Tuesday, September 26, 2017

" လူတိုင္းသည္ အမွားႏွင့္မကင္းႏိုင္ေၾကာင္း" စႏၲာခမ္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ဥကၠ႒ ျဖားခြန္ေမာင္တီး ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္


၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၆)ရက္၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီ၊ အထူးေဒသ(၆)စႏၲာခမ္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)(ခမ္း၊နယ္၊အြိဳင္;)ႏွင့္ မင္းဘူးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေျမာက္ထီဗြာေက်းရြာအုပ္စု၊ ပင္မြန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ထီေပါင္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိလူထုမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုပဲြကို မင္းဘူးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဆာင္းဆီးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ႂကြေရာက္လာေသာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လူထုမ်ားက ေဆာင္းဆီးဘုန္းေတာ္ႀကီးဆရာေတာ္ထံမွငါးပါးသီလခံယူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအလံ ႏွင့္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားအေလးျပဳၿပီးအခမ္းအနားကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

စႏၲာခမ္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဥကၠ႒ ျဖားခြန္ေမာင္တီးမွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ လူတိုင္းတြင္အမွားႏွင့္မကင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ ရပ္ရြာအေရး၊ လူမ်ိဳးအေရး၊ ဘာသာသာသနာအေရးတြင္ အသိႏွင့္သတိရွိၾကရန္လိုေၾကာင္း စည္းလုံးညီၫြတ္ၾကရန္အလို႔ငါ နယ္လွည့္ေဟာေျပာေနရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိကေျပာၾကားလိုသည္မွာ ရပ္ရြာနယ္ေျမလုံၿခံဳေရးရွိဖို႔အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အညီ မိမိတို႔ပအိုဝ္းေဒသတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အသံတိတ္တိုက္ပြဲျဖစ္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးျပသနာကို ေဒသဓေလ့ထုံးတမ္းအရေျဖရွင္းၾကေစလိုေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီကိုေက်းရြာတိုင္းဖြဲ႕စည္းၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာမူးယစ္ေဆးဝါးျပသနာကိုသက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းကာအေရးယူေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးသတိရွိၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡာဏာမ်ားမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီးလူမ်ိဳး ဘာသာသာသနာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကေစလိုေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း၊ ဘာသာတူရာအခ်င္းခ်င္းႏွင့္သာအိမ္ယာထူေထာင္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ေဒသအတြင္းအတူတကြေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္ရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာအတူေနထိုင္ႏိုင္ေရး အေျပာအဆိုဆင္ခ်င္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္မ်ားအေနျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းတြင္လည္းတစ္ဘက္တစ္လမ္းမွပါဝင္ကူညီေစလိုေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္အျဖစ္သို႔ကူးေျပာင္းၿပီး လက္ရွိတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအဆင့္ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ကာလေဒသအခ်ိန္အခါကိုသိရွိနားလည္ၾကရန္ႏွင့္လုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈပုံစံလည္း ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ေနေသာေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္းကိုအက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အထူးေဒသ(၆)စႏၲားခမ္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA)၊ ဗိုလ္မွဴးခြန္ခမ္းတန္မွလည္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တပ္မေတာ္တို႔သည္အတူတကြပူးေပါင္းၿပီးလူထုလုံျခံဳေရး နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတြက္တာဝန္ယူေနၾကေၾကာင္း၊ မည္သည့္ေဒသတြင္ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ အစဥ္အၿမဲစည္းလုံးၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ယခင္တြင္ေတြ႕ရွိရေသာ ေက်းရြာတိုင္းရြာေစာင့္ထားရွိမႈကိုယခုအခ်ိန္တြင္ျပန္လည္ထားရွိေစလိုေၾကာင္း၊ ရြာေစာင့္မ်ားျပန္လည္ထားရွိရာတြင္ တာဝန္အရေစာင့္ရသည့္အျဖစ္မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ တာဝန္ေက်ပြန္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အႏၲာရယ္မ်ားကိုႀကိဳတင္ကာကြယ္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ရြာဝင္ရြာထြက္အေျခအေနမ်ားကိုအၿမဲသိရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ ေက်းရြာလုံျခံဳေရးအတြက္ေက်းရြာေနလူထုမ်ားမွတာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္ကာလတြင္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းေဒသအတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းပါေသာ္လည္းအသံတိတ္တိုက္ပြဲျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းေဒသကိုအသံမထြက္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးက်ည္ဆံျဖစ္အႏၲာရယ္ျပဳလာေနေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမသုံးစြဲၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲပါက ေျပာဆိုဆုံးမရမလြယ္ကူေတာ့ေၾကာင္း၊ စည္းလုံးမူလည္းပ်က္ျပားလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးေရးအက်ိဳးစီးပြါးကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရသာကို သိရွိၿပီးမူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေအာင္တစ္ဘက္တလမ္းမွကူညီေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးဘာသာသာသနာအက်ိဳးကိုေရွ႕ရႈၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားမႈ မျပဳၾကရန္တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားၿပီး၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာန၊ လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ခြန္ရဲေအာင္မွ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံးေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္အေၾကာင္းေျပာၾကားရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပအိုဝ္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA)၊ စစ္ဌာနခ်ဳပ္႐ုံး ဗိုလ္မွဴးခြန္ဖိုးေဆာင္မွ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးအေၾကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၊ ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းစီတြင္ တာဝန္ရွိတာဝန္သိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရးရွိေစရန္ တပ္မေတာ္သာတာဝန္ရွိသည္မဟုတ္ပဲ အားလုံးတြင္တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေရးႀကဳံလာလ်င္ အခ်ိန္မေရြးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ၾကေစလိုေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုအလုပ္အမူေဆာင္ ျဖားခြန္ခြ်မ္းမွလည္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ၿငိမ္ခ်မ္းေရးမယူမွီေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ၿငိမ္ခ်မ္းေရးယူၿပီးယခုခ်ိန္ထိတည္ရွိေနေသာ အေျခအေနအေၾကာင္း ျဖားဗြါလွေဖခ်မွတ္ခဲ့ေသာဖိုခေနာက္ လမ္းစဥ္အေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပညာေရးက်န္းမာေရး ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း လာမည့္၂၀၂၀တြင္ ပအိုဝ္းေဒသတစ္ခုလုံးတစ္အိုဝ္းတည္းျဖစ္ၾကရန္စည္းလုံးမူလိုေၾကာင္း၊ ေျမမရွိလ်င္ကြ်န္ခံရၿပီး အိမ္မရွိလ်င္ဧည့္သည္ျဖစ္ေၾကာင္းဒါေၾကာင့္ေျမရွိမွသူမ်ားကြ်န္မခံရ၊ အိမ္ရွိမွ ဧည့္သည္မဟုတ္ေၾကာင္းအက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားၿပီး၊ အထူးေဒသ(၆)စႏၲာခမ္း၊ ျဖားခမ္းေဗြ ျဖားခြန္ဂ်ိဳးဇက္မွ လူမ်ိဳးေရး၊ ရပ္ရြာေရး၊ တိုင္းျပည္အေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုံၿခံဳေရးအေၾကာင္း အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အသက္ေသြးေခြ်းႏွင့္ရယူခဲ့ေသာ နယ္ေျမကိုလုံျခံဳေအးခ်မ္းေစလိုေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရမွီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏မွီခိုအားထားရာသည္ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈအေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းေဒသအတြင္းေခတ္ပညာတတ္မ်ားေပၚထြန္းလာရေၾကာင္း၊ အတိတ္ကာလေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ေပးဆပ္မႈသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္သို႔ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရရွိၿပီးေသာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအဆင့္မွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းအဆင့္ထိႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ေမ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မိဘျပသူမ်ားစည္းစည္းလုံးလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာလ်င္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရးက႑တြင္တပ္မေတာ္ရွိၿပီး ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္လူမူေရးက႑တြင္ အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ အက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားကာ ေက်းဇူးတင္စကားကို မင္းဘူးေက်းရြာအုပ္စု၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဥကၠ႒ ျဖားခြန္ဝင္းဦးမွျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္(PNA)မွ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (PNO)မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား စုစုေပါင္း (၅၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္တီးေမာင္း
Powered by Blogger.