Thursday, January 26, 2017

သရက္ပင္ႏွင့္ လူသား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္


သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္စစ္ျဖစ္တုိင္း အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ဂ်ပန္သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ စစ္ရႈံးၿပီး ျပာပုံဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ စစ္အတြင္း သန္သန္မာမာ၊ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း ေယာက်္ားမ်ား ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္၏ စီးပြားေရးသည္လည္း သုညသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဂ်ပန္တုိ႔ စစ္ရႈံးခဲ့သည္မ်ားကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ၿပီး လြမ္းမေန၊ ေဆြးမေနပဲ ေရွ႕သုိ႔ ခရီးဆက္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤကဲ့သုိ႔ လြမ္းေန၊ ေဆြးေနၿပီး မည္သည့္အရာမွ ထမလုပ္ပါက ငတ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာမ်ားကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ေဘးခ်ိတ္ၿပီး လုပ္စရာရွိသည္မ်ားကုိ ႀကဳိးႀကဳိးစားစား ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ရုန္းထခဲ့ၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ႀကဳိးစားလုပ္ေဆာင္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဂ်ပန္တုိ႔ တစ္စတစ္စေအာင္ျမင္လာသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔ ဂ်ပန္ထုတ္ကုန္မ်ား တစ္ဟုန္ထုိး ၀င္ေရာက္လာသည္။ စစ္အၿပီး ႏွစ္(၂၀)ခန္႔အၾကာတြင္ ဂ်ပန္တုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္သည့္ အေနာက္တုိင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးကုိ ရင္ေဘာင္တန္းလာခဲ့ၿပီး အေနာက္တုိင္းမ်ားထိတ္လန္႔ၾကရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆုံးႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ေရာက္ရွိလာသည္။ ဤသည္မ်ားသည္ ဂ်ပန္တုိ႔၏ အလ်င္လုိစိတ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အစၥေရးႏုိင္ငံသည္ သဲကႏၱရႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ သစ္ပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးရန္မလြယ္ေပ။ ေရခ်ဳိမရွိ ေရငံသာရွိသည္။ ႏုိင္ငံအတြက္ ေရခ်ဳိရရွိႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္သည္ ေခ်ာင္းသာသာပင္ရွိသည္။ အဆုိပါေခ်ာင္းသည္ပင္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံႏွင့္ မွ်သုံးရသည္။ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရာသီဥတုေၾကာင့္ သဘာ၀အရ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္သည့္ေနရာသည္ ႏုိင္ငံ၏ ငါးပုံတစ္ပုံခန္႔သာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစၥေရးတုိ႔ စိတ္ဓါတ္မက် ႀကဳိးစားအားထုတ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ပင္ ႀကဳိးစားလာၾကရာ ယေန႔အခ်ိန္ အစၥေရးတုိ႔၏ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္ တစ္ဘက္ကမ္းခတ္သြားသည္။ အငန္ဓါတ္ပါသည့္ ေရျဖစ္ပင္ အထြက္ေကာင္း၊ အရသာေကာင္းသည့္အပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ေအာင္ တီထြင္ဆန္းသစ္လာၾကသည္။ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာတြင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းအဆင့္ ေရာက္ရွိသြားသည့္အတြက္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွပင္ လာေရာက္ေလ့လာသင္ယူရသည့္အထိ ျဖစ္လာသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကုိရီးယားႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီး ေျမာက္ကုိးရီးယား၏ရန္ကုိ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံသားမ်ား ခပ္ျမန္ျမန္အလုပ္လုပ္ အားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မရပ္မနား ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ကုိးရီးယားစီးပြားေရးသည္ ကမၻာ့အဆင့္၀င္ စီးပြားေရးျဖစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံထုတ္ တက္ပ္ဘလက္ ကြန္ပ်ဴတာျဖစ္သည့္ SAMSUNG GALAXY သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံထုတ္ Apple ipad ၏ ေစ်းကြက္ကုိ သူတစ္ျပန္ ကုိယ္တစ္ျပန္ ယွဥ္လုေနၿပီျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုိးရီးယား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တစ္ခြင္တြင္ ေနရာယူလာၿပီး လြမ္းမုိးလာေနသည္။ ဤသည္မ်ားကုိ ေျမာက္ကုိးရီးယား၏ ရန္ကုိ ေၾကာက္ၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံး စည္းလုံးမႈရွိရွိႏွင့္ ႀကဳိးစားအားထုတ္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ လူမ်ဳိးမ်ားအားလုံးသည္ သဘာ၀မွ ေပးအပ္သည့္ လက္ေဆာင္မြန္မ်ားႏွင့္ ကင္းေ၀းခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ရန္သူမ်ား ၀ုိင္းေနခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ ကမၻာ့ထိပ္သီးစီးပြားေရးႏုိင္ငံမ်ားအဆင့္သုိ႔ တဟုန္ထုိး တုိးတက္သြားသည္ကုိ အတုယူစရာပင္ျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္လွ်င္ အစၥေရးႏုိင္ငံတြင္ သစ္ပင္စုိက္ရန္မလြယ္။ ျမက္ေပါက္ရန္ပင္ အထူးဂရုစုိက္ စုိက္ပ်ဳိးေနရခ်ိန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေစ့ကုိ ပစ္ထားလွ်င္ပင္ အပင္ေပါက္ႏုိင္သည္။ ေရခ်ဳိျမစ္သည္လည္း အာရွတြင္ အႀကီးဆုံးစာရင္း၀င္ျမစ္မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။ အျခားေသာ ျမစ္ငယ္မ်ားလည္းမ်ားစြာ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈသည္ ေနာက္က်က်န္ေနၿပီး ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံအဆင့္တြင္သာ တည္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ လယ္ယာထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္ ဆန္စပါးသည္လည္း ေနာက္မွတက္လာသည့္ ဗီယက္နမ္၏ေနာက္ ခမ္းလွမ္းလွမ္းတြင္ က်န္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ စားၿပီးပစ္ထားေသာ သရက္ေစ့သည္ အလုိလုိ သရက္ေပါက္ပင္ျဖစ္လာျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရခံ၊ ေျမခံ ၾကြယ္၀ျခင္းကုိ သက္ေသထူေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ က်န္ခဲ့ၿမဲ က်န္ခဲ့ဆဲ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ႏုိင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖဳိးျခင္း၊ မဖြံ႕ၿဖဳိးျခင္းကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း လူသာအဓိကျဖစ္သည္။ လူတြင္လည္း စိတ္ဓါတ္သာ အဓိက ျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူ ကာယကံရွင္လူသားအေပါင္းတုိ႔၏ စိတ္ဓါတ္မ်ား မေျပာင္းႏုိင္ေသးသေရြ႕ စုိက္ပ်ဳိးရန္မလုိပဲ သရက္ပင္ အလုိလုိေပါက္ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရ၊ ေျမသည္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ေနာက္ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာသာ ေငးၾကည့္ေနရအုံးမည္ျဖစ္သည္။

(2012 ေဇယ်သူ၏ ေဆာင္းပါးကုိ ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ)
Kka Sp
Powered by Blogger.