Thursday, October 13, 2016

ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္တရားအာလူးပညာေပးစိုက္ခင္းတြင္ ေတာင္သူပညာေပးပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၃) ရက္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း ၈း၀၀နာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနယ္သာလန္ပူးေပါင္းမႈအစီအစဥ္အရ လယ္ယာက႑တိုးတက္ေရးကို ေရွးရႈ၍ တန္ဖိုးျမွင့္အာလူးသင္တန္းသက္ေရာက္ေနသည့္ စိုက္ပ်ဳိး ေရးဦးစီးဌာန လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား အာလူးစိုက္ေတာင္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ သင္တန္းသား မ်ား၏ အာလူးစမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိးေနျခင္းကို ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္  ေနာင္တရားအာလူးစမ္းသပ္ ပညာေပးစိုက္ခင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
အဆိုပါ ပညာေပးအခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္နယ္ဒုဦးစီးမွဴး ဦးလွဳိင္မင္းထြန္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ေစာေအာင္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုင္းခ်မ္းေျမ႕၀င္း၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတာင္သူမ်ား စုစုေပါင္း ၄၅၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္နယ္ဒုဦးစီးမွဴး ဦးလွဳိင္းမင္းထြန္းႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ေစာေအာင္တို႕မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး နယ္သာလန္အာလူးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မစၥတာဖရန္႔ႏွင့္ မစၥတာဖရန္႔တာဗီး တို႔မွ သင္တန္းသားမ်ားစတင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ား အာလူးစမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးပံုစိုက္ပ်ဳိးနည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာ သည္ပုဂၢိဳလ္ အားလံုးတို႔မွ စမ္းသပ္အာလူးစိုက္ပ်ဳိးခင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

နန္းတင္ဦး
Powered by Blogger.