Thursday, October 6, 2016

မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ဟူသည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္


ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ (၁၃၅)မ်ဳိး စုေပါင္းေနထုိင္ၾကရာတြင္ လူမ်ဳိးတုိင္းသည္ မိမိလူမ်ိဳးကို ခ်စ္သည့္စိတ္မ်ားထားရွိ တတ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာလူမ်ဳိးအသီးသီးမွ မိမိလူမ်ဳိး ဘက္စုံဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ တတ္စြမ္းႏုိင္သမွ် ကူညီေဖးမခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ထုံးတမ္းဓေလ့မ်ား မပေပ်ာက္ရန္၊ ပညာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအစရွိသည့္ အေရးေပါင္းစုံမ်ားကုိ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အရင္းခံ၍စုေပါင္းတြန္းလွန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကပါသည္။
မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ ဘာသာခ်စ္စိတ္၊ သာသနာခ်စ္စိတ္ဆုိသည္မွာ ေမြးရာပါဇာတိေသြးမ်ား ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဇာတိေသြးအျပည့္အ၀ရွိသည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမတ္ၿပီး မိမိလူမ်ဳိး တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ႏွစ္သက္ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမွာက္ၿပီး၊ မိမိလူမ်ဳိး ေအာက္က်ေနာက္က်မွာလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် စြမ္းစြမ္းတမံ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးတတ္သည္။ မိမိလူမ်ဳိးကို ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း ေျပာသည့္အခါ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူတတ္သကဲ့သို႔ ကဲ့ရဲ႕အထင္ေသးလာသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း စိတ္နာတတ္ၾကသည္ကို အမ်ဳိးခ်စ္သူတုိင္းသိပါသည္။
ေမြးရာပါ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ဇာတိေသြးမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အားနည္း အာေလ်ာ့လာတတ္ၾကပါသည္။ အားနည္းသြားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လူမ်ဳိးတုိင္းတြင္ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည့္ နိယာမတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္ အသုိင္းအ၀ုိင္းထဲမွ အခ်ဳိ႕သည္ အသိဥာဏ္နည္းပါးသည့္ပုဂၢိဳလ္၊ ကုိယ္ပုိင္အသိဥာဏ္ရွိေသာ္လည္း မိမိကုိယ္တုိင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ေတြးေတာမႈအားနည္းျခင္း၊ မိမိအက်ဳိးအတြက္ၾကည့္ၿပီး အတၱအားအင္ႀကီးမားသည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းရန္အတြက္ အားကုိးရာမွားေနသည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ မိမိအက်ဳိးမခြဲျခားတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ အမ်ားအေရးကုိ မခြဲျခားတတ္ေသာပုဂၢိဳလ္၊ လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မိမိအက်ဳိး၀မ္းစာအတြက္ အျခားေသာလူမ်ဳိးကုိ အထင္ႀကီးေနတတ္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မိမိေျခေထာက္ျဖင့္ မရပ္တည္ႏုိင္ေသာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ သူမ်ားႏွာေခါင္းျဖင့္ အသက္ရႈလိုသည့္ပုဂၢိဳလ္၊ တစ္ပါးသူ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေလာင္းရိပ္ေအာက္တြင္ ကၽြန္စိတ္မခန္းေသးသည့္ပုဂၢိဳလ္၊ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္း မတူေသာ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခားအသုိင္းအ၀ုိင္းထဲက  ႀကီးျပင္းလာသူစသည့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေမြးရာပါဇာတိျဖစ္သည့္အတြက္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အားနည္း အားေလ်ာ့သြားပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၌ မိမိလူမ်ဳိးအေပၚ အထင္ေသးအျမင္ေသး စိတ္ရွိတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ႏွလုံးသားတြင္ ဇာတိေသြးဇာတိမွန္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ခန္႔ေျခာက္သြားသည္မ်ဳိး မဟုတ္သကဲ့သို႔၊ အရင္းအျမစ္ အေငြ႕အမွ်င္ေတာ့ ရွိေနဦးမည္ထင္ပါသည္။ ကုိယ့္လူမ်ဳိးေကာင္းေၾကာင္းနဲ႔ ႀကဳံလာသည့္အခါ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္တို႔၏ မ်ဳိးခ်စ္ဓာတ္သည္ မီးခဲႀကီးျပာဖုံးထားသကဲ့သို႔ ျပာေလးသာဖုံးအုပ္မႈ မလုံေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ မီးခဲႀကီးနီနီရဲရဲ ျပန္ေပၚစၿမဲျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ေနထုိင္သည့္အတြက္ မိမိလူမ်ဳိးကုိျပန္ခ်စ္သည့္စိတ္၊ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းကုိ ခ်စ္သည့္စိတ္၊ ျမတ္ႏုိ္းသည့္စိတ္သည္ လူမ်ဳိးတုိင္းကုိယ္စီတြင္ အားသန္ထက္ျမက္ ၾကပါသည္။ ဗမာလူမ်ဳိးသည္ အျခားေသာတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားထက္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ အရွိဆုံးလူမ်ဳိး ျဖစ္သည္ကို ၂၀၁၅-ေရြးေကာက္ပြဲအေျဖအေပၚတြင္ ၾကည့္ရုံျဖင့္သိႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပါတီေပါင္း(၉၀)ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ားစုပါတီသည္ ဗမာလူမ်ဳိးပါတီျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔အစည္းႀကီး ပါတီႀကီးမ်ားလည္း ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္ေနျပန္သည္ကိုိ စာဖတ္သူမ်ားအားလုံး အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိျပည္နယ္၊ မိမိတုိင္း၊ မိမိေဒသ၊ မိမိတုိ႔ကံၾကမၼာ မိမိတို႔ဖန္တီးလိုသည့္ စိတ္ရွိသည့္အတြက္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀င္ၿပိဳင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီႀကီးမ်ားသည္ ဘက္ေပါင္းစုံအားသာ၊ အားသန္သည့္အတြက္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးကိုု လြမ္းမုိးသြားခဲ့ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိး ေနထုိင္ရာေဒသကုိ အဓိကထားၿပီး မိမိတုိ႔ေျခလွမ္း သည္လည္း မိမိလူမ်ဳိးကို ဦးတည္သြားေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ၉၀% ေအာင္ျမင္မႈရေသာ္လည္း သူတိ႔ုရည္ရြယ္ထားသည့္ ရလဒ္မတူညီမႈလည္းရွိခဲ့ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈရႈံးနိမ့္မႈဆုိသည့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္၀င္စားမႈအေပၚ ခံယူခ်က္ခ်င္း မတူညီမႈလည္း အေျခခံသြားပါသည္။  အမ်ားအက်ဳိးကုိ ေရွးရႈၿပီးမိမိလူမ်ဳိး ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အျပည့္အ၀ရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ရာႏႈန္းျပည့္မရေသာ္လည္း ထုိက္တန္ရာ ေအာင္ျမင္မႈကိုရႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိလူမ်ဳိးအတြက္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ပါ၀င္ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီအခ်ဳိ႕သည္ ေအာင္ျမင္မႈ အနည္းငယ္ သာရရွိသည့္ ပါတီရွိသကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိသည့္ ပါတီမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့သည္ကို ပါတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ အရည္အေသြးမျပည့္ျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းၿပီး မိမိလူမ်ဳိးအတြက္ မခ်ျပႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ပုဂိၢဳလ္ေရးအရ အျမင္မစင္ၾကယ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီ၏ ပရိတ္သတ္မ်ားမွ မဲမေပးတတ္ျခင္း၊ ပယ္မဲမ်ားျခင္း၊ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေသြးခြဲခံရျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားမႈမရွိျခင္း စသည့္ေထာက္ျပစရာ အေၾကာင္းမ်ား ျပင္ရန္အားနည္းခ်က္မ်ားျခင္း စသည့္ ယူရမည့္သင္ခန္းစာမ်ားလြန္းပါသည္။
လူမ်ဳိးေရးအေနျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုပါက မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ အားသန္မႈ အရွိဆုံးလူမ်ဳိးသည္ ဗမာလူမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ညီညြတ္မႈအား၊ စည္းလုံးမႈအားသည္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားမမွီႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ အားေကာင္းေနပါသည္။ အျခားေသာတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဗမာတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး၏ မဲတျပားကုိရႏုိင္ရန္ မရွိေပ။တိုင္းေဒသႀကီးကိုမဆိုႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ေဒသတုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ၾကားထဲတြင္ရပ္တည္ေနသည့္ ဗမာတစ္ဦး၏မဲကုိ ရႏုိင္ရန္မလြယ္ကူေပ။
သို႔ေသာ္ဒီမုိကေရစီေခတ္တြင္ မည္သူမဆုိကြဲလြဲႏုိင္ေသာေၾကာင့္၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းေတာင္မွ ကြဲလြဲႏုိင္သည္ကို မထူးဆန္းေတာ့သည့္ အေနအထားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ အစစ္အမွန္မ်ားရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အတြက္သည္ ႏွလုံးသားထဲမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ မဲစာရြက္တစ္ရြက္သည္ မိမိလူမ်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးကိုမယုတ္ေစႏိုင္ပါ။ ၂၀၁၅ ေသြးေပါင္ခ်ိန္အရ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အရွိဆုံး အျပင္းထန္ဆုံး၊ စည္းလုံးမႈညီညြတ္မႈ အရွိဆုံးလူမ်ဳိးသည္ ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္ကို အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အတုယူႏုိင္ပါမွ မိမိလူမ်ဳိးအတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ဖန္ဆင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၂၀တြင္ ကုိယ့္လူမ်ဳိးဂုဏ္အတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ျပန္ဆယ္ယူေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

နန္;စင္ဗြာ
Powered by Blogger.