Thursday, February 9, 2017

ျဖစ္ရိုးအစ ပအိုဝ္းတို႔ဘဝ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၀) ရက္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ  ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မူလေဒသရင္းမွာ တရုတ္အေနာက္ပိုင္း မြန္ဂိုကုန္းျမင့္ေဒသျဖစ္သည္။ ထိုမြန္ဂိုကုန္းျမင့္ေဒသတြင္ အေနၾကာလာေသာအခါ လူဦးေရတျဖည္းျဖည္းတိုးလာၿပီး ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာေဒသမ်ားကို ရွာေဖြ၍ ေျပာင္းေရြ႕ၾက၏။ ထိုသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ၾကရာ သံလြင္ျမစ္ေခ်ာင္း၊ မဲေခါင္ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ျဗဟၼပုတၱရျမစ္ေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္သူ(ေခၚ)ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ တရုတ္ကုန္း ျမင့္ဘက္မွ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ေတာင္ဘက္အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းေရြ႕လာၾက သည္။
၆ရာစုေလာက္တြင္ ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္ေတာင္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ယခုေခတ္ကရင္နီေတာင္တန္းေဒသမ်ား တစ္ဝိုက္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းျပဳၾကေလသည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အစုစုကြဲလြဲ၍ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကပုံရေလသည္။ မူလက ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကရင္နီေတာင္တန္းေဒသ၊ သံလြင္ခရိုင္ႏွင့္ ပဲခူးရုိးမေတာင္မ်ားတစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္ၾကဟန္ရွိ၏။ ပအိုဝ္း(ေခၚ)ေတာင္သူလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ သထုံခရိုင္အတြင္း၌ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။
ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ပုဂံေခတ္ကပင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ခဲ့သည္ ဟု သိႏိုင္ေပသည္။ ပုဂံေက်ာက္စာမ်ားတြင္လည္း “ေတာင္သူ”လူမ်ိဳးတို႔သည္ ပုဂံေခတ္ကပင္ သီးျခားရွိခဲ့ သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။
သုဝဏၰဘူမိေဒသတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မြန္တိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာဆက္ဆံ ေနထိုင္ ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုေလသည္။ ဦးစံဝင္း (သမုိင္းသုေတသန) ေရးသားေသာ “သုဝဏၰဘူမိသုေတသန” စာအုပ္တြင္ မႏုဟာမင္းသည္ ဥဒိႏၷရာဇာ၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္။
ပအိုဝ္း(ေတာင္သူ)တို႔၏ မူလဇာတိသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း သထုံခရိုင္ျဖစ္၏။ ပအိုဝ္းတို႔၏ ဒ႑ာရီအရဆိုေသာ္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ နဂါးႏွင့္ဝိဇၨာမ်ိဳးမွ ဆင္းသက္ခဲ့သည္ဟုဆို၏။ ျမတ္စြာဘုရား မပြင့္မီက ယခုသထုံျမသပိတ္ေတာင္ေျခတြင္ ရဟႏၱာတို႔သတင္းသုံးလ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုေဒသအနီးတြင္ ေရအိုင္ရွိရာနဂါးတို႔စံေပ်ာ္ၾကသည္။ နဂါးမင္းသမီးသည္ လူေယာင္ေဆာင္၍ ရဟႏၱာတို႔အားဖူးေျမႇာ္ၿပီး နဂါးျပည္ကို ျပန္မည့္ဆဲဆဲ ဝိဇၨာပ်ိဳတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕မိ၍ ဝိဇၨာပ်ိဳႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္သြယ္ရာ ဥႀကီးႏွစ္လုံးကိုရခဲ့ သည္။ ထိုဥႀကီးႏွစ္လုံးကို ရေသ့တစ္ပါးထံအပ္ႏွံၿပီး နဂါးမင္းသမီးသည္ နဂါးျပည္သို႔ ျပန္ေလသည္။ ရေသ့ႀကီးၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ဥႀကီးႏွစ္လုံးမွ လူသားေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ မိန္းက ေလးတစ္ေယာက္ဖြားျမင္လာၾကသည္။ ရေသ့ႀကီးေကြ်းေမြးျပဳစုခဲ့ရာ ႀကီးျပင္းလာေသာအခါ သုဝဏၰဘူမိ တြင္ အုပ္စိုးေသာ မင္းဆက္ျဖစ္လာေလသည္။ ယင္းမင္းဆက္တို႔မွ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ပအိုဝ္းတို႔သည္ သထုံခရိုင္ကို “သထုံႀကီး” ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ “ဆီဆိုင္”ကို “သထုံေလး” ဟုေခၚဆိုၾက သည္။ ယင္းေနရာႏွစ္ခုတို႔တြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားစြာ ေနထိုင္လ်က္ရွိေနၾကသည္။
အထက္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားႏွင့္ မြန္တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ေအာက္ျမန္မာ ျပည္တြင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေရာယွက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။ ယေန႔တိုင္ေအာင္ပင္ ပအိုဝ္း တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မြန္လူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ အခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးခ်စ္ ၾကည္စြာ ဆက္ဆံေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေပသည္။
သထုံတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ အခ်ိန္မွာ ဘီစီ ၉ရာစု ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ဖြယ္ရာရွိသည္။ သထုံတြင္ အတည္တက်ေနထိုင္ၿပီး သထုံျပည္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ဟန္တူေလသည္။ သုဝဏၰဘူမိတြင္ သာသနာထြန္းကားစဥ္ ထင္ရွားသေသာ ပအိုဝ္းမင္းဆက္မွာ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄ခုႏွစ္တြင္ နန္းတက္ေသာ သူရိယစႏၵာမင္းျဖစ္ေလသည္။ သူရိယစႏၵာမင္းသည္ သုဝဏၰသထုံျပည္တြင္ ေရႊစာရံေစတီ ေတာ္ကို တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့၏။
သုဝဏၰဘူမိတိုင္းအပါအဝင္ သထုံျပည္တြင္ ေရွးမင္းဆက္ေပါင္း ၁၅၈ အနက္ ၁၄၇ မင္းဆက္ကား ပအိုဝ္းမင္းဆက္ျဖစ္ၿပီး က်န္မင္းဆက္မ်ားမွာ ပအိုဝ္းမြန္မင္းမ်ားျဖစ္သည္။ စာေပပုရပိုက္မ်ားအရ ပအိုဝ္းမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ေသာ သထုံျပည္ကို အုပ္စိုးေသာ မႏုဟာမင္းလက္ထက္၌ ဗုဒၶသာသနာအေရာင္ အေတာ္ပင္ ထြန္းေျပာင္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုမႏုဟာမင္းမွာ ပအိုဝ္းမင္းဆက္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ သထုံျပည္တြင္ ဗုဒၶ၏ ပရိယတၱိ၊ ပိဋိကတ္သုံးပုံရွိေၾကာင္း ရွင္အရဟံမွတစ္ဆင့္ ပုဂံျပည့္ရွင္ အေနာ္ရထာမင္း ၾကားသိေတာ္မူသျဖင့္ ပုဂံျပည္တြင္လည္း ႆသနာအစစ္အမွန္ေရာင္ဝါထြန္းလင္းေစလိုေသာေၾကာင့္ လူလႊတ္၍ ပိဋိကတ္သုံးပုံကို ပင့္ေဆာင္ေစရာ မႏုဟာမင္းက ျငင္းဆန္သျဖင့္ သထုံျပည္သို႔ စစ္ခ်ီတိုက္ခိုက္ ေတာ္မူသည္။
သာသနာသကၠရာဇ္ ၁၆၀၁ ခု၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္၏ ၄၁၉ ခုတြင္ အေနာ္ရထာမင္းသည္ သထုံျပည္ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေအာင္ႏိုင္ေတာ္မူၿပီး မႏုဟာမင္းကို ေပါကၠံရာမ ပုဂံျပည္သို႔ ေခၚေဆာင္သြား၏။ ပိဋိကတ္သုံးပုံႏွင့္ က်မ္းဂန္တတ္ဆရာေတာ္မ်ား၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားမက်န္ ပုဂံျပည္သို႔ ယူေဆာင္ခဲ့ေလ၏။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သထုံျပည္ႀကီးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူကင္းမဲ့လ်က္ သထုံုျပည္တြင္ေနထိုင္ေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္း သားတို႔သည္ မိမိတို႔ အႏွစ္ႏွစ္အလလေနထိုင္ခဲ့ေသာ ထီးနန္းလည္းက်ဆုံးၿပီး သာသနာလည္းကြယ္ေပ်ာက္ ကာ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္သြားသည္ဟုဆိုလ်က္ သထုံျပည္မွ အုပ္စုကိုးစုခြဲ၍ စြန္႔ခြာထြက္လာၾကသည္။
ပအိုဝ္းတိုင္းရင္သားတို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ပုဂံေခတ္လယ္ေလာက္တြင္ ဝင္ေရာက္ေန ထိုင္ခဲ့ဟန္တူေလသည္။ ယခုအခါ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆုံး ေနထိုင္လ်က္ရွိ ပါသည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ ေနထိုင္ဆက္ဆံလ်က္ရွိေန၏။
သထုံေလး (ေခၚ) ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕ကို ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတည္ေထာင္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆီဆိုင္ေစာ္ဘြား စပ္ခြန္ၾကည္၏ မွတ္တမ္းမွ သထုံပ်က္ဆီးေသာအခါ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မႏုဟာမင္း၏ ေျမးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ခြန္ေမာင္ႏိုင္ႏွင့္ခြန္ေမာင္သာ ညီအစ္ကိုတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္သို႔တက္လာ၏။ ယခုအခါ ပအုိဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀၀-ေက်ာ္ေပၿပီ။ အစ္ကိုျဖစ္သူ ခြန္ေမာင္သာသည္ သကၠရာဇ္ ၄၈၂တြင္ “လြယ္ပြတ္”ရြာကို တည္၏။ ခြန္ေမာင္သာသည္ သထုံျပည္မွယူလာသည့္ ေရတစ္မႈတ္ႏွင့္ ျပာတစ္ဆုပ္ကို “လြယ္ပြတ္”ရြာတြင္ ဌာပနာၿပီး သထုံေလး (ေခၚ) ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ သထုံေလး (ေခၚ) ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အႀကီးအကဲမ်ား ၁၂ ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။
အေနာ္ရထာမင္းသည္ သထုံျပည္ကို သိမ္းပိုက္ေအာင္ျမင္ၿပီး သထုံျပည့္ရွင္မႏူဟာမင္းႏွင့္အတူ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္မ်ား၊ မႈးမတ္မ်ားႏွင့္ သထုံျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ေပါကၠံျပည္သုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ သထုံသည္ ေပါကၠံျပည္ႏွင့္ ေတာင္ေျမာက္လားရာရွိသျဖင့္ ေတာင္အရပ္မွ သထုံျပည္သူျပည္သား မ်ားကို ေတာင္သူ၊ ေတာင္သားမ်ားဟု ေခၚေဝၚလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ “ေတာင္သူ” အမည္နာမအျဖစ္ ေခၚေဝၚျခင္းခံခဲ့ရေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ အစျပဳၿပီး “ေတာင္သူ” လူမ်ိဳးျဖစ္လာရေတာ့ သည္။ မည္သုိ႔ေစကာမူ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအလိုက္ ေရွးေဟာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံကာ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကေလးမ်ားကို ထူေထာင္ၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ေတာင္သူ (ေခၚ) ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတုိ႔သည္ အမ်ားစုအားျဖင့္ ေတာေတာင္မ်ား တြင္ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕စြာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳၾကေသာေၾကာင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားကို “ေတာင္သူ”ဟုတစ္ဖန္ ထပ္မံေခၚခဲ့ျခင္းလည္း ရွိခဲ့သည္။
ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္ ျမန္မာျပည္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး  တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ား သီးျခားရွိေန ေပသည္။ ယခုအခါ “ေတာင္သူ” ဟူေသာ အမည္နာမ တျဖည္းျဖည္းပေပ်ာက္ၿပီး “ပအိုဝ္း” ဟူ၍ အသိမ်ား ၾကေလသည္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔ကို အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားက တျဖည္းျဖည္းအသိမ်ားလာ၏။ “ပအိုဝ္း”ဟူ၍ သိလာၾကေသာ္လည္း “ပအူ၊ ပအို၊ ပအို႔၊ ပအိုဝ့္၊ ပအိုဝ္း”စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသားေခၚေဝၚေနၾကေပသည္။ သို႔ရာတြင္ “ပအို” ႏွင့္ “ပအိုး”အသံႏွစ္မ်ိဳး၏ ၾကားအသံသည္ တိက်မွန္ကန္ ဌာန္ကရိုဏ္းက်ေပသည္။ တိက်မွန္ကန္ေသခ်ာေသာ ပအိုဝ္းအေရးအသား မွာ မေရမရာမေသမခ်ာ ျဖစ္ေနေပေသး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံ ပအိုဝ္း ယဥ္ေက်းမႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕က “ပအိုဝ္း” ဟူေသာ ေဝါဟာရကိုသာ ေရးသားေခၚေဝၚၾကရန္ အသိမွတ္ျပဳ၍ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ၾကေလသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔ကလည္း “ပအိုဝ္း” ဟု ေခၚေဝၚေရးသားျခင္းကို သာ ႏွစ္သက္ၾကေလသည္။


ကိုးကားခ်က္ -     ျပည္ေထာင္စုထဲကပအိုဝ္း
- (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ယဥ္ေက်းမႈမဂၢဇင္း  (ခြန္မဟာႏြယ္- ဗုဒၶတကၠသိုလ္၊မႏၱေလး)

မိြဳးပိုမူ -     စႏၱာခမ္း (ပင္ေလာင္း)

Powered by Blogger.