Monday, September 18, 2017

ယေန႔ေခတ္ပအုိဝ္းလူငယ္မ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္


မိမိတို႔ဘုိးဘြားဆရာသမားမ်ား၏ တစ္ေခတ္တစ္ခါတုန္းက ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေခတ္ကာလအေျခအေနေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ အစိုးရအေျခခံမူလတန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရွိဖို႔ မဆိုထားဘိ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္အုပ္စုလုံးတြင္ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရရွိဖို႔အတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲလုံးပန္းၾကရေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္ စာသင္ေက်ာင္းရွိၿပီး ဆရာ/ဆရာမမ်ားမရွိ အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမရွိ အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္ စာသင္ေက်ာင္းတက္ဖို႔ေနေနသာသာ စားရဖို႔ေသာက္ရဖို႔အတြက္ ထမင္းႏွပ္မမွန္သည့္ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရေလသည္။ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ ဗမာစကားေျပာတတ္သည့္ ရြာသူရြာသားမ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရွိဖို႔ ရွားပါးသလို အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ဖို႔ထက္ မိမိတို႔ကိုယ္ပုိင္တိုင္းရင္းသား စာေပေတာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကို ေနဖူးသူမွ သင္ၾကားရေလသည္။ ရဟန္းသာမေဏ ျဖစ္ခြင့္မရရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသၼီးမ်ားအတြက္ေတာ့ စာေပႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေ၀းသထက္ ေ၀းခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုေခတ္အခါတုန္းက ဗမာစကားေျပာတတ္သူႏွင့္ စာေရးစာဖတ္တတ္သည့္သူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘုန္းႀကီးလူထြက္မ်ားႏွင့္ အေတာ္အသင့္ေငြေၾကးရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထိုင္ႏုိင္ေသာ သူမ်ားသာေတြ႔ရွိရေလသည္။

၁၉၉၁-ခု မတုိင္မီကာလ တိုင္းရင္းသားေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုလုံး ဘြဲ႕ရသူမ်ား ကားေမာင္းတတ္သူမ်ား အျခားဘာသာစကားေျပာတတ္သူမ်ား အလြန္ရွားသျဖင့္ မိမိတို႔အခြင့္အေရးသည္လည္း မ်ားစြာဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။

အထက္က ဆယ္ပုံတစ္ပုံ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေခတ္ဆိုးစနစ္ဆိုး၏ဒါဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ေခတ္ကာလ မည္မွ်ပင္ေျပာင္းလဲေစကာမူ ေဒသခံရြာသူ/သားမ်ားသည္ ရြာသူႀကီးတာ၀န္၊ ရြာေစာင့္တာ၀န္၊ ရြာေဆာ္ၾသတာ၀န္၊ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ တိုးတက္ေရးတာ၀န္၊ သမိုင္းေပးတာ၀န္တို႔ျဖင့္ အစဥ္ကိန္းေအာင္းေလသည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္ၿပီး မိမိတို႔လူမ်ိဳး မိမိတို႔တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မိမိတို႔ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သူ႔ေခတ္ႏွင့္သူ႔ခါ ေက်ပြန္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့ေလသည္။ မိမိတို႔လူမ်ိဳးႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ေရွ႕ေရးကို ေျမာ္ေတြးၿပီး အသက္ကိုပဓာနမထားပဲ ဘ၀တိုက္ပြဲ ေလာကဓံတိုက္ပြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကေလသည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပညာရွိသည့္ သား/သၼီးမ်ား မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားက သမိုင္းမွတ္တမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဟူ၍လည္းေကာင္း တင္စားေခၚေ၀ၚ ဂုဏ္ျပဳၾကေလသည္။

မိမိတို႔မိဘဘိုးဘြားဆရာသမားမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အဆက္ဆက္၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ စာမတတ္သူမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ (အ)သုံးလုံးသင္တန္းလည္းေကာင္း ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးလည္းေကာင္း စာမသင္မေနရဟူ၍၎ လူတိုင္းစာတတ္ေျမာက္ေစရမည္ဟူ၍၎ ႏုိင္ငံေတာ္အစီအမံျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သင္ၾကားၾကရေလၿပီျဖစ္သည္။ ေရွးလူႀကီး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ား ထုိမွ်မကပဲ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ အစိုးရအေျခခံပညာမူလတန္းကစၿပီး အဆင့္ျမွင့္ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားခြင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မ်ားရရွိၾကၿပီး အခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား တုိင္းတစ္ပါးသုိ႔ ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ား ရၾကေလၿပီျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ဘိုးဘြားဆရာသမားမ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ရပ္တြင္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ား ေထာင္ခ်ီၿပီး တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဆင့္ျမွင့္ပညာ သင္ယူေနၾကရသည္ကို ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက ၀မ္းေျမာက္ေနမည္အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ အခ်ိဳ႕ေသာလူငယ္မ်ားသည္ ၀မ္းနည္းဖြယ္လုပ္ရပ္ျဖင့္လည္း ေတြ႔ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ " ေကၽြးေမြးမပ်က္၊ ေဆာင္ရြက္စီမံ၊ ေမြခံထိုက္ေစ၊ လွဴမွ်ေ၀၍၊ ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္ ဤငါးသြယ္က်င့္ဖြယ္သားတို႔သာ" ဆိုသည့္အတိုင္း မိဘဘိုးဘြားဆရာသမားမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို မေထာက္ထား အမ်ိဳး၏ဂုဏ္သိကၡာကို မထိန္းသိမ္းၾကေတာ့ပဲ ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ၾကသည္ကို မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားက ၀မ္းနည္းၾကရသည္။ ဝမ္းစာအေရးပညာရွိသည္ႏွင့္အမွ် ဥစၥာဓနaပါမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ကိုယ့္အမ်ိဳးကို အထင္ေသးအျမင္ေသးၿပီး မိမိမ်ိဳးႏြယ္ကို မေစာင့္ထိန္းၾကေတ့ာပဲ မ်ိဳးေဖာက္မ်ိဳးပ်က္ဘ၀ျဖင့္ ဘ၀ကူးေနၾကသည့္လူငယ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၀မ္းေျမာက္မည့္အစား ေအာ့ႏွလုံးနာက်င္ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားေရးကို သစၥာေဖာက္ေသာသူမ်ား၏ သြားရာလမ္းသည္ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ေပ်ာ္ရြင္မႈမရွိႏုိင္သည္ကို သမိုင္းတြင္မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘြဲ႕ရပညာတတ္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးတစ္ခုတည္းသာ အာရုံစုိက္မေနပဲ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥအဝဝကိုလည္း ေလ့လာသင္ယူလိုုက္စားၿပီး သမုိင္းတြင္ေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ မိမိတို႔တုိင္းျပည္၊ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိတို႔ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကပါဟု တိုက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ
Powered by Blogger.