Wednesday, September 14, 2016

ဘ၀ေပးတာ၀န္ကအေရးႀကီးေလာ သမိုင္းေပးတာ၀န္ကအေရးႀကီးေလာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္လူသားတိုင္းတြင္လူျဖစ္စ၊ ေမြးကင္းစအရြယ္ကတည္းကပင္ တာ၀န္အသီးသီး ရွိၾကစၿမဲျဖစ္သည္။ ေမြးကင္းစ အရြယ္ကေလးဘ၀တြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မေရာက္ခင္ မိမိကိုယ္ကို လူရာ၀င္ေအာင္ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ ေနထိုင္ေသာပုံစံမ်ားကုိ သင္ယူရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားရွိသကဲ့သို႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္တြင္လည္း မိမိ၏ဘ၀ အတြက္ ပညာသင္ရမည့္တာ၀န္ကုိ ဆက္လက္သင္ၾကားၾကရမည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္တြင္လည္း မိမိ ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ တကၠသိုလ္ ပညာကို အဘက္ဘက္မွတက္ေျမာက္ေအာင္ ဆက္လက္ေလ့လာဆည္းပူးရမည့္ တာ၀န္ရွိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လူသားတို႔၏သမိုင္းေပးတာ၀န္ႏွင့္ ဘ၀ေပး တာ၀န္ကို ခဲြျခားႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
လူသားတိုင္းသည္ ဘ၀ကိုယ္စီႏွင့္သမိုင္းကိုယ္စီ ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအေတြး မတူၾကဘဲ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ကဲြျပားျခားနားမႈေၾကာင့္ ဘ၀ေပးတာ၀န္ႏွင့္ သမိုင္းေပး တာ၀န္ကို လူသားတိုင္း မခဲြျခားႏိုင္ၾကေသးေပ။ ဘ၀ေပးတာ၀န္ဆိုသည္မွာ မိမိဘ၀၏အသက္ ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ေအာင္ အတတ္ပညာမ်ားစြာကို ေလ့လာဆည္းပူးရသည့္အျပင္ စီးပြားေရးေျပလည္ေအာင္ ေန႔စဥ္ သြားလာလႈပ္ရွားရုန္းကန္ေနရျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ဆက္လက္၍ သမိုင္းေပးတာ၀န္ဆိုသည္မွာ မိဘဘိုးဘြားမ်ားက ေပးခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးအေနျဖင့္ လူမ်ဳိးမေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ မိမိတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႀကိဳးစားခဲ့ ေသာအရာမ်ားကို  ဆက္လက္ ေစာင့္ထိန္း ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။   လူသားတို႔သည္ ဘ၀ေပးတာ၀န္ႏွင့္ သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို ေသခ်ာစြာမခဲြျခားႏိုင္ပါက မည္သည့္အရာက ပို၍အေရးႀကီးသည္ကို မသိႏိုင္ေပ။ လူသားတိုင္းတြင္ မိမိအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဘ၀ေပးတာ၀န္ကိုယ္စီရွိၾကေသာ္လည္း သမိုင္းေပးတာ၀န္ကိုပင္ ေမ့ေနၾကသူမ်ား အမ်ားအျပား ရွိၾကေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။
မိမိသည္ ဘ၀ေပးတာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာမထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း သမိုင္းေပးတာ၀န္ ကိုပင္ အတတ္ႏိုင္ ဆုံး ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေနပါသည္ဟု ခံစားေအာက္ေမ့မိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိဘ၀တြင္ သာမာန္လူတန္းစားဘ၀ထက္နိမ့္ေသာ အေျခခံလူတန္းစားဘ၀သမား တစ္ဦးသာျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ မိသားစုဘ၀အတြက္ မိဘကမႏိုင္မႏွင္း ရုန္းကန္ေနၾကေသာ္လည္း မိမိသည္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးကို ထမ္းေဆာင္လိုေသာစိတ္ ျပင္းျပေနမိသည္။ အမွန္မွာပင္ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးကို ထမ္းေဆာင္လိုသူသည္ အဘက္ဘက္မွ ၿပီးျပည့္စုံသည့္သူသာလွ်င္ ပိုမိုထိေရာက္ လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။
အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ဂုဏ္ပကာသနမ်ားမလိုအပ္ေပ။  သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိ၏ဘ၀တြင္ မိမိ၏မိသားစုအဆင္ေျပမွသာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္သည့္အခါ ေနာက္ဆံတင္းစရာမလိုပဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ “No one is perfect”  “ေလာကတြင္ၿပီးျပည့္စုံသူဟူ၍မရွိ” ဆိုသည့္အတိုင္း လူ႔ဘ၀တြင္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု၊ တစ္မ်ဳိးမဟုတ္ တစ္မ်ဳိး လိုအပ္ေနလိမ့္မည္။ မိမိဘ၀တြင္တစ္ခုမက လိုအပ္မႈမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိေနခဲ့ေသာ္ လည္း သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို ယေန႔အခ်ိိန္ထိ  တာ၀န္ မလစ္ဟင္းခဲ့ေပ။ မိမိ၏အေတြးအျမင္ထဲတြင္ မိမိဘ၀သည္ မိသားစုအတြက္ အရာမ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘ၀သမားအျဖစ္ မိမိေျခေထာက္ေပၚ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး  အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ကို တတ္စြမ္းသမွ် ထမ္းေဆာင္ ေနသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ လူ႔ဘ၀တြင္ မျပည့္စုံမႈသည္ မိမိကံတရား၊ ေရွးဘ၀ကံတရားေၾကာင့္ သာျဖစ္သည္။ ဤမျပည့္စုံမႈကို အေၾကာင္းျပၿပီး မိမိဘ၀အတြက္ အမ်ဳိးသားအတြက္ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ားကုိ ေျခမႈန္းရပါလိမ့္မည္။ လူတစ္ဦးသည္ ဘ၀ေပးတာ၀န္တြင္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ သမုိင္းေပး တာ၀န္သည္လည္း အေရးပါေသာအခန္းက႑တစ္ခုပါ၀င္ေနသည္။ လူသားတုိ႔သည္ မိမိဘ၀ကို မိမိခ်ယ္မႈန္း ေနေသာ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ႏွင့္မျခားနားေပ။ လူသားတိုင္းသည္ မိမိသမိုင္းကို မိမိသည္သာလွ်င္ ကမၺည္း ထိုးတတ္ၾကသည္။ မိမိအတၳဳပၸတိၱေကာင္းမြန္ေအာင္ “ဘ၀ေပးတာ၀န္က အေရးႀကီးေလာ သမိုင္းေပးတာ၀န္က အေရးႀကီးေလာ” ဆိုသည္ကို ဆင္္ျခင္ေစလိုေသာေၾကာင့္ ေရးသားတင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိသမိုင္းေၾကာင္းကို ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚတြင္  ေကာင္းမြန္စြာကမၺည္း ေရးထိုးႏိုင္ေသာလူတစ္ဦးျဖစ္ၾကပါေစဟု ဆုေတာင္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

မူေပမဲုင္းေကာင္

Powered by Blogger.