Tuesday, December 27, 2016

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံး လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာန မွ လမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြင္းဆင္းရယူ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္
ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံး လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာနမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အထူးေဒသ(၆)၊ ေက်ာက္တလုုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္(ခြဲ)ႏွင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ေနာင္ကား- လြယ္ေခၚ-ေညာင္ေရႊ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ အဓိကလမ္းမႀကီးျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းႏွင့္ေျမသားလမ္းအား ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆၊ ဒီဇင္ဘာ(၂၇)ရက္ေန႔ တြင္ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈ၍ လုိအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။
တစ္ဆက္တည္း ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ သလဲဦးေက်းရြာအုပ္စု၊ သလဲဦးေက်းရြာတြင္းရွိ အင္းကန္ပတ္လမ္းမႀကီးမွ သေျပကုန္း-အင္းနီ-လြယ္ေခၚ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္းကုိလည္း လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။
ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံး လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာနသည္  ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အခက္အခဲမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ တင္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကြင္းဆင္းေကာက္ယူေလ့ရွိပါသည္။
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔ေဒသ၏ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာနသုိ႔ ေပးပုိ႔ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္းမ်ားကုိ ရုံးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားပါကလည္း ကြင္းဆင္းကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံး၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာန

Powered by Blogger.