Monday, February 27, 2017

သတိဟူသည္ ပိုသည္မရွိ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၈) ရက္

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုညီခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁-ရာစု ပင္လံုညီလာခံ) နီးစပ္လာသကဲ့သို႔ ေအးျမေသာ ႏွင္းစက္ကေလးမ်ားလည္း ေဆာင္းရာသီကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး အပူရွိန္ျမင့္ေသာ ေႏြရာသီကို ျဖတ္သန္းရေလၿပီ။ ေဆာင္းတြင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူေတြက ေအးျမျခင္းအရသာကို လက္မလႊတ္ခ်င္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲေနေသာ နိယာမတရားႀကီးကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ၾက။ ထ႔ိုအတူ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ မနက္ျဖန္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လူသားအားလံုး ကံစမ္းၿပီး လိုက္ပါစီးေမ်ာ ေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ေခတ္စနစ္ဆိုုးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ယခု လက္ရွိတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွ အမ်ားျပည္သူ ေမွ်ာ္မွန္းေတာင္းတေနေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ အားအင္ယူေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ားက ကိုယ္စီအလုပ္ရႈပ္ေနၾက၏။

မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း ထိုအေျပာင္းအလဲထဲတြင္ မိမိတို႔ လူမ်ိဳးႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္  စိတ္အားထက္သန္စြာ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံ့ေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကုိလည္း ပအို၀္းကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပံုးၿမိဳ႕တြင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ရရွိလာေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  မိမိတို႔၏ သေဘာထားစုစည္းခ်က္ အေျခခံမူမ်ားကို လာမည့္ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁-ရာစု ပင္လံုညီလာခံ)တြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္တြင္ တည္ေထာင္မည့္  ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ မိမိတို႔ပအို၀္း လူမ်ိဳးမ်ား အိပ္မက္ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္သစ္ေပၚထြန္းခြင့္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတေနမိမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူဟူေသာ သတၱ၀ါသည္ အတၱႏွင့္မကင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္လည္း ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသား၊ ကိုယ္ပိုင္စရိုက္ႏွင့္ ေနထိုင္လိုသည္မွာ မဆန္းလွေပ။ ထိုအိပ္မက္ကို ဆက္မက္ရန္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံ့ေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးရလဒ္က တြန္းအားေပး ေနသည္ဟု ခံစားရပါသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ အႏွစ္၂၀တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ေက်ာ္ႏိုင္ရမည္” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားပါသည္။ ဤသည္မွာ အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တဟုန္ထိုးလုပ္ေဆာင္ေတာ့မည့္ အေျခအေနရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေတာင္းတေနေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ မဆန္းလွေပ။

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ သေဘာတရားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သံုးရပ္ကို တစ္ေနရာ တည္းတြင္သာ စုပံုမထားပဲ Constituent Units ေခၚ ေဒသႏၱရမ်ား(ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး)မ်ားမွ မိမိတာ၀န္ယူႏိုင္သည့္ မိမိေဒသအေရးမ်ားကို မိမိတို႔ဘာသာ မိမိတို႔တာ၀န္ယူေစၿပီး မိမိတို႔ဘာသာ မိမိတို႔ တာ၀န္မယူႏိုင္ေသာ တစ္တိုင္းျပည္လံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အပိုင္းမ်ားကို စုေပါင္းေနရာ(ဗဟို)ကို အပ္ႏွင္းကာ အညီအမွ်ခြဲေ၀ျခင္းကို ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ တည္ေထာင္မည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးသာ စစ္မွန္မည္ဆိုပါက အျခားတိုင္းရင္းသားနည္းတူ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္း မိမိတို႔ႏွင့္ထိုက္တန္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို မလြဲဧကန္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
 
သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံရးေလာကတြင္ ကြ်န္ပ္တို႔ မျမင္ႏိုင္ေသာ အလွည့္အေျပာင္း၊ အခ်ိဳးအေကြ႔မ်ား မ်ားလြန္းလွ၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရးသည္ သူသူငါငါ ေျပာေနၾကအတိုင္း “ညစ္ပတ္သည့္” သေဘာရွိ၏။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရလိုက္ေသာအရာ တစ္ခုအေပၚ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေပးဆပ္ရျခင္းသည္ ရရွိမႈႏွင့္မမွ်ေအာင္ ျဖစ္ေနတတ္၏။ တစ္ဖက္တြင္လည္း “အစားမေတာ္ တစ္လုတ္၊ အသြားမေတာ္ တစ္လွမ္း” ဟူေသာ ဆိုးရိုးစကားသည္ ကြ်ႏု္တို႔ကို အစစအရာရာ ဆင္ျခင္ႏိုင္ေအာင္ သတိေပးေန၏။  ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာလမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအေနႏွင့္ မိမိတို႔ လိုခ်င္ေသာအရာ၊ ျဖစ္ခ်င္သည့္ဆႏၵကို ခ်င့္ခ်ိန္၍ လိမၼာပါးနပ္စြာ လုိက္ပါတတ္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္သို႔ မေရာက္ရွိေသးဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ တံခါး၀တြင္သာ ရွိေနပါေသးသည္။ ထိုသို႔ အနည္မထိုင္ေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယခုလက္ရွိ အေျခအေနတြင္ မိမိတို႔၏ အမွန္တရားသည္ အရာမေရာက္ဘဲ သူတစ္ပါးအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနတတ္၏။ အမွန္တရားကို အခ်ိန္အခါႏွင့္ တိုင္းတာရမည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ “စိတ္ရွည္သီးခံျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္” ဟု ပညာရွင္ Bill Gate က ဆိုထားဖူးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ လိုခ်င္ေသာ ပန္းတိုင္မေရာက္ေသးသေရြ႕ လက္ရွိတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို နားမလည္ေသာသူတို႔၏ ေ၀ဖန္သံမ်ားကို ဥေပကၡာျပဳၿပီး မိမိတို႔၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဆႏၵမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္တတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔၏ မႏုဟာမင္းႀကီးသည္ စိတ္ဆႏၵကို မထိန္းခ်ဳပ္ဘဲ ေဒါသတရားေရွ႕တန္းတင္၍ သတိမမူခဲ့မႈေၾကာင့္ မိမိတိို႔၏ သု၀ဏၰသထံုျပည္ႀကီးလည္း ၿပိဳလဲခဲ့ၿပီး မိမိတို႔လူမ်ိဳးသည္လည္း စနစ္ဆိုးႀကီးမ်ားကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္လြန္းလွ်င္ အမွားမ်ား ပါတတ္သည္ကို ကြ်န္ပ္တို႔အတြက္ သင္ခန္းစာေကာင္းေကာင္းေပး ေနပါသည္။  အရာရာ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေလာကႀကီးထဲတြင္ မည့္သည္အရာကိုမွ် ပံုအပ္ၿပီး မယံုၾကည္သင့္ေပ။ “ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ပိုေကာင္း၏” ဟူေသာ သတိေပးစကားကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ မေမ့အပ္။ မိမိတို႔ ပအို၀္းေဒသသည္ ယခုလက္ရွိတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေနသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း မနက္ျဖန္၊ တဘက္ခါတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဘာျဖစ္လာမည္ မသိေခ်။ အကယ္၍ မၿငိမ္သက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးအတြက္ ကာကြယ္ရန္ ျပည့္၀ေသာ လံုၿခံဳမႈရိွမရွိကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ ဘ၀ေပးဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ မၿငိမ္သက္မႈကို မုန္းတီးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ျမတ္ႏိုးေသာလူမ်ိဳးပီပီ ေမတၱာတရား၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ေစတနာတရားမ်ားကို အရင္းခံေပးဆပ္ကာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တတ္ႏိုင္သည့္က႑တြင္ ထမ္းေဆာင္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ရင္းႏွီးၿပီး ရရွိလာေသာအက်ဳိးတရားမ်ားကို မိမိတို႔၏ မဆင္မျခင္ သတိမမူမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္။

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၂၁-ရာစု ပင္လံုညီလာခံ၏ ေက်းဇူးျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္တည္လာေသာ ပအို၀္းအသင္းအဖြဲ႔ေပါင္းစံုတို႔က ပအို၀္းအေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ တစ္စုတစ္စည္း ေရာက္လာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုတြင္ မတူညီသည့္ အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚမ်ားရွိေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုမတူကြဲျပားမႈကို အေျခခံ၍ မိမိတို႔လူမ်ိဳးႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္အေျခခံမူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ မတူကြဲးျပားမႈကို လက္ခံႏိုင္ျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္၏ သေဘာတရားပင္ မဟုတ္ေလာ။ ႏိုင္ငံေရးေလာက၌ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အမွန္တရားကို ၾကြားဖို႔မလို လုပ္တတ္ဖို႔သာ အဓိကျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ အခါသည္ မိမိတို႔၏ ေဘးနားတြင္ သတိတရားကို အၿမဲေဆာင္ထားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျမင္မိပါသည္။

မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္အရာမ်ားကို မိမိတို႔လူမ်ိဳးအားလံုး သိေနၾကသကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္လည္း သိေနလိမ့္မည္္။ ျမတ္စြာဘုရားလည္း သိေန၏။ ထိုအမွန္တရားကို မည္သည့္အရာႏွင့္မွ် ဖုံုးကြယ္၍ မရေပ။ သို႔ေသာ္လည္း မည့္သည္အရာမွ် အလကားမရေသာ လူ႔ေလာကႀကီးထဲတြင္ တစ္ခုခုကို လိုခ်င္လွ်င္ တစ္ခုခုကို ေပးဆပ္ရသည့္ သေဘာရွိသည္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သတိထားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း “ စကားတတ္တိုင္း မေျပာပါနဲ႔၊ ဥစၥာရွိတိုင္း မၾကြားပါနဲ႔၊ အႏၱာရာယ္ရွိတတ္လို႔ပါ” ဟု ဆရာေတာ္တစ္ပါးထံမွ သတိမူ ဆင္ျခင္ဖြယ္ မွတ္သားခဲ့ဖူးပါသည္။

သတိဟူသည္ ပိုသည္မရွိ။ သတိတရားျဖင့္ အလုပ္လုပ္သူသည္ အမွားကင္းသကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ဆီသို႔လည္း ေခ်ာေမြ႔စြာေရာက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သတိတရားျဖင့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးအတြက္ ထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္ အေျပာကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေလ်ာ့ၿပီး အလုပ္ႏွင့္မ်ားမ်ားသက္ေသျပသြားႏိုင္လွ်င္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၏ အိပ္မက္ကို မလြဲမေသြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ပအို၀္းလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ ပအို၀္းမိဘျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို တိုက္တြန္းႏိူးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;
Powered by Blogger.