Saturday, January 21, 2017

ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဒသဦးစီးဥကၠ႒ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္အဖြဲ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမာ်းကုိ လွည့္လည္ၾကည္႐ႈၿပီး ပဆ်ားႀကိဳးေက်းရြာရွိ ေဒသခံလူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၁) ရက္
၂၀.၁.၂၀၁၇ ရက္ေန႔၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားသံေက်းရြာအုပ္စု၊ ပဆ်ားႀကိဳးေက်းရြာတြင္ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၿပီး ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ေရွးဦးစြာ ပဆ်ားႀကိဳးေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ထံမွ ငါးပါးသီလႏွင့္ ၾသ၀ါဒမ်ားခံၿပီးေနာက္ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးခြန္ခၽြန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ခြန္ေမာင္ပယ္၊ PNA-အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႕စစ္ဌာေန တြဲဖက္ကြပ္ကြဲေရးမွဴး(၂) ဦးခြန္လွေမာင္၊ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ဦးခြန္စံလြင္တုိ႔မွ ညီညြတ္ရာ ညီညြတ္ေၾကာင္းမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းသာကြဲမည္ ေသြးမကြဲဖုိ႔ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားသံေက်းရြာအုပ္စုရွိ ပဆ်ားႀကိဳး အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ဆရာ/မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားေတြ႕ဆုံခဲ့ရာ အသစ္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ (၆၀×၃၀)ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အားလွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး အသစ္ေဖာက္လုပ္ေနသာ လုံးဒါ-ပဆ်ားႀကိဳး ၁.၄ မုိင္ ကတၱရာလမ္းႏွင့္ နားသံေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အသစ္ေဖာက္လုပ္ ၿပီးေသာ ေျမသားလမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းမ်ား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

နယ္;ကူ- ခြန္ဗီး

Powered by Blogger.