Monday, January 9, 2017

တတိယေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္၊ တနလာၤေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)အခိ်န္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ တတိယေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပေၾကာင္းသိရွိ္ရပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၃၅) ဦးရွိသည့္အနက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ (၁၁၃) ဦးတက္ေရာက္ၿပီး တက္ေရာက္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ထက္၀က္သည့္အတြက္ အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္း၊ တတိယေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ ေမးျမန္းလာသည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၀)ခု ရွိေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမွ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ခ်ယ္ရီခမ္း

Powered by Blogger.