Monday, December 19, 2016

မိန္းကေလးငယ္မ်ား အြန္လုိင္း၏ သားေကာင္မျဖစ္ရန္ လုိသည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀) ရက္


ယေန႔ေခတ္ႀကီးတြင္ အြန္လုိင္းမသုံးဖူးေသာသူသည္ အရာအရာတုိင္း ေနာက္က်ေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ အြန္လုိင္းဟူသည့္ အရာေၾကာင့္ပင္ ကမၻာႀကီးသည္ ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာသဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္၊ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ ဆက္သြယ္မႈ႐ွိလာၿပီး သတင္း အခ်က္အလက္(Information) စီးဆင္းမႈမ်ားသည္လည္း ျမန္ဆန္လြန္းလွပါသည္။ မုိင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြာေ၀းလြန္းလွသည့္ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မဆုိ ထူးျခားမႈတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ပြားၿပီဆုိပါက အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ကလစ္တစ္ခ်က္ ႏုိပ္လုိက္႐ုံျဖင့္ အကုန္သိ႐ွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္း မ်ားသည္လည္း မိမိႏုိင္ငံမွာတင္မကဘဲ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ လူမ်ားကုိပါ ခင္မင္ခြင့္ရႏုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အြန္လုိင္းကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္။
လက္႐ွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူဦးေရ ၁၈ သန္းေက်ာ္႐ွိၿပီး ေဖ့ဘုတ္(Facebook)သုံးစြဲသူ သုံးသန္းခန္႔ႏွင့္ ဗုိက္ဘာ(Viber)အသုံးျပဳသူ ငါးသန္းေက်ာ္႐ွိသည္ဟု စစ္တမ္းမ်ားေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ဆင္းမ္ကဒ္မ်ားေရာင္းခ်မႈသည္လည္း ေစ်းသက္သာစြာ ေရာင္းခ်ေနလ်က္ ႐ွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အြန္လုိင္းအသုံးျပဳသူဦးေရ ဆက္လက္တုိးပြားလာမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။
ေလာက၏ နိယာမသေဘာသဘာ၀အရ ေကာင္းဆုိးဟူသမွ် ဒြန္တြဲလ်က္ ႐ွိသည္ကုိ အားလုံးအသိပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈေနာက္က်ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံအတြက္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈကုိ ႀကဳိဆုိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အြန္လုိင္းအသုံးျပဳျခင္းသည္ သုံးတတ္ရင္ေဆး၊ မသုံးတတ္ရင္ေဘး ဆုိသကဲ့သုိ႔ အြန္လုိင္းအသုံးျပဳရာတြင္ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳိးမ်ား မ်ားျပားလွပါသည္။
အြန္လုိင္းအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခု ၾကားေနရ၊ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္မွာ စိတ္မသက္သာစရာ ျဖစ္ရပါၿပီး အဓိက အႏၱာရယ္႐ွိလာသည္မွာ ျမန္မာမိန္းကေလးငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ အဓိကမွာ အြန္းလုိင္းမွ တစ္ဆင့္ သမီးရည္းစားျဖစ္ၿပီး အျပင္တြင္ ခ်ိန္းေတြ႕ၾကကာ အသက္မျပည့္မီ အခ်စ္နယ္ကၽြံမႈမ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး အြန္လုိင္းေပၚမွ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းမ်ား ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ၾကားသိျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ စိတ္မသက္သာစရာပင္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အခ်စ္နယ္ကၽြံျဖစ္ပြားၿပီး ကုိယ္၀န္ရ႐ွိလာၾကကာ မိဘ၊ ေဆြမ်ဳိး အသုိင္းအ၀ုိင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာအရ အရပ္လက္သည္ ၀မ္းဆြဲသည္မ်ားႏွင့္ လူသူမသိ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ ေမြးဖြားၿပီးကေလးမ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္း စသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အ႐ွက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအရ ပညာေရးဆုံးခန္းတုိင္ ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတားတစ္ခု ေရာက္႐ွိသြားပါသည္။
တဖန္ အြန္လုိင္းအသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေငြညႇစ္ျခင္း၊ အၾကပ္ကုိင္ျခင္း စသည့္ အႏၱရယ္မ်ားကုိလည္း နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ ေတြ႕ႀကဳံေနရလ်က္ ႐ွိပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ကာယကံ႐ွင္ကုိယ္တုိင္မွ သက္ေသအေထာက္အထားျဖင့္ တင္ျပၿပီး တရားစြဲဆုိႏုိင္ သည္ကုိ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ မသိ႐ွိၾကေပ။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိလည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဖတ္႐ႈေတြ႕ျမင့္ေနရပါသည္။
အသက္တစ္ရာ မေနရ၊ အမႈတစ္ရာေပြရလုိ႔ ဆုိသကဲ့သုိ႔ မေသခင္အခ်ိန္ေလးအတြင္းတြင္ မိမိထင္မွတ္မထားသည့္ အမႈမ်ားသည္ မိမိထံေရာက္လာတတ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္အေနအထားအရ အမႈျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား ပုိ၍ပင္ ႐ွိေနပါသည္။ မိန္းကေလးေတြအေနျဖင့္လည္း အြန္လုိင္းကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ မိမိအတြက္ အက်ဳိး႐ွိမည့္ အေနအထားမ်ဳိးႏွင့္သာ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။  မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ အုပ္ထိန္းသူမိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းအသုံးျပဳ မႈမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ အသုံးျပဳခြင့္ မေပးသင့္ေပ။ အသုံးျပဳခြင့္ ေပးထား မည္ဆုိပါကလည္း လြတ္မထားဘဲ မိမိတုိ႔၏ သားသမီးအေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ေနမွသာ မျဖစ္သင့္သည္မ်ား မျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ျဖစ္ပ်က္လာမည့္ ျပႆနာအတိမ္အနက္သည္ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ မိမိသားသမီးအတြက္ တစ္ဘ၀လုံး ေဖ်ာက္ဖ်က္မရေသာ အမည္းစက္ အစြန္းအထင္း မ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါသည္။
ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ျပစ္မႈႏွင့္အႏၱရာယ္မ်ား  ေပါမ်ားသည့္ အြန္လုိင္းဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ အြန္လုိင္း အသုံးျပဳေနသည့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံရင္ဆုိင္လာရၿပီဆုိပါက  မည္ကဲ့သုိ႔ ေျဖ႐ွင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိသည္ကုိ သိထားရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ႀကဳံရင္ဆုိင္လာရၿပီဆုိလွ်င္ ၿခိမ္းေျခာက္သူမ်ားကုိ အေၾကာင္းမျပန္ျခင္း၊ မက္ေဆ့မ်ားကုိ စခရင္ေရွာ့ ႐ုိက္ယူျခင္း၊ ဘေလာက္လုပ္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္၍ အကူအညီရယူျခင္း၊ ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ကုိ Report လုပ္ျခင္း၊ ဖုန္းနံပတ္မ်ား သိပါက သက္ဆုိင္ရာ ဖုန္းေအာ္ပေရတာသုိ႔ တုိင္တန္းျခင္း၊ သက္ေသမ်ားႏွင့္တကြ ရဲတပ္ဖြဲ႕သုိ႔ တုိင္တန္းျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ၿပီး မိမိအေနျဖင့္လည္း ေကာလာဟလမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ပုဂၢဳိလ္ေရးတုိက္ခုိက္ျခင္း မလုပ္ရန္လုိသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ အြန္လုိင္း ေလာကတြင္ မိမိသည္ အြန္လုိင္း၏သားေကာင္ မျဖစ္ေစရန္ အြန္လုိင္းကုိ မိမိအတြက္ အက်ဳိး႐ွိသည့္ အရာမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳၾကရန္၊ အြန္လုိင္းေပၚမွတစ္ဆင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေငြညႇစ္ျခင္း၊ အၾကပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္ပြားၿပီဆုိပါကလည္း တုိင္းတန္းႏုိင္ရန္အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူ မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔၏ သားသမီးမ်ား မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းအသုံးျပဳမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ အၿမဲတမ္းအကဲခတ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

Kka Sp
(ဆန္းမုိးထြန္း၏ commentary အား ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း)

Powered by Blogger.