Thursday, December 22, 2016

၂၂-၁၂-၂၀၁၆ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္

၂၂-၁၂-၂၀၁၆ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္
အြိဳင္းေတာင္းတပ္ 1 – 6  အြိဳင္းေဘားကြဳံ,
အြိဳင္းလြယ္အြန္း 1 – 5  အြိဳင္းေနာင္ခုဲင္း
အြိဳင္းဖါမြန္း 4 – 0  အြိဳင္းတမ္းဖက္
အြိဳင္းနမ္းပလဲင္ 1 – 0  အြိဳင္းသံတဲ
အြိဳင္းသိမ္းေကာင္ 0 – 2  အြိဳင္းလြယ္ေတာ္;

Khun Paoh (Facebook)

Powered by Blogger.