Friday, April 28, 2017

နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း(နတလ) ပင္လံု၌ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ ေက်ာင္းသား/သူသစ္မ်ား လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၈) ရက္

နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း(နတလ) ပင္လံု၌ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ ေက်ာင္းသား/သူသစ္မ်ား ေအာက္ပါပံုစံအတိုင္း လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။PNO (Media)
Powered by Blogger.