Thursday, June 15, 2017

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတြင္ အေကာင္းဆံုးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွာ ပညာေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသဦးစီး ဥကၠဌ ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၅) ရက္
ဒီကေန႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၅)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕၊ ပင္တြန္ေက်းရြာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပင္တြန္အလယ္တန္းေက်ာင္းေဆာင္သစ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ပင္တြန္အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အဆင့္မွ ပင္တြန္အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္သို႔ အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ျဖားခြန္စံလြင္က ဤသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒသဦးစီးဥကၠဌ ျဖားခြန္စံလြင္သည္ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ “ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈထဲမွာ အေကာင္းဆံုးရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈဟာ ပညာေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒါေတြ ေျပာလည္းဆိုရင္ ကြြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာသူေတာင္သား အသက္ ၄၀ကေန ၅၀ႏွစ္အထက္ လူေတြဟာ ပညာကို သင္ၾကားႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္အနာဂတ္ရဲ႕ ခရီးလမ္းတစ္ခုကို ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ေနရာမွာ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဥပမာအေနနဲ႔ စကာၤပူလိုေပါ့၊ မည္သည့္ သယံဇာတမွ်မရွိဘဲ လူငယ္ေတြရဲ႔ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ ပညာေရးရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံမႈ၊ သူတို႔ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ဥပမာေကာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေဒသရွိ လူငယ္ေတြဟာလည္း ေနာင္လာမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္စနစ္သစ္တစ္ခုအေနနဲ႔ သြားမဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ စိတ္တူ၊ ကိုယ္တူ စိတ္၀မ္းမကြဲေအာင္ လုိက္ပါႏိုင္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု အမွာစကားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေဒသဦးစီးဥကၠဌ ျဖားခြန္စံလြင္သည္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္၍ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီး ပညာေရးကို ႏွစ္တို၊ ႏွစ္လတ္၊ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းတို႔ျဖင့္ ပညာေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆ႏွစ္ ရွိခဲ့ၿပီး ပညာေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ အျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ မတူဘဲ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအထိ ေရာက္မွသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးသင္ၾကားႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိမွသာလွ်င္ ေဒသေရာ၊ ျပည္နယ္ေရာ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ပါ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ရပ္ရြာတြင္ ေဒသခံ ဆရာ/မခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဆရာအတတ္သင္ ဒီပလိုမာသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေဒသ ကေလးမ်ား ပညာတတ္မ်ားေအာင္ ေက်ာင္းသားမိဘႏွင့္ ဆရာ/မမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာခဲ့ပါသည္။

ထိုအခမ္းအနားတြင္ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္တင့္က “ပညာေရးဟာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အဓိကအခန္းက႑ကေနျဖစ္ၿပီး ဒီပညာေရးဟာ နုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာ အစိုးရနဲ႕ျပည္သူပူးေပါင္းေသာ စနစ္ျဖစ္တယ္၊ ျပည္သူေတြဆိုတာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ဦးေဆာင္မဲ့သူကို မိမိတို႔ေရြးရြယ္တင္ေျမႇာက္ရတာပါ။ မိမိတို႔ကို ဦးေဆာင္မဲ့သူကို မိ္မိတို႔က ေရြးခ်ယ္ရတဲ့အတြက္ ဘယ္သူကေတာ္တယ္၊ ဘယ္သူကေကာင္းတယ္ဆိုတာ မိမိတုိ႔ပညာတတ္မွ ေရြးခ်ယ္လို႔ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးက႑ဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု တုိုက္တြန္း ေျပာၾကားခ့့ဲသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌျဖားခြန္စံလြင္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္သိန္းေဖ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခြန္သူရေအာင္၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ -အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္PNA ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးျဖားခြန္ျမင့္ေအာင္၊ ျပည္နယ္ပညာေရးညြန္ၾကားေရးမွဴး ကိုယ္စား ဦးစီးအရာရွိ ဦးစိုးတင့္၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္တင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ပင္တြန္အလယ္တန္း ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္မွ ရရွိေသာ ရံပံုေငြ(၃၅၁)သိန္းျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;
Powered by Blogger.