Tuesday, April 11, 2017

ေဒသဦးစီးဥကၠဌ ျဖားခြန္စံလြင္က (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔သုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား

 ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၁) ရက္ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ျဖားခြန္စံလြင္က ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၀)ရက္၊ ပအိုု၀္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေက်ာ့ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရျဖဴရြာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔သို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔သို႔ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္သက္လြင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ျဖားခြန္စံလြင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ကယန္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ခြန္းေအးေမာင္ႏွင့္ ကယန္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔ ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ကယန္းအမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးရွာမူေအးလာတို႔က အသီးသီး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔၌ ေဒသဦးစီးဥကၠဌ ျဖားခြန္စံလြင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဒီကေန႔သည္ ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ေန႔တစ္ေန႔ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သမိုင္းေၾကာင္းအရ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ကတည္းက ျမန္္မာ့လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို အေျခခံေသာ တိုက္ခတ္မႈမ်ားမွတစ္္ဆင့္ ခါးသီးေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡမ်ား ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေနာက္က်ခဲ့ရသည္ကို ျပန္လည္သင္ခန္းစာယူၿပီး ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္း ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားအားလံုး အတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ရန္ လက္တြဲေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ စြာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတခဲ့ၾကသည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကည္ေပးႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ(၂၁)ရာစု ပင္လံုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း။ ။
ထို႔ျပင္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွးရႈၿပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေစမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀အဆင့္အတန္းတိုးတက္ျမင့္မားေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈေပၚ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ ပါ၀င္ကူညီ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ပအို၀္းကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာစကားေပါင္းစံု၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ေပါင္းစံု၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေပါင္းစံုတုိ႔ျဖင့္ တည္ရွိေနၿပီး ပအို၀္းကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ မိမိတို႔ညီေနာင္ ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ(၅၀၀၀)၀န္းက်င္း ေနထိုင္လ်က္ရွိကာ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္း(၁၈)မ်ိဳးအနက္ ပဥၥမအမ်ားဆံုး လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၂)၊ ပုဒ္မ-၅၆အရ ဟိုပံုး၊ ဆီဆိုင္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ပအို၀္းကိုယ့္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြ ပူးေပါင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတစ္ခုအျဖစ္ မိမိတို႔ မွတ္ယူထားပါေၾကာင္း။ ။
မိမိတို႔ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူေနေသာ ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ ေဒသတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအားလံုး၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးစသည့္ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေတာေရာၿမိဳ႕ပါမက်န္ တေျပးညီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို မိမိတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစလိုေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးစုတစ္စုႏွင့္တစ္စု ေအးအတူ ပူအမွ် စည္းစည္းလံုးလံုးႏွင့္ လက္တြဲေနထိုင္ ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေနထိုင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို အရင္းခံကာ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ဟူေသာ ဒို႔တာ၀န္အေရး(၃)ပါးႏွင့္အညီ ျပဳမူေနထိုင္ေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္း အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ကယန္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတင္ျပျခင္း၊ ကယန္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ ရိုးရာပုေလြမႈတ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း၊ ဘာသာေရးမဟာဘြဲ႔ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႔ရရွိသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ဂုဏ္ထူးပါသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆး တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနသူမ်ား၊ အားကစားထူးခြ်န္သူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာသံုး ကယန္း (Fonts) တီထြင္သူမ်ား၊ ကယန္းအဘိဓာန္ျပဳစုသူမ်ားႏွင့္ ကယန္းဓာတ္ပံုပညာရွင္မ်ား အား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကယန္းလူမ်ိဳးတြင္ ကယန္းလထာ၊ ကယန္းကေဒါင္း၊ ကယန္းကငံႏွင့္ ကယန္းခေဒါ့ စသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စု(၄)စု ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႔တြင္ ေနထိုင္ၾကကာ လူဦးေရအားျဖင့္ (၂)သိန္းေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;

Powered by Blogger.