Monday, March 27, 2017

မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္္၊ မတ္လ (၂၇) ရက္


ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ အထူးေဒသ(၆)၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္ စေငါေက်းရြာအုပ္စု၊ စေငါေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ JAMAHA အဖြဲ႕၀င္ အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ Mr. KEI MATSUURA, MITAKE Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္( ၄၀×၃၀×၁၅)ကုိ ပညာေရးဌာနသုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ပြဲ က်င္းခဲ့ပါသည္။
အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ JAMAHA အဖြဲ႕၀င္အလွဴရွင္မ်ားေသာ Mr. KEI MATSUURA,    MITAKE Co.,Ltdမွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လစ္ေပးကာ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ပညာေရးမွဴး ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ေက်းရြာႏွင့္ အလွဴရွင္တုိ႔ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ပညာေရးဌာနသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ရာ JAMAHA အလွဴရွင္အဖြဲ႕မွ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အတြက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ အလွဴရွင္တုိ႔၏ မြန္ျမတ္လွစြာေသာ ေစတနာသဒၵါတရားကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအေနျဖင့္ စေငါ အ.ထ.က(ခြဲ) ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ တုိင္းရင္းသားအကမ်ားျဖင့္ ေဖာ္က်ဴးကျပခဲ့ၿပီး ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား(၂၀၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

နယ္;ကူ - ခြန္ဗီး

Powered by Blogger.