲလမ္းမႈျပႆနာပင္ၿဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ  အက်ဳိးျပဳ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားလိုက္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားလူငယ္ဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသြားၿပီး ပညာသင္၊ အသိတရားရွာေဖြတဲ့အရြယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ေနခ်ိန္တြင္ စိတ္အလိုမလိုက္သင့္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မေကာင္းတဲ့ဘက္ စိတ္စြဲလမ္းမိၿပီး အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္မိလွ်င္ ျပန္ျပင္ရန္မလြယ္သည္ကို လူငယ္တိုင္း နားလည္သင့္ေသာ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ အယူအဆတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတုိ႔၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ အရက္ေသာက္၊ ဘီ ယာေသာက္၊ ေလ်ာက္လည္ေနၾကလွ်င္ အနာဂါတ္တြင္ မိမိအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း အနည္းငယ္မွ်မေကာင္းေပ။ အဆိုးဆံုးမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲလာမႈပင္ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္ အနာဂါတ္တိုင္းျပည္သားေကာင္းရတနာမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာင္း သားလူငယ္မ်ားဘ၀ပ်က္လွ်င္ အနာဂါတ္တိုင္းျပည္ပ်က္စီးေတာ့မည့္ အေနအထားျဖစ္သည္ႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။  ပအို၀္းေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအေနႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီးရင္ အမ်ဳိးသားေရးအလုပ္ကို လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ လုပ္ရမည့္ သမိုင္းေပးတာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအေနႏွင့္ ယခုကတည္းကပင္ အက်င့္ပ်က္ေနလွ်င္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ဖို႔ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ယခုလက္ရွိ ပအို၀္းေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲသူ၊ အရက္ဘီယာ ေဆးလိပ္ ကြမ္း ေသာက္သုံးသူမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား ေပါမ်ားလာသည္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိး၏အနာဂတ္လူငယ္ထုအၾကား မေကာင္းသည့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ၿဖင့္ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာသည္မွာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္ဆုိသည္မွာ လူငယ္သဘာဝအတုိင္း စပ္စုလုိစိတ္ စူးစမ္းလုိစိတ္ အၿမဲရွိသည္။ အတုခုိးလြယ္သည္။ ေကာင္းေသာအရာ တတ္သင့္ေသာပညာကုိ အတုခုိးစူးစမ္းစပ္စုလွ်င္ လူငယ္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေသာ္လည္း မတတ္သင့္သည့္အတတ္ပညာ၊ မစူးစမ္းသင့္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ စူးစမ္းလုိစိတ္ျဖင့္သုံးစြဲမိပါက ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး၏ သားေကာင္ဘဝသုိ႔ က်ေရာက္သြားတတ္သည္။
မေကာင္းမွန္းသိေနေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ သုံးစြဲၾကသေလာဟု လူငယ္မ်ားကုိ ေမးၾကည့္လုိက္လ်ွင္ လူငယ္အမ်ားစုမွာ “စမ္းေသာက္ၾကည့္ စမ္းသုံးၾကည့္တာေပါ့”ဟူ၍သာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခပ္ေပါ့ေပါ့ပင္ ေျဖၾကလိမ့္မည္။ လူငယ္တုိ႔၏ပင္ကုိယ္ သဘာဝအတုိင္း လူၾကီးေတြ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ ရုပ္ရွင္မင္းသားေတြ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ သူတုိ႔သေဘာက်ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသည္ကုိ အားက်၍လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေပါင္းအသင္းမ်ားက မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲ၍ လိုက္တုေသာသေဘာမ်ဳိးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူငယ္သဘာ၀အရ မေကာင္းသည့္ဘက္က ေပၚျပဴလာျဖစ္လုိေသာ သေဘာမ်ဳိးျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ လူငယ္ဘဝ ႀကဳံေတြရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ မိသားစုျပႆနာမ်ား၊ မိသားစုတြင္း အဆင္မေျပမႈ လုိက္ေလ်ာညီေထြမရွိမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္မႈမ်ား၊ သမီးရည္းစားျပႆနာမ်ားေၾကာင့္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးသုံး စြဲျခင္းကုိ စိတ္၏ထြက္ေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားကာ သုံးစြဲလာၾကသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ မူးယစ္ ေဆးဝါးကုိ ပအို၀္းေဒသတြင္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ေဒသမဆို အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိမႈ၊ ဥပေဒ အရ တားျမစ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း အားနည္းမႈသည္လည္း လူငယ္မ်ားကုိ မူးယစ္ေဆးဝါးသားေကာင္မ်ားအျဖစ္သုိ႔ တြန္းပုိ႔လ်က္ရွိသည္။
မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲေနေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သဟဇာတ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားလည္း က်ဆင္းသည္။ သူေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသ၌ လူအမ်ား၏ ယုံၾကည္အားထားျခင္းလည္း မခံရပဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည့္အတြက္ လူအမ်ား၏ကဲ့ရဲ႕ ရႈတ္ခ်ျခင္းလည္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းမွန္မွန္ မတက္ႏုိင္၊ ေက်ာင္းတက္လွ်င္လည္း စာကိုစိတ္၀င္ စားမႈမရွိ၊ အာရံုးေထြျပားေ၀၀ါး ေယာင္လည္လည္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားဆုိလ်ွင္လည္း မိမိအလုပ္ ကုိ အာရုံမစူးစုိက္ႏုိင္သျဖင့္ အမွားေတြမၾကာခဏလုပ္ေနမိကာ ၾကာလာသည့္အခါ အလုပ္ျပဳတ္ျခင္းမ်ား ၾကဳံ ေတြ႔ၾကရသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ေက်ာင္းထုတ္ခံရ၊ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရသျဖင့္ အလုပ္အကုိင္မရွိ၊ အလုပ္အကိုင္မရွိေသာ ေၾကာင့္ ဝင္ေငြမရွိ၊ ဝင္ေငြမရွိေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲခ်င္သည့္အခါ ရရာနည္းၿဖင့္ ေငြရွာၾကပါေတာ့ သည္။ ရရာနည္းျဖင့္ေငြရွာျခင္းဆိုရာတြင္ သူခုိးဓားျပအစရွိသည့္ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း၊ တစ္ ခ်ဳိ႕ကား မိမိဘ၀မည္သို႔ပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ မိသားစုမည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ရြာမည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မည္သည္မွ်နားမလည္ ေတာ့ပဲ အျခားအလုပ္မလုပ္ခ်င္သည့္အခါ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပန္လည္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူအျဖစ္ ေရာက္ရွိ သြားေသာ မူးယစ္သားေကာင္ျဖစ္သြားသည္လည္းရွိသည္။ ထိုမူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ ျဖစ္ သြားေသာလူတစ္ေယာက္သည္ သူေနထုိင္ရာ ေဒသ၊ ရပ္ရြာမွာရွိေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ အႏၱရာယ္မ်ားျပားလွပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲထားေသာ လူငယ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားၿဖင့္ ရန္လုိမႈ၊ အ ရိပ္ကို ရန္သူထင္ကာ မိဘမ်ားကိုပင္နားမလည္ေတာ့ပဲ ျပန္လည္ဆဲဆိုရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ တခ်ဳိ႕မွာ မိဘမ်ားကိုပင္ ျပန္သတ္ျဖတ္သည္အထိ မုိက္ရူးရဲၾကသည္။ ပုံမွန္လူမ်ားထက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲေသာ လူငယ္တုိ႔တြင္ ရန္ပြဲ မ်ား၊ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ပြားၾကသည္။ ပအို၀္းေဒသတြင္ အရင္ကမျဖစ္ဖူး၊ မၾကားဖူးေသာ ဒုစရိုက္အမႈမ်ား ယခုတစ္ေလာတြင္ ခပ္စိပ္စိပ္ၾကားလာရသည္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၏ ဆိုးက်ဳိးေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးရႈ ေထာင့္ကၾကည့္လ်ွင္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ ေရာဂါေပါင္းစုံရၾကသည္။ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားမွအစ ခႏၶာ ကုိယ္တြင္း အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ ေရာဂါေပါင္းစုံျဖစ္ၾကသည္။ ေတာင္ေလးလံုးေထာင္တြင္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးအမ်ား ဆံုး ရွိေနသည္ဟု ၾကားရသည္မွာ လူမ်ဳိးအတြက္အင္မတန္မွ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းရာ၊ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးၾကားမွာ မ်က္ႏွာငယ္စရာပင္ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံတစ္ခု၊ လူမ်ဳိးတစ္စု တုိးတက္လိုလ်ွင္ လူငယ္ထုတုိ႔၏ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ေကာင္းမြန္မႈ၊ မူး ယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္မႈသည္ အေရးႀကီးေသာ အဓိကအခန္းတြင္ ပါဝင္သည္ဟုထင္ျမင္ပါသည္။ မူးယစ္သား ေကာင္ေပါမ်ားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ဳိးစုတစ္စုတြင္ ဒုစရိုက္အမႈအခင္းေပါမ်ားမႈ၊ ေရာဂါထူထပ္မႈ၊ အလုပ္ လက္မဲ့ႏႈန္းျမင့္တက္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၊ လူမ်ဳိးစုတစ္စု ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကုိ လံုး၀ထိခုိက္ေစပါသည္။ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနႏွင့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း(၉၀) ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ပေဒသ ရာဇ္အေမြျဖစ္တဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ယေန႔ေခတ္တြင္ ထပ္ၿပီးေပၚျပဴလာျဖစ္လာသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဆိုသည္ကို ပအို၀္းတစ္မ်ဳိးသားလံုးအေနႏွင့္ အေျဖမွန္ေပၚေပါက္ေအာင္ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး အမ်ဳိးသားတာ၀န္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အတူတကြအျမစ္ျပဳတ္ တိုက္ထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၆)ရက္မွ စၿပီး ပအို၀္းေဒသတစ္ခုလံုး အထူးေဒသ(၆) တိုင္း(၄)တိုင္း(မ်င္,မိုရ္;ခမ္း၊ ခြန္ျဖားဗြာခမ္း၊ သူရိယခမ္း၊ စႏၱာ;ခမ္း) တို႔တြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္(P.N.A)၊ (P.N.O) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ဌာေနမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး၊ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ပအုိ၀္းျပည္သူလူထုတို႔ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရ သျဖင့္ အင္မတန္မွ ၀မ္းသာစရာသတင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးသူအေနျဖင့္ သံုးသပ္ပါသည္။ ပအို၀္းေဒသမူးယစ္ ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ဖို႔ရန္မွာ ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးတုိင္း သမိုင္းေပးတာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္းပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ အျမစ္ျပတ္တိုက္ထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ခမ္းရာ;၊ ေတာင္;ကီ,

Powered by Blogger.