Wednesday, August 30, 2017

ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ တီးလုံေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆိုင္ေခါင္ေက်းရြာတြင္ အေျခခံအာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသင္တန္းဖြင့္လွစ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ တိလုံေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆိုင္ေခါင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တြင္ AVSI ႏွင့္ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၇ - ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ (၂၉)ရက္မွ (၃၀)ရက္ေန႔ အထိ အေျခခံအာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ(၂)ရက္သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္း တြင္
ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္မွ သင္တန္းနည္းျပမ်ားျဖစ္သည့္ ခြန္ေသာင္းေဖ၊ ခြန္ေစာထီး၊ ခြန္ထြန္းလြင္၊ နန္းခမ္းဗဲ့၊ နန္းခမ္းရီြး ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာခ်ဳပ္ရုံး၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာနမွ သင္တန္းနည္းျပမ်ားျဖစ္သည့္ ခြန္သိန္းစိုးႏွင့္ နန္းခင္ႏြဲ႕တို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သင္တန္းတြင္ ဆိုက္ေခါင္ေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား (၅၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

(၁) အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ခြဲျခားနားလည္သြားေစရန္၊ (၂) အစာအုပ္စုသုံးစုႏွင့္ အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ပါ၀င္ေသာအစားအစာမ်ားကိုသိရိွနားလည္ေစရန္၊ (၃) မိခင္အတြက္ မိခင္ အာဟာရႏွင့္ ေနရာေဒသအလိုက္ စားေသာက္မႈအေလ့အထမ်ားကို သိရိွနားလည္ေစရန္၊ (၄) ေမြးစႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကိုေကြ်းေမြးပုံ (မိခင္ႏို႔တမ်ဳိးတည္းတိုက္ေကြ်းျခင္း)ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာလမ္းညြန္ခ်က္မ်ား ကို သိရိွနားလည္သြားေစရန္၊ (၅) ေမြးစႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကိုေကြ်းေမြးပုံ (ျဖည့္စြက္စာ ေကြ်းျခင္း) ဆိုင္ရာ ႏုိုင္ငံတကာလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို သိရိွ နားလည္သြားေစရန္၊ (၆) ေမြးစႏွင့္အသက္ေျခာက္လမွ ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း ကေလးငယ္မ်ားအားေဒသအလိုက္ ေကြ်းေမြးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားကို သိရိွေစရန္ႏွင့္ (၇) ပိုက္ဆံနည္းနည္းျဖင့္ အာဟာရျပည့္၀ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔၀ယ္ယူခ်က္ျပဳရမည္ကို သိရိွနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးသင္တန္းကိုဖြင့္လွစ္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။

အဆိုပါအေျခခံအာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသင္တန္းပထမရက္တြင္ ၁။ အရြယ္ေရက္ၿပီးသူမ်ား သင္ယူမႈ ဆိုင္ရာ ေၾကာင္လိမ္စက္၀န္း၊ (၂) သင္ယူျခင္းပိရပစ္ႏွင့္ အတူတကြသင္ယူမႈနည္းလမ္း၊ (၃) အာဟာရ ရိွေအာင္ ဂရုစိုဖို႔ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္သလဲ၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ၊ (၄) အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းျပဇယား၊ (၅) အာဟာရႏွင့္အစာအုပ္စုမ်ား၊ ညီညြတ္မွ်တတဲ့ အစာအာဟာရဆိုတာဘာလဲ၊ (၆) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္အာဟာရ စသည္တို႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သင္တန္း ဒုတိယရက္တြင္ (၁) မိခင္ႏို႔တစ္မ်ဳိးထဲတိုက္ေကြ်းျခင္းအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၊ (၂) ၆ လေအာက္ကေလးမ်ားကို ေကြ်းေမြးျပဳစုျခင္း (၃) ၆ လ မွ ၂၃ လအရြယ္ကေလးမ်ားကိုေကြ်းေမြးျပဳစုျခင္း၊ (၄) က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေနအိမ္ပတ္၀န္းက်င္၊ (၅) အာဟာရအတြက္ရက္ေပါင္း၁၀၀၀၊ (၆) အာဟာရဓာတ္မ်ားႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး၊ (၇) ေစ်းကြက္သ႑ာန္တူေလ့က်င့္ခန္း၊ (၇) အခ်က္အျပဳတ္ၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရိွခဲ့ပါသည္။


ခြန္လိုရုဲင္း
လြယ္ေကာင္း

Powered by Blogger.