Sunday, August 28, 2016

႐ွမ္းျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီး၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ တည္ေဆာက္မႈေကာ္မတီ စီစစ္ေရးဥကၠ႒ ဦးေဆြသိန္းမွ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ ဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္လ်ွက္႐ွိေသာ ဆည္ႏွင့္ ေရလႊဲဆည္မ်ားအာ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္႐ွမ္းျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီး၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ တည္ေဆာက္မႈေကာ္မတီ စီစစ္ေရးဥကၠ႒ ဦးေဆြသိန္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ဆည္ႏွင့္ ေရလႊဲဆည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။
ခရီးစဥ္တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီး၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ တည္ေဆာက္မႈေကာ္မတီ စီစစ္ေရးဥကၠ႒ ဦးေဆြသိန္းႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ဥကၠ႒ ဦးရဲေခါင္ညႊန္႔ လုိက္ပါလာၿပီး ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ဟုိပုံးၿမိဳ႕မဆည္၊ နမ့္ေပါင္းလင္းေရလႊဲဆည္၊ နမ့္မဲသာေရလႊဲဆည္ႏွင့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ နမ့္မူေလးေရလႊဲဆည္၊ ေစာ္ဘြားေရထိန္းတံခါး စသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးထြန္းထြန္းဦးႏွင့္ ဦးစီးအရာ႐ွိ(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးခြန္စိန္မင္းတုိ႔မွ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ဆဲအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႐ွိေသာလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကုိ ျပန္လည္႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒ဦးေဆြသိန္းမွ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ မွာၾကားကာ မြန္လႊဲ (၂) နာရီအခိ်န္တြင္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေစာ္ဘြားဆည္ ေရထိန္းတံခါးမွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။

Kka Sp

Powered by Blogger.