Tuesday, January 10, 2017

လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳမူလတန္းဆရာအတတ္ပညာသင္တန္း(PPTT) အမွတ္စဥ္ (၄/၁၇) သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁) ရက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳမူလတန္းဆရာအတတ္ပညာသင္တန္း(PPTT) အမွတ္စဥ္(၄/၁၇) သင္တန္းကို ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၂) ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ေအာက္ပါသင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။








PNO Media
Powered by Blogger.