Tuesday, December 27, 2016

၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္

၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္

အြိဳင္းအရန္း ႐ႈံးထြက္ပြဲစဥ္ ရလဒ္
အြိဳင္းပင္မြဥ္ 0 – 2 အြိဳင္းလုံးဟီ
သူရိယစႏၲား 0  - 1 အြိဳင္းတႏြိဳင္၀ြန္
အြိဳင္းဖက္ကြံး 2 – 4 အြိဳင္းပင္တေျဖ

အလြတ္တန္း အုပ္စုအဆင့္ရလဒ္
ပင္ေလာင္း 1 – 7 ကယားေ႐ႊတံခါး
ေက်ာက္တလုံး 3 – 0 ပအုိ၀္းေပးခမ္းထင္

Khun Paoh (Facebook)

Powered by Blogger.