Monday, July 17, 2017

ဟုိပုံးၿမိဳ႕တြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးသင္တန္း ဖြင့္လွစ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၁၇) ရက္


ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းတြင္ ကုလသမဂၢဖြံၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ႏွင့္ International Development Law Organization (IDLO) တုိ႔ွ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ၿပီး တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးသင္တန္းကို ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္(၉း၀၀) နာရီတြင္ ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုသင္တန္းသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေဒသအတြင္းရွိ တရာမွ်တမႈႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္၊ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ တန္းဖုိးထားမႈမ်ားကုိ ရရွိေစရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသင္တန္းကုိ ဇူလုိင္လ (၁၇)ရက္မွ (၁၈) ရက္ေန႔ (၂) ရက္တုိင္တုိင္ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကို ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား (၃၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားကို တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အျခား နည္းျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အဓိကထားေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

မ်င္းမိုရ္းခြန္

Powered by Blogger.