Tuesday, November 1, 2016

ပအို၀္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ေပးစာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂) ရက္


ယခုေဆာင္းပါးကိုေရးျဖစ္လာေစရန္ အဓိကတြန္းအားေပးေသာ အရာမ်ားကား (၁) မိမိတုိ႔ လူမ်ိဳး အမ်ားအျပားရွိျခင္း (၂) မိမိတို႔လူမ်ိဳး အမ်ားစုမွ အဓိကအရင္းအျမစ္ရွိေနျခင္း (၃) မိမိတုိ႔လူမ်ိဳး လူကံုထံသူေဌးအမ်ားအျပားရွိေနျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ မိမိသည္ ေအာင္ျမင္ေသာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မဟုတ္သကဲ့သို႔ ဤသို႔ေရးသားရာတြင္လည္း မည္သည့္လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိတစ္ဦး၏အျမင္သာျဖစ္ေၾကာင္း  ဦးစြာပဏာမ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္“မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးအမ်ားအျပားရွိျခင္း” ကို သက္ေသျပရလွ်င္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကို စတင္တည္ေထာင္ရာတြင္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔က ၎တုိ႔ရံုးစိုက္ရာ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေသာက္ေက်းရြာ၏ ရာသီဥတုဒဏ္ပူျပင္းမႈေၾကာင့္ အျခားေအးျမေသာ ရာသီဥတုရွိရာေနရာ ေဒသကိုလုိက္ရွာရင္းေနာက္ဆံုးတြင္ မိုင္းေသာက္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ေတာင္ေပၚေက်းရြာ ျဖစ္ေသာ  ပအို၀္းလူမ်ိဳးေက်းရြာ ဒံုေတာင္းတီမွ စတင္တည္ေထာင္လာၾကသည္ကို စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ “ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕စတင္တည္ေထာင္ျခင္းသမိုင္း” ကိုေလ့လာပါက သိရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသမိုင္း အစဥ္အလာမ်ားကိုအရင္းခံ၍ ယေန႔တုိင္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဖက္၊ အေနာက္ဖက္၊ ေတာင္ဖက္ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္တြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးေက်းရြာမ်ားျဖင့္ ပတ္ပတ္လည္၀ိုင္းရံထားသည္မွာ သက္ေသသာဓကမ်ားပင္ျဖစ္သည္။  ထို႔အျပင္ မၾကာေသးမီကာလ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕အ၀င္ဆုိင္းဘုတ္တြင္ ေရးထုိးထားသည့္ဘာသာစကားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရကပင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးေပးခဲ့ရပါသည္။ ၎ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယေန႔တုိင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အမ်ားအျပားရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္ကို ေလ့လာသိရွိရပါမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ “မိမိတို႔လူမ်ိဳးအမ်ားစုမွအဓိကအရင္းအျမစ္ရွိေနျခင္း” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္သာမက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အျပင္အျခားအျခားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စားသံုးေနေသာ စားေသာက္ကုန္ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမ်ားစု၏ အဓိကစုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူအမ်ားစုမွာ မိမိတို႔ပအိ္ု၀္းလူမ်ိဳးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ငါးရက္တစ္ေစ်းတြင္ လည္း အဓိကေရာင္းခ်ေနသူမ်ားမွာလည္း မိမိတုိ႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုပင္ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေျမႀကီး လက္ခပ္မလႊဲပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕စီးပြားေရးအျမင္ရွိေသာ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား သည္ မိမိတုိ႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ၿခံမ်ားမွ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ထြက္ရွိလာေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ျပန္၀ယ္ယူကာ Super Market မ်ား၊ အျခားေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ကာ ခ်မ္းသာသြားေသာသူမ်ားလည္း လက္ခ်ိဳးေရ၍မရေလာက္ပင္ မ်ားျပားလွပါေပ၏။ ထိုသူတုိ႔လူကံုထံခ်မ္းသာသူေဌးျဖစ္သြားရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ စီးပြားေရးအျမင္မရွိေသာ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးအေပၚတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေစ်းနိမ္ကာ အျမတ္ထုတ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ၎ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားက “ႏွဖူးေပၚကေခၽြး ေျခဖမိုးေရာက္သည္အထိ” ေန႔စဥ္ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ လုပ္ကိုင္ေနပါလွ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ မခ်မ္းသာလာၾကသည္ကို မိမိစဥ္းစား၍ပင္မရျဖစ္မိပါသည္။ မိမိသိသေလာက္ တင္ျပရလွ်င္ (၁) စီးပြားေရးအျမင္မရွိျခင္း (၂) ေခါင္းပူသည့္ဒဏ္မခံႏုိင္ဘဲ ေက်ာပူသည့္ ဒဏ္သာခံႏုိင္ျခင္း (၃) မိမိတြင္ရွိသည့္အရင္းအႏွီးျဖင့္စြန္႔စားလုိမႈမရွိျခင္း၊ မစြန္႔စားရဲၾကျခင္း (၄) ပိ္ုက္ဆံခ်မ္းသာေသာသူမ်ား သည္လည္း လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းျပန္လည္ပံ့ပိုးေပးမႈမရွိျခင္း (၅) မိမိတို႔ၿခံမွထြက္ရွိလာေသာ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္စြာ၀ယ္ယူေပးသည့္အ၀ယ္ဒိုင္မရွိျခင္း ႏွင့္ (၆) မိမိတို႔လူမ်ိဳးသည္ ေပါက္ျပားတစ္လက္နွင့္ေျမတစ္ကြက္ရွိလွ်င္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ပါသည္ဟူသည့္ ေရာင့္ရဲ တတ္ေသာ၊  ေျမႀကီးကို ဖက္တြယ္လိုေသာစိတ္မ်ားကုိမပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ျခင္း မ်ားပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ လုပ္ကိုင္ၿပီး တစ္ေန႔လုပ္တစ္ေန႔စားဘ၀ျဖင့္ အသက္ေသဆံုးသည္အထိ တစ္သက္လံုးေနသြားၾကမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားၾကသေလာ၊ ရွိသည့္အရာမ်ားျဖင့္  ေရာင့္ရဲကာ ေနသြားေတာ႔မည္ေလာဟု ၿမိဳ႕ေပၚ(သို႔) ၿမိဳ႕ႏွင့္နီးေသာ ပအို၀္းလူမိ်ဳးမ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔စဥ္းစားလိုက္တိုင္း ေလာ-------ေလာ ဟူေသာေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ မိမိ၏ ရင္ကိုျပည့္က်ပ္ေနရသည္က အခါခါပင္။
တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ “မိမိတုိ႔လူမ်ိဳး လူကံုထံသူေဌးအမ်ားအျပားရွိေနျခင္း” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚ၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္နီးေသာေဒသမ်ားတြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳး အမ်ားအျပားရွိေနသကဲ့သို႔ ၄င္းတုိ႔ကိုမွီခိုကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားလည္းအမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။ ဥပမာ- သနပ္ဖက္ပြဲစားမ်ား၊ ၾကက္သြန္ျဖဴပြဲစားမ်ား၊ ကုန္စိမ္း ပြဲစားမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမပြဲစားမ်ား၊ ကားပြဲစားမ်ား၊ ပန္းတိမ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စသည္စသည္တုိ႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပားရွိေနသည္ကိုေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိမိလက္လွမ္းမမွီသည့္ အျခားအျခားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိေနပါေသး သည္။ သို႔ေသာ္ ၎လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကလည္ပတ္ေပးေနသူမွာ ေတာေတာင္အရပ္တြင္ေနထိုင္ကာ သမၼာအာဇီ၀က်က် လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳး မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ခ်မ္းသာလွပါသည္ဟူေသာ သနပ္ဖက္ပြဲစားမ်ား၏ သနပ္ဖက္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္လည္ပတ္ႏုိင္ေစရန္ မိမိိတုိ႔ေတာသူေတာင္သား မ်ားကပင္ အဓိကပံပိုးေပးေနၾကသည္ကိုလည္း စာဖတ္သူတုိ႔အသိပင္။ ေတာသူေတာင္သားမ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေနေသာ သနပ္ဖက္မ်ားကို ၎တုိ႔ပြဲရံုမ်ားသို႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈမျပဳလွ်င္၊ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ေလ်ာ႔နည္းလာလွ်င္ ၄င္းသနပ္ဖက္ပြဲစားသည္လည္း “ၿခံဳၾကားမွဘံုဖ်ားသို႔” ဟူေသာစကားပံု၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ “ဘံုဖ်ားမွၿခံဳၾကားသို႔” စကားပံုအတုိင္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းပံုမွန္ လည္ပတ္ရန္ပင္မလြယ္ကူေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္လည္း ပြဲရံုအလုပ္မ်ားသာမက အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပြဲစားမ်ားသည္လည္း တစ္ေန႔တစ္ေန႔ကားမ်ားျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဖက္၊ အေနာက္ဖက္၊ ေတာင္ဖက္ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္မွတင္ပို႔လာေသာ သနပ္ဖက္ကားမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔၏ထမင္းအိုး မ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူသင့္ေပသည္။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းမွ ေစ်းနိမ္ျခင္း၊ ရိုင္းျပစြာဆက္ဆံျခင္း စေသာအျပဳအမူမ်ားမျပဳလုပ္သင့္ေပ။ မိမိတို႔သည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေနျခင္း၊ အျပန္အလွန္ မွီခိုေနရျခင္း ဟူေသာအရာမ်ားကို မိမိတို႔ႏွလံုးသားထဲတြင္ မွတ္ယူထားသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ၾကက္သြန္ျဖဴပြဲစားမ်ား၊ အိ္မ္ၿခံေျမ ပြဲစားမ်ားသည္လည္း ယခုလိုပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔ပအို၀္း ေတာင္သူမ်ားကသာ သနပ္ဖက္ႏွင့္ ၾကက္သြန္မ်ား ေစ်းနိမ္ခံရ၍ ထပ္မံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳလွ်င္ မိမိတို႔ထမင္းအိုးကြဲသြားတတ္သည္ကိုလည္း ႏွလံုးမူသင့္သကဲ့သို႔ ေျမပြဲစားမ်ားသည္လည္း ေရာင္းရန္ ေျမမရွိေတာ့လွ်င္ မိမိတုိ႔စီးပြားေရးမည္သုိ႔ ျဖစ္လာမည္ကို ႀကိဳတင္ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆေစလုိပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ေအာင္ျမင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား ဆထက္ထမ္းပိုး ပိုမိုေအာင္ျမင္လာေအာင္နည္းလမ္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေလ့လာဆည္းပူးသင့္သည္။ မိမိတိ္ု႔ပိုမိုေအာင္ျမင္လာလွ်င္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားပုိင္ အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အျခားအျခားေ၀းလံေခါင္ပါးေသာ ပအို၀္းေဒသ မ်ားသို႔ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရးမ်ားေကာင္းမြန္ လာေအာင္ ဆက္လက္လွဴဒါန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ေစလိုပါသည္။  ဆက္လက္ၿပီး အျခားနည္းတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ရွိၿပီး အရင္းႏွီးမတတ္ႏုိင္ေသာ အျခားမိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေပၚထြက္လာေအာင္လည္း ေအာင္ျမင္ႏွင့္ၿပီးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အေနျဖင့္ ဆက္လက္၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးေစလိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယေန႔ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ကမၻာေက်ာ္ ေနကာမ်က္မွန္တပ္ကာ ဇိမ္ခံကားျဖင့္ တစ္ေန႔စတုိင္တစ္မ်ိဳးမရိုးႏို္င္ေအာင္လည့္ပတ္ကာ ၀တ္စားေနထို္င္စားေသာက္ ေနၾကေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအမ်ားအျပားရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇ၀င္ကိုျပန္လွန္ၾကည့္ေသာအခါ သနပ္ဖက္ပြဲစားမ်ား၊ ၾကက္သြန္ျဖဴပြဲစားမ်ား၊ ကုန္စိမ္းပြဲစားမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမပြဲစားမ်ား၊ ကားပြဲစားမ်ား၊ ပန္းတိမ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလြဲ၍ အျခားေသာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လက္ခ်ိဳးေရတြက္၍ရေလာက္ေအာင္ပင္္ နည္းပါးေနေသး သည္ကိုေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္လည္း  ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအရ ေခတ္မီ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အစားပုိင္းတြင္လည္း မစားရမေနႏုိင္၊ မ၀တ္ရမေနႏုိင္ေအာင္ပင္ ျဖစ္လာၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔စားေသာက္ေနေသာ အစားအစာမ်ား၊ ၀တ္ဆင္ေနေသာ အ၀တ္အစား မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ဆုိင္ရွင္မ်ားသည္လည္း ပအို၀္းလူမ်ိဳးပိုင္ဆိုင္မ်ား မရွိသေလာက္ပင္။   ၎အျပင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ အေရွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိမိေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္လာသည့္ ကာလပတ္လံုး မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးပိုင္ဆုိင္ေသာ စတုိးဆိုင္မ်ား၊ Super Market မ်ား၊ Hotel မ်ား၊  စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ အ၀တ္အထည္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အျခားအျခားေသာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းဆုိင္မ်ားက မရွိသေလာက္ပင္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏က်က္သေရေဆာင္ “စူဠာမုနိေလာက ခ်မ္းသာေစတီ ေတာ္ျမတ္ႀကီး”၏ ပတ္ပတ္လည္တြင္ ဖြင့္လွစ္ ေနေသာဆုိ္င္ခန္းမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳး ပို္င္ဆုိင္ကာဖြင့္လွစ္ထားေသာ ပအို၀္းရိုးရာအ၀တ္အစားဆုိင္မ်ား၊ အမွတ္တရပစၥည္းဆုိင္မ်ား၊ ပအို၀္းရိုးရာအစားအေသာက္ဆုိင္မ်ားကိုလည္း မိမိတစ္သက္မွ်တစ္ခါမျမင္ဖူးေပ။ ဤေနရာတြင္ မိမိေျပာၾကားလုိသည္မွာ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕သည္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဘူမိနက္သန္ေျမ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔လူမ်ိဳးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင့္ ျပည့္က်ပ္ေနသင့္သည္။ “လူမ်ားပြဲမစည္” ဟူေသာစကားပံုအတုိင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထုိင္ၾကေသာ္လည္း  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအားလံုးနီးပါးပိုင္ဆိုင္ထားသည္ မဆိုထားႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္၀က္သာပိုင္ဆုိင္လွ်င္ပင္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ၀မ္းသာလို႔ မဆံုးပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔ကိုယေန႔တုိင္ ရွာမေတြ႕ေသးေပ။ “ရွိေတာ့ရွိသည္ သို႔ေသာ္ရွားသည္” ဟူေသာ စကားအတုိ္င္းပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္သည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သနပ္ဖက္ပြဲစားမ်ား၊ ၾကက္သြန္ျဖဴပြဲစားမ်ား၊ ကုန္စိမ္းပြဲစားမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမပြဲစားမ်ား၊ ကားပြဲစားမ်ား၊ ပန္းတိမ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အထည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစသည္တို႔ျဖင့္ မေရာင့္ရဲမတင္းတိမ္ဘဲ အျခားအျခားေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေစလိုပါ၏။ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ျဖင့္ စြန္႔စားေစလိုပါ၏။ ဥပမာ - စတုိးဆိုင္မ်ား၊ Super Market မ်ား၊ Hotel မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ အ၀တ္အထည္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အျခားအျခားေသာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းဆုိင္မ်ားကို မ်ားမ်ားဖြင့္လွစ္ေစလိုပါ၏။ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အတုယူေစလုိပါ၏။ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္သည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားရွိမည္ဟု မိမိယံုၾကည္ပါ၏။ ထုိသို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္လာသည္ သာမက မိမိတုိ္႕ပအို၀္းလူငယ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။  ထိုအခါတြင္ မိမိသည္လည္း မိမိတို႔မိသားစု၊ ေဆြစဥ္ မ်ိဳးဆက္မ်ားခ်မ္းသာသည္အထိသာ မရည္ရြယ္ဘဲ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ လိုေသာ္လည္း အရင္းႏွီးမတတ္ႏိုင္ေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးစြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း အရင္းႏွီးမ်ားပံ့ပိုးျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။  မိမိတိ္ု႔ ပိုမိုေအာင္ျမင္လာလွ်င္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ား ပုိင္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္တကၠသိုလ္မ်ား၊ အျခားအျခားေ၀းလံေခါင္ပါးေသာ ပအို၀္းေဒသ မ်ားသို႔ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရးမ်ား ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဆက္လက္လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပရဟိတေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲႏွင့္ စာသင္ၾကားေနရေသာ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္  ေငြေၾကးမ်ားေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏အနာဂါတ္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသာမက အလွဴအတန္း ရက္ေရာေသာ အနာထပိဏ္သူေဌးႀကီးလိုလူမ်ိဳးျဖစ္ကာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာ တြင္လည္း ထင္က်န္လိမ့္မည္မွာ မုခ်ဧကန္မလႊဲေပ။ ထိုသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔္လူမ်ိဳးမ်ား၏အနာဂါတ္သည္ ဆူးခင္းေသာလမ္းမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ကာ ပန္းခင္းေသာလမ္းမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔္လူမ်ိဳးမ်ား ေမွ်ာ္ကိုးေနေသာ အနာဂါတ္ပန္းတိုင္သစ္ကုိ အျမန္ေရာက္ရွိလာမည္မွာ မလႊဲဧကန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးသူအေနျဖင့္ ေလ့လာသံုးသပ္မိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိေအာင္ျမင္ေနေသာ ပအို၀္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ယခုထက္ပို၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ၾကပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္လိုေသာ္လည္း အရင္းအႏွီး မရွိေသာ ပအို၀္းလူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း အရင္းအႏွီးမ်ားေထာက္ပံ့ေပးၾကပါ။ ေအာင္ျမင္ၿပီး သည့္တစ္ကာလတြင္ စီးပြားေရးခ်ိဳ႕တဲ့၍ မိဘမဲ့ေဂဟာ၊ ပရဟိတေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ပညာသင္ၾကားေနရေသာ ပအို၀္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္လည္း ကူညီေထာက္ပ့ံေပးၾကပါဟု ပအို၀္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ တုိက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေယြးယဲင္
ခမ္းစႏၱာ;ေဟ့,
Powered by Blogger.