Tuesday, November 22, 2016

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၂) ရက္
၂၀၁၆၊ ႏုိ၀င္ဘာ(၂၂)ရက္၊ မနက္ (၉)နာရီအခ်ိန္၊ အထူးေဒသ(၆)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြင္းတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပေရးေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ ဦးစြာ သဘာပတိအဖြဲ႔မွ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ျဖားခြန္ျမင့္ထြန္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ မိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ျဖားခြန္ျမင့္ထြန္းမွ ႏုိ၀င္ဘာ (၂၀- ၂၁) ရက္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးႏုိင္ခဲ့သည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးအႀကိဳညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိထားေသာ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ ႏွင့္ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေဒသအလုိက္ ျပဳလုပ္မည့္ ေနရာမ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္း၊ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားဖတ္ၾကားျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျဖားခြန္ျမင့္ထြန္းမွ နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားကာ ညေန (၄း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။
ဤေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ၀င္ (၆၂)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ဓဇ(ဟုိနမ္း)
Powered by Blogger.