Saturday, June 17, 2017

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း (၂၇.၂၂) ရရွိ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၇) ရက္


ပအို၀္းကိုယ္ပုိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပုံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုသူစုစုေပါင္း (၉၇၀) ဦးရွိၿပီး ၂၀၁၇ - ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၇) ရက္ေန႔ ေအာင္စာရင္းေၾကညာခ်က္အရ ေအာင္ျမင္သူ (၂၆၄) ဦးရွိသည့္အနက္ (၄) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၁) ဦး၊ (၃) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၁) ဦး၊ (၂) ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ (၃) ဦး၊ (၁) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၂၅)  ဦး၊ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းအေနျဖင့္  (၂၇.၂၂ % ) ရရွိပါသည္။

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက ေက်ာင္း (၈) ေက်ာင္းရွိသည့္အနက္ အထက (ေက်ာက္တန္းေက်ာင္း) တြင္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ (၄၅.၄၅%) ရရွိကာ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆံုးရရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ (၂၀.၁၆%) ရရိွထားၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္  ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ (၇.၆%) တိုးတက္လာေၾကာင္းသိရပါသည္။

မ်င္းမိုရ္ခြန္

Powered by Blogger.