Monday, January 9, 2017

ေက်ာကၠခ်ားလူငယ္ႏွင့္ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွစည္းရုံးေရးဌာန၊ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနတို႔ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾက

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္၊စံဖူးေက်းရြာအုပ္စု၊ေက်ာကၠခ်ားရြာ၌ေက်ာကၠခ်ားရြာလူငယ္မ်ားႏွင့္ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊စည္းရုံးေရးဌာန၊ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနတို႔သည္၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ(၇)ေန႔ညတြင္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊အမ်ိဳးသားအေရးတို႔အေၾကာင္းအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး၊လူငယ္အခ်င္းခ်င္းအျမင္ဖလွယ္ေရး၊ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရွိဌာနအလုိက္အစဥ္မျပတ္လူထုအသိပညာေပးေရးႏွင့္လူထုအျမင္ရယူေရးတုိ႔ေၾကာင့္ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံၾကရျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ထိုေတြ႔ဆုံမႈတြင္ေက်ာကၠခ်ားလူငယ္ႏွင့္တကြေဒသခံမ်ားမွလူ(၁၀၀)ဦးေက်ာ္၊ပိီတိဆရာကြန္ယက္မွ (၁၁)ဦး၊ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွ (၂)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီးပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊စည္းရုံးေရးဌာနမွတာဝန္ခံနန္းခမ္းဗြာသည္ဌာန၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပခဲ့ၿပီးစည္းရုံးေရးပညာအေၾကာင္းေဆြးေႏြးရွင္းျပကာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနမွခြန္လွစိုးသည္လူငယ္မ်ားသိသင့္ေသာ “ေျပာင္းလဲျခင္း” “Change”အေၾကာင္းအသိပညာေပးတင္ျပေဆြးေႏြးေပးသြားခဲ့သည္။ အဆိုပါညေတြ႕ဆုံမႈတြင္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမွပင္ပန္းလာေသာလူငယ္မ်ားႏွင့္တကြေဒသခံမ်ားအပန္းေျဖႏိႈင္ရန္အလို႔ငွာသီခ်င္းသီဆိုေဖ်ာ္ေျဖျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကိုပါထည့္သြင္းခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ခြန္ဖုံထံယံဟိတ္

Powered by Blogger.