Saturday, May 6, 2017

ေခါင္းေဆာင္မႈ(Leadership)သင္တန္း ေအာင္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၇) ရက္ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပါေလာပါကယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္ဆံ -ဆစ္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာန၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ဦးေဆာင္၍ ေခါင္းေဆာင္မႈ(Leadership) သင္တန္းကို ေအာင္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၅)ရက္ေန႔ ညေန(၄း၃၀)အခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းေအာင္ပြဲတြင္ ပထမဦးစြာ လြယ္ဆံဆစ္ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပညာဝရ ထံမွ ငါးပါးသီလခံယူျခင္း၊ သင္တန္းျဖစ္ေျမွာက္ေရး(တာဝန္ခံ)၊ လြယ္ဆံဆစ္ေက်ာင္း ဦးပဥၥင္း ဦးပညာနႏၵထံ ၾသဝါဒခံယူရာ ဦးပညာနႏၵမွ သင္တန္းသားသင္တန္းသူမ်ားကို သင္တန္းမွရရွိလာေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို လက္ေတြ႕ဘဝတြင္အသံုးခ်ၾကရန္၊ သင္တန္းမွ ရရွိလာေသာ သင္တန္းလက္စြဲစာအုပ္မ်ားကို မိမိတုိ႔အိမ္ေရာက္လွ်င္ ဒီတုိင္းပစ္မထားဘဲ ဖြင့္ဖတ္ၾကပါရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ၾကပါရန္ သုိ႔မွသာလွ်င္ အနာဂါတ္မိမိျမင္လိုသည့္ စည္းလံုးမႈရွိေသာ၊ တုိးတက္ေသာ၊ စံျပျဖစ္ေသာလြယ္ဆံဆစ္ကို ျမင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး မိမိတုိ႔ရပ္ရြာတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားလည္း နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် ဆက္လက္ရွာေဖြၾကရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔ေက်းရြာတိုးတက္ေစရန္ အလို႔ငွာ ယခုသင္တန္းမွရရွိလာေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာအႀကံဉာဏ္မ်ားကို ယခုလက္ရွိေက်းရြာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ေက်းရြာသူႀကီးမ်ားကိုဖလွယ္ကာ ဝိုုင္းဝန္းအႀကံေပးၾကပါရန္ တုိက္တြန္းမိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ လြယ္ဆံဆစ္ရြာ ရပ္မိရပ္ဖကိုယ္စား ျဖားခြန္ထီးမွ သင္တန္းသားသင္တန္းသူမ်ားကို အားေပးစကားေျပာၾကားျခင္း၊ သင္တန္းသားအားလံုးကိုယ္စား သင္တန္းသား ခြန္ခြရ်ဴးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္း၊ သင္တန္းသူအားလံုးကိုယ္စား သင္တန္းသူ နန္းေႏွာင္းနန္းမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမွဴးခြန္ေက်ာ္ထြန္းမွ သင္တန္းသားသင္တန္းသူမ်ားကို အနာဂါတ္လြယ္ဆံဆစ္ရြာ သာယာလွပဖို႔၊ ပိုမိုစည္းလံုးဖို႔အတြက္ မည္သို႔မည္ပံုသြားရမည္ကိုညြန္ျပကာ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားသင္တန္းသူမ်ားႏႈတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္က်င္းပရာ သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားသင္တန္းသူမ်ားမွ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓါတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္လာေစရန္အတြက္ “ထြိဳင္ခန္းလဲုင္းနီပအိုဝ္းသီခ်င္း၊ ခြန္ခမ္းေဟာဝ္ရတနာ သီခ်င္းႏွင့္ က်ိဳစာထဲင္းဝင္ေနာသီခ်င္း” မ်ားကို သံၿပိဳင္သီဆုိျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ပအိုဝ္းရိုးရာအကမ်ား ျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖၾကကာ ညေန(၆း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ သင္တန္းေအာင္ပြဲအခမ္းအနားကို ရုတ္သိမ္း ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါသင္တန္းတြင္ လြယ္ဆံဆစ္အေရွ႕ရြာ၊ ေျမာက္ရြာႏွင့္ အေနာက္ရြာမွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ(အခ်ိန္ျပည့္) စုစုေပါင္း(၅၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ယခုဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္းတြင္ (၈)တန္း၊ (၉)တန္းႏွင့္ (၁၀)တန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ပါဝင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုသင္တန္းတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေလ့က်င့္ ပညာေပးေရးဌာန၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕မွ သင္တန္းနည္းျပမ်ားျဖစ္ေသာ ခြန္ေက်ာ္ထြန္း၊ ခြန္ရဲေအာင္၊ ခြန္ေက်ာ္ေခါင္၊ နန္းခမ္းဆြဲႏွင့္ နန္းလွၾကည္တုိ႔က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု သင္တန္းသည္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာန၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္၍ ဖြင့္လွစ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမွာက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ(Leadership) သင္တန္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါသင္တန္းမ်ိဳးကို ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ရန္အစီအစဥ္ရွိပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ေယြးယဲင္
ခမ္းစႏၱာ;ေဟ့,

Powered by Blogger.