Monday, January 16, 2017

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ Teacher Mentoring ႏွင့္ School Cluster Support Program လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အသိေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၇) ရက္
ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ Teacher Mentoring ႏွင့္ School Cluster Support Program လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အသိေပးေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကုိ 16.1.2017 (တနလာၤေန႔) နံက္(9.00)အခ်ိန္တြင္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕၊ အ ထ က (၁)ေက်ာင္းအတြင္ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါအခမ္းအနားကုိ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးနန္းတင့္ တတ္ေရာက္ခဲ့ျပီး၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး(တြဲဖက္တာ၀န္) လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ေငြ မွ အဖြင့္အမွာ စကားေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။

အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ပညာေရး၀န္းႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ၂၀၁၆/၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအုပ္စုလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ဟူ၍ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ Teacher Mentoring ႏွင့္ School Cluster Support Program အား ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ပညာေရး၀န္းႀကီးဌာနမွ အေျခခံပညာေရးက႑မွ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ အေျခခံေက်ာင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ သင္ၾကား/သင္ယူမႈမ်ား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ဘ႑အရင္းအႏွီးမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသည့္ အစီအစဥ္ ကုိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅-ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇-ပညာသင္ႏွစ္ အထိ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း (46461)ေက်ာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္းပညားေရးေက်ာင္းေပါင္း(1533)ေက်ာင္း၊ ပညာသင္ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(55)ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း(156850) ဦးကုိ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္ အသိသိရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာအတတ္ပညာ လက္မွတ္မရရွိေသးေသာ/လုပ္သက္ႏုေသာဆရာ/မမ်ား၏ ဆရာ့အတတ္ပညာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ပညာေရးက႑တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတတ္ေစရန္အတြက္ ၿမိဳ႕၊အုပ္စု၊ ေက်းရြာမ်ားမွ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္သုိ႔ တုိးတက္ေအာင္ သင္ၾကား ျပသေပးလုိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးမုိးဇင္ေအာင္မွ Teacher Mentoring ႏွင့္ School Cluster Support Program -အစီအစဥ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ Teacher Mentoring ႏွင့္ School Cluster Support Program မွ စီမံကိန္းအရာရွိ ေဒၚခင္မ်ဳိး (Save The Children) မွလည္း စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

နန္းဗြာအစ္ (ဟိုပံုး)

Powered by Blogger.