Tuesday, August 8, 2017

ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟုိ)မွ က်န္းမာေရးကူညီမႈအသင္းႏွင့္ ရွမ္း/ေတာင္ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပထမအႀကိမ္ ၾကက္ေျခနီႏွင့္ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္းဖြင့္လွစ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီးေဗြကြင္း)တြင္ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (ဗဟုိ)မွ က်န္းမာေရးကူညီမႈအသင္းႏွင့္ ရွမ္း/ေတာင္ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပထမအႀကိမ္ ၾကက္ေျခနီ ႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္းကုိ ၂၀၁၇၊ ၾသဂုတ္(၉)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဤသင္တန္းမွာ ၾသဂုတ္(၉)ရက္မွ (၁၈)ရက္ထိ ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ႀကီး၊ ဟုိပုံး၊ ဆီဆုိင္၊ ေက်ာက္တလုံး၊ ပင္လုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သင္တန္းသား/သူ(၇၂)ဦး တက္ေရာက္ၿပီး ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းေဆးဆရာမ်ားႏွင့္ ရွမ္း/ေတာင္ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕မွ ဆရာ/ဆရာမမ်ား သင္ၾကားေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ကူညီပံ့ပုိးႏုိင္ေအာင္၊ ေဆးရုံ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ကြာေ၀းသည့္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ရုိးရာပြဲမ်ား၊ ေဘာလုံးပြဲမ်ားစသည့္ ပြဲမ်ားတြင္ လုိအပ္သည့္ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ား ကူညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ဤသင္တန္းကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္း ဤလုိသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္မ်ားတြင္ ပုိမုိအဆင့္ျမွင့္သည့္ သင္တန္းမ်ားကုိလည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟုိ) ဒုဥကၠ႒ ျဖားခြန္မင္းေက်ာ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ခြန္ဓဇ

Powered by Blogger.