Thursday, September 28, 2017

မ်က္စိေ၀ဒနာ႐ွင္မ်ား အခမဲ့ ခြဲစိပ္ကုသေပးျခင္း အစီအစဥ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၉)ရက္မွ (၂၄)ရက္ေန႔အထိ မ်က္စိေ၀ဒနာ႐ွင္မ်ားကုိ အခမဲ့ ခြဲစိပ္ကုသေပးျခင္း အစီအစဥ္------------------------------------PNO Media
Powered by Blogger.