Wednesday, October 26, 2016

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စံျပျဖစ္လာႏိုင္ဟု MIID က ေဒသဦးစီး ဥကၠဌအား ခ်ီးမြမ္းေျပာဆို

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၇) ရက္


ပအုိ၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္ Myanmar Institute for Integarted Development(MIID)တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀မ္းစာဖူလုံေရးႏွင့္ အစာအဟာရျပည့္၀ေရးအတြက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၂၆)ရက္၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးရံုး၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ Mr. Phil Young က ဤသို႔ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၄င္းက “ပအုိ၀္းေဒသက အစိုးရနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲေတြလည္း မျဖစ္ခဲ့ဘူး၊  ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ပိုမိုျဖစ္ထြန္းတာကို ေတြ႔ရတယ္၊ အခု လုပ္ေဆာင္သြားေနတဲ့ ပံုစံက အရမ္းကို ေကာင္းပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသက အျခားေနရာ (ဒါမဟုတ္) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စံျပျဖစ္လာႏုိင္တယ္၊ ျဖစ္လာမယ္လို႔လည္း ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္ေနတယ္” ဟု ေဒသဦးစီး ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္အား ထိုသို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ေျပာဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသဦးစီး ဥကၠဌက မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္သည့္အရာမ်ားသည္ အျခားေနရာအတြက္၊ တိုင္းျပည္အတြက္ စံျပျဖစ္ခ်င္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္ သည့္ ဆႏၵမ်ားသေလာက္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ရေသာ အခြင့္အလမ္းက နည္းေနေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႔(MIID)အေနႏွင့္ မိမိတို႔ အစိုးရကို တင္ျပေသာ အဆိုျပဳလႊာ မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ တိုက္တြန္းေပးေစလိုေၾကာင္း၊  တစ္ဖက္တြင္လည္း အခုလက္ရွိ မိမိတို႔ သြားေနေသာ အရွိန္အဟုန္မ်ား မပ်က္ေအာင္ မိတ္ေဆြမ်ားအေနႏွင့္ တတ္ႏိုင္ေသာ အခန္းက႑တြင္ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာေပး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တိုက္တြန္းေပး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ထပ္မံကူညီ ေဆာာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀မ္းစာဖူလံုေရးႏွင့္ အစာအဟာရျပည့္၀ေရးက႑ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ၀မ္းစာဖူလံုေရးႏွင့္ အစာအဟာရျပည့္၀ေရး ျပႆနာႀကံဳ ေတြ႔ေနရေသးေၾကာင္း၊ ထို႔သို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းမၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမထြန္းကားမႈ၊ နည္းပညာ အားနည္းမႈ၊ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြး မျပည့္၀မႈ၊ ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အသိတရားအားနည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသဦးစီးဥကၠဌက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
တုိက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ ျပည္သူေတြကေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ႔ကို မျဖစ္ခ်င္ၾကဘူး၊ ဥပမာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာဆိုလိုရင္ စစ္ေတြကို မလိုခ်င္တဲ့အတြက္ “စစ္ပြဲမ်ားရပ္ေပးပါ” စသျဖင့္ ဆႏၵျပၾကတယ္၊ သူတို႔ေတြက လယ္ယာၿခံကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လုပ္ခ်င္တယ္၊ သားသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းထားခ်င္ၾကတယ္ ျပည္သူေတြရဲ႔ ဆႏၵကို အေလးေပးသင့္တယ္” ဟု Mr. Phil Young က ဆိုခဲ့ပါသည္။
ေဒသဦးစီး ဦးခြန္စံလြင္ကလည္း “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိခ်င္ရင္ ယံုၾကည္မႈက အဓိက က်ပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔က တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ဖို႔နဲ႔ စစ္ပြဲမျဖစ္ဖို႔ ခံယူခ်က္ရွိမွ ရမွာပါ၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကိုယ္နယ္ေျမထဲက ျပည္သူေတြကို ခ်စ္ဖို႔လိုပါတယ္၊ ဒါမွလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရႏိုင္မွာပါ၊ ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သြားတဲ့ေနရာမွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အေလ်ာ့အတင္းမရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ ေခါင္းေဆာင္ ဆိုတာ ျပည္သူထဲကဘဲ ေပၚလာတာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူနဲ႔တစ္သားတည္း ေနႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မွ ဒီကေန႔ သြားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္” ဟုု ယခုလက္ရွိသြားေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေပၚတြင္ သူ႔၏ အျမင္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႔(MIID)သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (Master Plan)ကို CSOမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေရးဆြဲခဲ့ ေၾကာင္း၊ ယင္း Master Planကို အသံုးျပဳ၍ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၈၀% ေအာင္ျမင္ ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ MIID မွ Joern Kristensen၊ Tluang Chin Sung၊ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႔၀င္ ဦးခြန္လွဆန္း၊ ဦးခြန္လွသိန္း၊ ဦးမိုးထက္၊ ဗိုလ္မွဴးသက္ေနာင္စိုးႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊ ရံုးအဖြဲ႔မွဴး ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;
Powered by Blogger.