Monday, December 19, 2016

၁၉-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးပြဲရလဒ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္

၁၉-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔  ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးပြဲရလဒ္.....

အြိဳင္းပင္တေျဖ 2 - 1 အြိဳင္းေက်ာက္ထပ္
အြိဳင္းလုံခုတ္ 0 - 1 အြိဳင္းေက်ာက္နီ
အြိဳင္းတႏိြဳင္ေယြး 2 - 0 အြိဳင္းေက်ာက္တန္
အြိဳင္းပင္စုံ 1 – 1 ေတာင္တန္းလူငယ္
ကန္ႀကီးရပ္ကြက္ 2 - 1 အြိဳင္းေဘားကြဳံ
အြိဳင္းေနာင္ေက်ာ; 3 - 1 အြိဳင္းေနာင္ခုဲင္း
အြိဳင္းထီရီး 3 - 0 အြိဳင္းထမ္းဖက္
အြိဳင္းတ႐ုဲင္ 3 - 2 အြိဳင္းသံေသ
အြိဳင္းပင္တြန္ 0 - 1 အြိဳင္းလြယ္ေတာ;
ဘုရာဗြာ 0 - 0   အြိဳင္းဖက္ကြဳံ

khun paoh (facebook)

Powered by Blogger.