Monday, January 30, 2017

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖက္ကြန္ေက်းရြာတြင္ ဥပေဒပညာေပးသင္တန္း ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၀) ရက္ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိ ဥပေဒေရးရာဌာနမွ ဦးေဆာင္က်င္းပ၍ ဥပေဒပညာေပးသင္တန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၈)ရက္၊ စေနေန႔၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖက္ကြန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖက္ကြန္ဓမၼာရံုတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲတြင္ ဖက္ကြန္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခြန္ေက်ာ္တင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ဆက္လက္၍ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ဥပေဒေရးရာဌာန ခြန္ဆက္ေအာင္ႏွင့္ နန္းစိန္တို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ဥပေဒပညာေပးသင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈကို တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳေစရန္၊ ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းရင္းရင္းႏွီးႏွီး လုပ္ငန္းအတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သိရွိရန္၊ လူ႔ေလာကအတြင္း ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုတရားေသာနည္းျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းတရားစီရင္ေရး မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

နဂါ့ခြန္
Powered by Blogger.