Thursday, December 22, 2016

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားစီမံခ်က္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္


ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ MEDA ႏွင့္ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ (PDN) တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအဖြင့္အလမ္းမ်ား စီမံခ်က္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ရိတ္္သိမ္းခ်ိန္ လြန္နည္းပညာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၉) ရက္ေန႔မွ (၂၂) ရက္ေန႔အထိ (၄) ရက္ၾကာသင္တန္းကို ျပဳလုပ္က်င္းပေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာမေဒၚနန္းေအးေအးျမက သင္တန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုေျပာၾကားရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအဓိပၸါယ္ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ ပံုစံမ်ား၊ က်င့္၀တ္မ်ားသိရွိနားလည္လာေစရန္၊ အမ်ိဳသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းမ်ားရရွိေစရန္၊ လူထုအတြင္း စကားေျပာစြမ္းရည္မ်ား ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာမေဒၚစုရည္မြန္က ရွင္းျပသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာ၏ အေရးပါပံုကိုသိရွိေစရန္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္၊ ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေစ်းေကာင္းပိုမိုရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္တန္းကိုျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စီမံခ်က္နယ္ေျမအတြင္းေက်းရြာမ်ားမွ သင္တန္းသူ/သားမ်ား (၃၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထြိဳက္ေဗြ

Powered by Blogger.